Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - March 16, 2010

March 16, 2010

4 Oc, 13 Ceh, 5 Caban

Väl möt! Vi kommer med mer att diskutera med er. För tillfället så koncentrerar sig vår diplomatiska och förbindelsepersonal på arbetet som bortför svårigheterna som våra jordliga allierade har mött. De grundläggande förberedelserna är fullbordade och fokuseringen är på de sista detaljerna som behövs vara på plats innan försändningarna kan äga rum. Nödvändiga militära och legala komponenter blir just nu positionerade och färdigställda för agerande. Som del av detta skickar vi ned speciella teknologier som skall användas för att hantera eventuella problem i sista minuten. Det är väsentligt att de slutliga bitarna i våra Jordliga allierades planer utförs utan inblandning. Under tiden sätter våra Europeiska och Asiatiska grupper samman en mängd olika förfaranden ämnade att accelerera globaliseringen av era nya ekonomiska och monetära system. Er värld kommer att anta total skuld förlåtelse när väl de sista obstinata bankerna inom den mörka kabalen är i full överensstämmelse. Huvudfaktorn här är snabb överensstämmelse kombinerat med upphävandet av det stora träsket av illegala derivat och andra tvivelaktiga finansiella instrument.

När detta väl är gjort är det relativt enkelt att införa global skuldförlåtelse. Kom ihåg att det mesta av denna skuld är en fråga om ojust praxis och tvång från stora globala banker och deras statliga och halvstatliga institut. För att skapa ett rättvist monetärt system runt världen måste en skuldfri situation skapas; först då kan det nya monetära systemet bli framgångsrikt. Detta system är föregångaren till ett fullskalig globalt välstånd som sedan för er bortom pengar och byteshandel. Det är dags att föra er värld till en punkt då jordbruk, industri och konkurrerande marknadskrafter inte längre styr. När ni väl går bortom era nuvarande begränsningar växer ni ur ert beroende av Moder Jord som en försörjare, då ni inte längre behöver hennes resurser för att föda er. Ni kan då ta steget in i er roll som beskyddare och förmedlare av de energiutbyten som Moder Jord behöver för att bibehålla och expandera hennes många ekosystem. Detta kall är den verkliga anledningen till att ni kom till detta vackra rike till att börja med.

Er förskjutning från ett beroende av Moder Jord för mat, bostad och kläder till att vara en förmedlare av energier som underhåller henne transformerar de flesta av de uppfattningar som ert samhälle är baserat på. Det kräver att ni omformar de djupaste av era uppfattningar om självt. En sådan förvandling transformerar i sin tur relationen mellan medborgare och staten, och tvingar staten att erkänna att dess enda sanna roll den av en tjänare till folket. De rättigheter som länge har hyllats av grundläggande filosofer som Locke, Paine och Rousseau blir nu logiskt källan av vad som följer. Den suveräna individen och hans/hennes omistliga rättigheter blir byggstenar av inte enbart ett välmående samhälle, utan också ett som är mer lättflytande och lyhört mot de sjuka konstruktionerna ni är vana vid. Detta filosofiska paradigmskifte är kritiskt för att kunna inhysa kraven av ert expanderande medvetande och kan ge upphov till ett struktur som banar vägen för ett nyfött galaktiskt samhälle.

När som de växer i medvetande och vishet så har människor en tendens att söka något mer än enbart överlevnad, rikedom och makt. Er teknologiska nivå som ni för närvarande har (dock mestadels gömd) ger er denna möjlighet. Mycket av det förhindras från att komma fram till allmänheten utav den makt och kontroll utövat av Anunnaki folkets jordliga undersåtar då de önskar att ni förblir i mörker. I själva verket så har dessa mörka tjänare hållit er nere under årtusenden! Till slut så börjar detta grepp att lossna och kommer att upphöra helt och hållet, vilket gör det möjligt att förskjutningen i uppfattningar, som är nämnda här ovan, kan sätta igång. Storleken av den ekonomisk och politisk kollapsen runt omkring är ett förebud om detta. Vi känner ett behov att konstant göra er uppmärksamma på dessa frågor då er nuvarande värld har nått en punkt av ohållbarhet. Runt omkring på jorden är, arter, ekosystem och era många samhällen mer och mer underkastade en systematisk uttömning av resurser på en enorm skala. Ett nytt medvetande och en ny riktning behövs brådskande.

I korthet, er värld kan delas in i två delar, de som tror att den nuvarande situationen och dess teknologi är ”det hela” och de som ser en absolut nödvändighet att transformera ”det hela” till något mycket annorlunda. Normalt skulle ett samhälle såsom ert behöva årtionden för att införa de nödvändiga filosofiska omvandlingarna. Ni har dock inte lyxen av en sådan tidsram och behöver ett sätt att komma över hindren för att göra det möjligt för er att göra framsteg med er verklighet till ett nytt medvetande och opererande paradigm. Med kunskap om detta sände Himlen oss hit för att bli den primära katalysen för förändringar. Kraven när det gäller logistik för er situation kräver att vi blir erkända som verkliga och närvarande och accepterade som handledare för er. Att avsluta det globala mörkandet av UFO är ett grundläggande första steg och det är därför som vi driver på för att avsluta denna ”smörja”. Vi måste komma till en position för att assistera er med vad som behövs göras.

Den reformerade verkligheten kommer att bli ett mycket annorlunda ställe. Den kommer att operera från ett expanderat medvetande som aktivt söker sitt förlorade arv. Denna nya uppfattning kommer också att acceptera oss som en familj och kommer att vilja att använda våra idéer och vishet för att återställa ert samhälle till vad det en gång var vid hög punkten av Lemuria’s tid, ca 900,000 års sedan. När ni uppnår denna bragd betyder det att ni kommer att ha relegerat bort det som i stor utsträckning har ansetts som normalt under the senaste 13,000 åren. Denna process behöver i princip vända rätt igen er upp och ned vända värld. Detta mirakel är på väg, och det sponsras av Himlen och är understött av oss. Många delar av era statsorganisationer och förmögna delar av era samhällen har utfört årtionden av grundarbete för att utföra denna monumentala bedrift i tid. Även efter att de har blivit fakta, kommer händelserna som ligger strax framför er att kännas som en dröm för de flesta. Många av er har sätt hur ert ekonomiska och politiska system har rivits upp under de senast åren. Himlen varnade oss för dessa möjligheter, men er mörka elit är så bundna till denna gamla ordning att de inte någonsin kan tänka sig att det förändras. Istället tänker de sig en mindre variation på det nuvarande temat, vilket de kan vrida och vända enligt deras nycker. Den nuvarande farten på förändringar gör detta omöjligt. I vilket fall som helst så förefaller det att dessa mörka undersåtar inte har kapacitet att erkänna vår närvaro som gynnsam utan föredrar istället att tro att det ända sättet för dem att överleva är att förbli fientliga mot oss. Denna tro går stick i stäv med den gudomliga planen så tiden för dem att ge upp avlägsnas närmar sig.

Denna tidpunkt i er historia är en av mirakel och under, och en period av stora återföreningar står inför er. De som har arbetat så hårt för att införa detta förbereder sig nu att fira. För vår del ser vi framemot att ge er handledning och att föra er till kanten av fullt medvetande. I de speciella kristallstäderna inom riket av Agarta kommer sedan er inre prakt att frigöras via de speciella Ljuskammrarna, följt av träning i etikett för fullt medvetande. Detta kommer att låta er erfara den sprudlande vitalitet och skönhet som är fullt medvetande! I detta magnifika tillstånd skall ni återförenas med oss och de stora uppdragen som Himlen har gett till Människor som bebor denna galax. I själva verket så väntar oss en härlig tid i helig tjänst för Himlen och fysikaliteten.

Idag fortsatte vi att utforska aspekter av de förändringar som påverkar er och denna verklighet. Ni avslutar en resa som ni påbörjade när ni, som koloniserare, tog de första stegen på denna rena blå-gröna glob som är Moder Jord. Tiden för att avsluta det nuvarande stadiet i denna odyssé har anlänt, och vi står redo för att landa och glädjas med er! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge