Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 7 augusti 2018


Sheldan Nidle - för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 7 augusti 2018

Dratzo! Vi närmar oss snabbt den tidpunkt då en upplösning är möjlig. Alliansen, inklusive våra jordallierade, inser hur nära vi i själva verket är vårt efterlängtade mål. De olika grupperna inom våra jordallierade börjar äntligen förstå att den här världens situation måste åtgärdas. I den här världen stiger medvetandet om att det finansiella systemet måste förändras och det nya välståndet måste realiseras. Tidpunkten för att de här förändringarna ska manifesteras och förklaras för er är inne. Välståndsplanen är bara ett instrument för att ni ska få uppnå era drömmar. Använd dessa maktsymboler, dessa pengar för att återskapa er värld till en plats för fred och harmoni.

Allteftersom Gaia rör sig mot sin nya verklighet, glöm aldrig vem du är och att ni håller på att bli Ett. Aldrig tidigare har jordens mänsklighet på ytan kunnat överväga välsignelsen i att befria sig från alla de miss-förhållanden som har plågat den alltsedan den stora översvämningen för nästan tiotusen år sedan. Ni ska snabbt utveckla ett nytt synsätt som låter er använda ert växande medvetande för att förändra varje kultur på Gaias yta. Denna nya globala sammanslagning av mänskligheten ska göra scenen klar inför vår ankomst. Äntligen kan ni sluta tro på kabalens lögner, och regeringen kan göra ett formellt slut på hemlighållandet av UFO-verksamheten och förbereda er inför vår ankomst. Detta ger oss möjlighet att göra utsändningar via media till er så att ni får lära känna sanningen om vår existens.

Er regering behöver bli en öppen övergång mellan det som för närvarande är bäst för er (en öppen regering) och er fullt medvetna framtid. Regeringen var ursprungligen de privilegierades hemvist. I ert samhälle styr pengarna. Det är det sätt på vilket oligarkin, de få mycket rika familjerna, kontrollerar och manipulerar val och lagstiftning. Men detta arrangemang kan inte legitimt stödja den allmänna politiken. Regeringen måste vara öppen för alla. Detta är anledningen till NESARA / GESARA. Vi stöder den helt enkelt för att ett föråldrat och icke fungerande system behöver en massiv omstrukturering. En översyn som denna kan återställa systemet till dess ursprungliga principer. Därför står nu NESARA / GESARA på randen till att införas. (Ö.a: National Economic Security And Reformation Act, en lag i USA att ta till om landet står inför ekonomisk kollaps. Kan även användas globalt, ”GESARA”)

Det är olyckligt att det tagit så lång tid att förmedla kontakt. Bland oss ??betraktas er kamp såsom legendarisk. Ni befinner er i en utmanande omvandling av alla era energisystem. Dessutom, att genomgå så omfattande förändringar under så utmanande världshändelser är inte vanligt under en första kontakt. Det är också ovanligt att vi sitter vid sidlinjen och övervakar utvecklingen. Himlen berättar för oss att ni är speciella, och vi är helt överens. För länge sedan skedde ett antal händelser som lämnade er starkt begränsade vad gäller kropp och själ och bortkopplade från Anden. Det nuvarande skeendet handlar om att återgå till ert tidigare tillstånd, och det är vårt mål att använda första kontakt till att slutföra operationen. Att presentera er för era mentorer kommer att vara en viktig händelse. Fram till dess ska vi hjälpa Alliansen och ge dem råd under sina förberedelser, eftersom förändringarna kommer att ske med blixtens hastighet och kräver ett exakt agerande. Det är absolut nödvändigt att ni utövar Kärlek och lutar er mot Ljusets visdom.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare. Vi börjar detta meddelande med att uttrycka vår stora tacksamhet till alla Stjärnfrön och Ljusarbetare. Vi följer er väldigt noga och vi bevittnar hur en nya medvetandenivå tar fäste över hela världen. Vi är glada att se hur ni anpassar er till den nya och mer genomtänkta verkligheten. De energier som fortsätter att flöda in på er planet hjälper er och allmänheten att höja medvetandet. Ni blir mer medvetna om hur Anden orkestrerar er uppstigning. Upprätthåll era ritualer, de är viktiga verktyg för att arbeta mer effektivt med Anden och för att hjälpa er att hålla er fokuserade på era mål.

Er resa ut ur begränsad medvetenhet är inte lätt! Er verklighet förändras med jättekliv. De mörka stretar på, desperat letande efter ett sätt att stoppa ljuset. I denna föränderliga verklighet bevittnar vi preliminära fredsförhandlingar som hittills har ansetts vara dårskap. Den nya ljuskoalitionen, Alliansen, skapar förutsättningarna för de mörkas undergång, de mörka som under sin egen täckmantel tidigare hindrade eller försenade er medvetandehöjning. Vi mästare är helhjärtat glada över det som manifesteras runtom i världen. Nu när de mörkas handlingsalternativ minskar blir det allt tydligare vem som kommer att segra.

Vi tackar också den Galaktiska Federationen utan vars hjälp Alliansen inte skulle kunna förverkliga ert välstånd. Varje dag välsignar vi det som nu manifesteras på detta underbara klot. Era positiva energier skapar skillnad. Tillsammans med Galaktiska Federationen förbereds de pengar som ska delas ut, det nya finansiella system som ska införas och det nya regeringssätt som ska offentliggöras. Sammantaget är vi ett lag som håller en vision av att föra in er nya galaktiska verklighet. Vi står på tröskeln till en efterlängtad guldålder där fred, frihet och välstånd regerar. Hosianna! Hosianna!

Idag gav vi er ytterligare ett meddelande. Vi är angelägna om att hålla er informerade om hur vi ser på dagens händelser. Vi litar på att ni använder denna information till att bättre förstå vad som är planerat att utvecklas runtom i världen. Ni Kära, var medvetna om att Himmelens otaliga leveranser och oändliga välstånd verkligen är era! Så må det bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (På Sirius språk, var Ett! Och var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge