Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 24 juli 2018


Sheldan Nidle - för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 24 juli 2018

Selamat Ja! Ett flertal underbara skeenden fortsätter att utvecklas! Den mörka kabalen är fortfarande lika arrogant och kompromisslös som någonsin. De är tagna på sängen av er snabbt framväxande medvetenhet och allmänhetens snabba uppvaknande. Ljuskvoten i ert solsystem ökar exponentiellt på ett sätt som de inte förutsett eller trott var möjlig. Deras grepp över samhället försvagas dagligen eftersom allt fler människor blir medvetna om deras oförenliga system. För länge sedan förlorade den mörka kabalen förmågan att upprätthålla sin makt genom lögner och falska berättelser som tanklöst svaldes av massorna. Kabalen fortsätter felaktigt att tro att de åter kommer att, som fågeln Phoenix, stiga upp igen ur askan av sin undergång.

Ni existerar i en allt mer utvidgad medvetenhet som använder sin större inneboende flexibilitet till att besegra den mörka kabalen och dess arrogans och konstanta envishet. Alla våra allierade har under århundraden tyst manövrerat sig till de mest fördelaktiga maktpositionerna i er värld. I årtionden har de i det tysta planerat sina strategier att frigöra mänskligheten från skuldslaveriet och återställa Gaia till en planet som blomstrar i fred och frihet. Vi ber om ert fortsatta tålamod. Dessa strategier kan inte forceras. Det är viktigt att kommer ihåg att ni demonterar en maktstruktur som har regerat i över tretton årtusenden.

Våra kontakter har givit kabalen ett antal specifika ultimatum. Ni kommer att bevittna hur dessa scenarier genomförs. Med hjälp av ett flertal av deras egna lagar som riktas mot dem kommer mörkret äntligen att misslyckas. Arresteringen av kabalens övre skikt kräver särskild hantering. De kan inte utföras succesivt utan måste göras i ett enda svep., Var beredd att hjälpa din familj, dina vänner och samhället när det ögonblicket kommer, för deras värld kommer sannolikt att ställas på ända. När förändringen mot ert nya medvetande fått upp takten kommer det att fösa undan allt i sin väg.

Vi vill att ni ska vara förberedd så att ni kan njuta av vad som förväntas att manifesteras på kort tid. Förbered er inför meddelanden som kanske kan chocka er, men på ett mycket positivt sätt. Vi har försett alliansen med ett nytt datorsystem, Quantum Financial System, vilket kommer att eliminera alla sätt att stjäla eller manipulera pengar. Det är utformat för att bli döden för det centrala banksystemet, vilket är det sätt på vilket kabalen håller er i skuldslaveri. Ni är tänkta att leva i Ljuset, att sola er i de gudomliga sanningar som ni fritt får ta emot från himlen. I den här nya verkligheten kommer vi att hjälpa er tillbaka till ert fullt medvetna jag. Tillsammans kommer vi att föra in allt större Ljus i varje hörn och skrymsle i den här galaxen.

Hälsningar från de Uppstigna Mästarna. Gott Nytt Galaktiskt År! Det här tillfället är verkligen värt att fira och välkomna det galaktiska nyårets (26 juli) energier. Vid gryningen den 26 juli är stjärnan Sirius synlig ovanför Mayapyramiden, Chichen Itza, och över Mauivulkanen, Mount Haleakala. När vi nu börjar en ny energicykel, kom då ihåg att välkomna varje gryning med en avsikt. Tänk på att tiden ska upplevas och njutas och inte bara användas som en uppmätt händelse. Låt denna nya era ringa med välsignad glädje för alla!

Var glatt och tacksam för alla underbara händelser som äger rum runt om i vår värld i den här Nya Tidens början. Den viktigaste beståndsdelen i varje verklighet är kollektivets kraft. En verklighet utformas av medvetande. Den här kollektiva energin är ”formad” enligt den grundläggande tro ni har. Inom den fungerar ni på en individuell och en kollektiv nivå. Det är den senare som är den mest avgörande just nu. Varje enhet inom kollektivet påverkas av handlingarna i varje annan enhet, vilket skapar en sammanhängande fysisk helhet; en gemensam och total medvetenhet. Andligt och fysiskt medvetande är intimt sammankopplat. Fler och fler människor runt om i världen vaknar inför Sanningen. Denna växelverkan i samhället vävar väven till den aktuella verkligheten.

Er värld är välsignad att få ett överflöd av gudomligt Ljus. Vi ser med glädje och vördnad hur hon förändras genom intensiteten i varje Ljusökning. På liknande sätt förstärks och skärps era egna Ljus, dess renhet strålar ut från dig som från ett prisma. Nya Ljusnyanser strålar ut i överflöd. Allt detta injiceras i er verklighet och förändrar hennes nät och får henne att gå i en helt ny riktning. Ni lämnar den tredje dimensionen som ert primära hem och sätter full fart mot den femte. Hosianna i Höjden!

Idag fortsatte vi vår pågående diskussion om vad som sker och förändras runt omkring er. Var tålmodiga, centrerade och glatt fokuserade på era djupt önskade mål. Ni Kära, var medvetna om att Himmelens otaliga leveranser och oändliga välstånd verkligen är era! Så må det bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (På Sirius språk, var Ett! Och var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge