Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 16 augusti 2016


Sheldan Nidle - 16 augusti 2016 för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin

6 Kan, 1 Uo, 13 Caban

Dratzo! Det ligger fantastiska tilldragelser vid den närliggande horisonten. De individer som med iver gör denna er nya verklighet möjlig nystar nu upp de sista detaljerna som krävs för att nå framgång. Dessa ageranden leder till ett godkännande av att en stor mängd ekonomiska fonder formellt överförs. Vi väntar på att de här överföringarna ska godkännas och formellt redovisas. Det mörka befinner sig mitt uppe i sitt nederlag. De kommande ordväxlingarna kommer att bli spiken i kistan för dem som så arrogant härskat över er. Dessa besegrade personer övervakas för närvarande noggrant. Så snart de första fonderna har utväxlats kommer det mörka att helt isoleras från er. Under de senaste årtiondena stal dessa hemska personer nästan era själar. Himlen ingrep och vi finns här såsom instrument för förändring. Många fantastiska människor som arbetar under överinseende av de Uppstigna Mästarna har i hemlighet arbetat för att få slut på det här hotet mot mänskligheten på ytan. Därför befinner ni er på väg mot en ny, fri och välmående tidsålder! Införandet av NESARA och ny regering är bara ett av tecknen på denna underbara tid.

När vi först kom till det här solsystemet för cirka två och ett halvt årtionde sedan, befann ni er mitt i Anunnakis sista manipulationer. Den mörka Anchara-enheten förberedde ett system för att kringgå de avtal som Himlen föreslagit efter Atlantis undergång. Det mörka har gjort allt för att förvränga det som invånarna på Atlantis verkligen var överens om. Mänskligheten på ytan hade blivit ett avskyvärt experiment för att skapa en underordnad ras som helt skulle stå till deras förfogande. Detta nonsens avslutades med det plötsliga och illa valda angreppet på de styrandes landsflyktiga avkomma vilka sändes till ett land nära dagens Grekland. Den motattack som blev resultatet sänkte Atlantis och lämnade era avlägsna förfäder utsatta för snabb utrotning. Anunnaki såg detta som ett tillfälle till att avsluta atlantidernas brutala experiment. Under de kommande 3000 åren överlevde era förfäder i hemlighet med hjälp från invånarna i Agartha och oss. Den här hjälpen ledde så småningom till de Uppstigna Mästarnas olika ordenssällskap och till en plan för att ta er tillbaka till ert tidigare fullt medvetna tillstånd.

Denna speciella himmelska plan gick stegvis framåt och tog nästan 4000 år att slutföra. Det första steget var intagningsceremonierna, som gjordes i hemlighet och där man använde olika sorters rent guld, silver och platina. Dessa speciella tilldragelser hjälpte utvalda människor att förflytta sitt tankesystem allt närmare en fullständig återgång till fullt medvetande. Det är dessa speciella "professionella personer" som bildade kärnan inom Mästarnas heliga hemliga sällskap. Deras uppgift var att använda sitt ökade medvetande och sin mentala förmåga till att upptäcka sätt att sakta men säkert förflytta den här verkligheten mot Ljuset. Det var vår ankomst för två och ett halvt årtionde sedan som verkligen ökade takten i det de nu gör. Genom Himlens heliga Ljus förbereds ni inför nya uppfattningar, vilka behövs för att acceptera vår närvaro bland er. Inledningsvis gjorde Anunnaki det mycket svårt för oss genom att plantera en djup främlingsfientlighet inom er. Den tvingar oss att gå långsammare fram än vi skulle vilja. Inte desto mindre kan vi nu vinna ert förtroende, då era uppfattningar om detta universum snabbt förändras. Vi befinner oss båda på gränsen till ett stort ömsesidigt accepterande.

Vi är mycket tacksamma mot Himlen och mot invånarna i Agartha. Himlen gav oss uppdraget och invånarna i Agartha försåg oss med ett hem. Flertalet forskare har upptäckt begreppet ett "Elektriskt Holografiskt Universum". Detta är i princip det som våra forskare länge har trott på. När vi landar kommer vi att visa er den här Sanningen och förändra ert begrepp om hur Elementens tabell (the table of Elements) fungerar. Denna kunskap verifierar gammal Alkemi och låter er lätt omvandla elementen och dyka ner i en del enkel atomenergi-"magi." Denna Själens vetenskap kan förflytta föremål, oavsett vikt, och utföra en mängd bedrifter som ni nu kallar omöjliga. Denna visdom är en del i den större kunskapen om att vara en fullt medveten LjusVarelse. Våra mentorer ska lära er en del om detta. Resten kräver en känsla för när man på rätt sätt kan använda dessa nyförvärvade förmågor. När vi anländer börjar er lärotid om de här stora ansvarsområdena. Den utgör också en tid med frihet och välstånd. Dessa händelser kommer att starta inom kort, så snart de första pengarna verkligen är levererade.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Som ni kan se kommer händelserna vid horisonten att för alltid förändra karaktären hos den här verkligheten! Vi välsignar dessa förändringar, i vetskap om att de här förändringarna är en del i en underbar plan som först togs fram av Himlen för eoner sedan. Himlen visste att ett visst tidsintervall krävdes för att arrangera en rad händelser som skulle ge det galaktiskt mörka tid till att lägga fram dess sedan länge planerade speciella deklaration. Det är denna deklaration som låter er förflyttas in i er omvandlings slutskede. Ni håller för närvarande på att gå in i dessa slutskeden. Början på dessa kommer att präglas av rikedom, visdom och medveten tillväxt. Det är denna tillväxt som kommer att göra scenen klar inför ny regering och accepterandet av utomjordiska besökare. Det är denna fantastiska mängd omständigheter som kommer att ge signal till oss om att er period av isolering är över. Vid den punkten kan ni starta era nya liv, en tid för återgång till den här speciella galaxen.

Vi Mästare ser att vi inom kort åter öppet kan bekanta oss med var och en av er. Många speciella lektioner behöver presenteras för er. För länge sedan kastades ni in i en minnesförlust som gjorde att ni glömde vem ni är och varför ni är här. Vi avser helt och fullt att presentera en stor mängd information så att ni till fullo förstår de här frågorna och använder den här visdomen som ett förspel till det som era galaktiska mentorer kommer att ge er. Allteftersom ni växer i medvetande behöver ni också mer kunskap om hur ni kom hit. Våra lektioner kommer att bli er första inblick i detta sedan länge orörda område. Ni har fått en hel del ofta motsägelsefulla uppgifter om ert avlägsna förflutna. Denna förvirring kräver ett fullständigt avslöjande för att göra slut på er förvirring och göra det möjligt för er att utöka er kunskap om dessa gamla tider. Ni kan sedan enkelt se hur ni vandrat från Atlantis till Nutid.

Alla dessa data finns där för dig för att fortsätta fråga din mentor om dessa frågor och vad som hände med dig längs vägen. Du behöver lägga märke till bredden på ditt fokus, och det är lika viktigt att du stärker din vision och ser hur viktigt detta är för din omvandlingsprocess. De förmågor som tagits från dig finns fortfarande kvar. Det är dags att dra nytta av dem och kollektivt gå samman för att utnyttja de här förmågorna och lära dig stärka dem på ett mycket positivt sätt. Omedelbart framför dig ligger en tid för att ta in detta, och använda dig av dina kraftfulla lugna stunder till att förena alltsammans. Mycket kommer att äga rum på så snart välståndet verkligen börjar. Därför är det viktigt att du använder den här nuvarande speciella tiden till att fullt ut ta in det som utspelas runt omkring er. Ha alltid i åtanke att mycket förväntas av er så snart den här tiden börjar sina första accelerationer.

Idag fortsatte vi våra veckorapporter. Den här tiden är speciell, eftersom den markerar tiden för ett antal viktiga "accelerationer" som vi inledningsvis nämnde. Var beredda och helt redo inför att acceptera en mängd underbara händelser! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge