Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - February 23, 2010

February 23, 2010

9 Muluc, 12 Zac, 5 Caban

Selamat Jarin! Nu är vi tillbaka med mer att delge er! För ögonblicket händer en hel del runt om i världen. De sista detaljerna sätts på plats när det gäller sättet på vilket många regeringar kommer att bytas ut. Dessutom så slutförs detaljerna på uttalandet som skall tillkännage det nya guldbaserade valutasystemet. Dessa aktiviteter indikerar för oss att den stora transformationen av ert globala samhälle är färdigt att manifesteras. Vi har observerat hur dessa handlingar under de senaste åren stadigt gör framsteg, och nu när den inledande fasen är utförd är de förändringar som under en längre tid har behövts redo att införas. Vi är för tillfället sysselsatta med att sätta logistiken på plats, vilket gör det möjligt för de nya regeringarna att göra det formella frisläppandet av en lång parad av undanhållna teknologier, som inkluderar från att rena er miljö till magnetiska flygplan som kan föra passagerare och material snabbt till vilket punkt som helst på planeten under mindre tid än en timme. Dessa enheter sätter punkt för eran av olja och fossila bränslen, ändå utgör de bara början på vad som skall komma!

Ni går in i en ålder av fullt medvetande. I denna verklighet försvinner sakta de ting som ni anser normala. Ni inträder ett rike av stor kunskap och vishet, och i denna miljö blir ni en Varelse som kan manifestera vad ni i sanningen behöver och när ni behöver det. Här kan sättet på vilket ni genomlever er existens anses som att vara drömliknande, och det levs med lust och glädje! När denna nästa period i er 3D verklighet manifesterar kommer ni att vara i en övergångsfas. Ni kommer alla att helt och fullt veta att vi existerar och att ni är på väg att bli fullt medvetna. Det betyder att ni ligger i träning för att bättre förstå vad detta medför. Det är då som vi kan inträda helt och fullt och förklara en mängd olika frågor som ni inte än är medvetna om. Denna vishet är en förutsättning för att slutföra denna övergång. Himlen och vi väntar ivrigt på den tiden då dessa lärdomar kan medges er. Det är dessa fängslande nya teknologier och sinnesutvidgande kunskap som skall ge er en förståelse av vad som kommer. En full förståelse av er framtid kommer inte att äga rum förrän ni är fullt medvetna.

Fullt medvetande är helt skilt från något ni idag kan tänka er. Det är ett tillstånd i vilket Himlens rike och det fysiska förenas med varandra. Ni är det gudomliga för att utveckla detta magnifika förenande och för att föra detta heliga uppdrag till dess förutbestämda gudomliga avslutning! Ett mål för er vistelse i begränsat medvetande är att ni tillägnar specialist kunskap, vilket sätts i spel när ni väl har återvänt till fullt medvetande. Då kommer en serie av underbara uppenbarelser att visa sig, vilket kan hjälpa er att bättre förstå vad som ni och Himlen kom överens om för nästan 13 tusen år sedan. Till den tiden, finns det en del av er som inte helt kan förstå vad det är som händer er. Ni har valt att i detta liv uppnå en bättre förståelse av hemskheten som omger och avgöra hur detta snabbt kan förändras. Vi har kommit hit för att vara tillkännagivare av er innerliga längtan. En enorm förändring kommer nu till er och det är nu dags att se till att denna skiljepunkt manifesterar. Vår uppgift är att stödja våra Jordliga allierade och se till att detta ögonblick manifesterar, och gör så vid den rätta gudomliga tiden.

Denna första kontakt operation (som vi kanske har nämnt tidigare!) är en process ständigt under utveckling. Varje dag framkommer nya utvecklingar till vilka vi måste anpassa våra planer för er transformation. Våra jordliga allierade har överkommit oändliga utmaningar och har växt i processen. Vår relation med dem har också stärkts, vilket har inspirerat båda sidor att bli mer engagerade i denna mångsidiga operation. Vad som ligger bakom detta är vår stora Kärlek för er och vår uppskattning av att tillåtas av Himlen att vara involverade i er återgång till fullt medvetande. Detta projekt har kastat medlemmarna av det gamla mörka gardet in i en serie av olyckliga situationer som de hade bedömt var omöjliga. Deras defensiva hållning, vilket var förväntat, har inte blivit mer än försenande olägenheter. Vi är imponerade av deras ihållighet inför vad de kan se är ett alltmer klart nederlag. Er förändrade värld har glidit ur deras grepp, och så kommer deras roll som obestridda manipulatörer av er bedövning till ett slut.

Denna pågående process för första kontakt påverkar hela Skapelsen. Ni är för närvarande vid en plats och tid då Himlen ger er en möjlighet att återvända till ert ursprungliga tillstånd av fullt medvetande. Detta är i själva verket er öde, vilket är varför det erbjuds till er vid denna tid. Det är klart att ni inte kan fortsätta som vanligt vilket mörkret så önskar, eftersom om ni så gjorde skulle det medföra er egen utrotning. Med kunskap om detta och er betydelse för Skapelsen kom vi hit i stort antal för cirka två årtionden sedan. Många profetior uppfylldes under det första årtiondet efter vår ankomst. Den huvudsakliga överenskommelsen med våra jordliga allierade som nåddes vid slutet av det första årtiondet påbörjade en resa som nu framgångsrikt fullbordas. Dödsstöten för er nuvarande verklighet kommer att bli frisläppandet av ”redskapen” vilka kommer att göra det möjligt för er att bygga en bro mellan den gamla ordningen och den nya som ni är redo att manifestera.

Och den nya närmar sig snabbt. Detta får graden av kaos i er värld att öka, då ekonomiska och andra viktiga komponenter i ert samhälle blir alltmer icke-funktionella. En sidoeffekt av detta är det ökande antalet utrotningar av växter och djur på varje kontinent, vilket är ett annat exempel på hur allvarliga förhållandena för överlevnad har blivit i er nuvarande verklighet. Moder Jord startar nu på allvar att förändra hennes värld på ytan. Den tilltagande intensiteten av hennes seismiska och vulkaniska aktiviteter är en tidig indikering av dessa intentioner, vilka leder till upphöjandet av de sjunkna kontinenterna Lemuria och Atlantis. Denna ommöblering av ytan är för att förändra konturen på oceanerna och antalet landmassor som täcker er värld.

Vi observerar alla dessa utvecklingar och utvärderar hur de relaterar till första kontakt. Ju mer vi studerar er värld desto mer blir vi medvetna om hur mycket när ni kom till en serie av naturliga och mänskligt gjorda kalamiteter, vilka skulle ha dömt er vackra och speciella värld till undergång. Moder Jord är extremt viktig för oss. Hon är det heliga kärlet, som innehåller singulariteten som födde vår galax. Hon och enbart hon innehåller inom henne den stjärnportal med Ljusenergi som underhåller alla verkligheter som utgör vår galax. Att förlora vitaliteten på ytan av hennes värld är inget vi ens vill tänka på! Himlen var väl medveten om vad de mörka så illvilligt planerade. De mörka undersåtarna på er värld var nära att uppnå sitt mål när deras härskare, Anunnaki folket, plötsligt bytte sida till Ljuset. Under det sista årtiondet har de mörka omgrupperat och gjort sig redo för sitt sista slag, förgäves!

I detta meddelande fick vi er att se på första kontakt från andra vinklar. För det första så är det en gudomlig uppgift för att handleda er genom er omvandling till fullt medvetande. Himlen har begärt denna första kontakt, och har observerat och noga guidat oss till var vi är idag. Himmelen vet också att Moder Jord är i stort behov av förnyelse. Hon behöver återintegreras med 5D riket som sitter under er. Denna värld i den Inre Jorden är för närvarande bortkopplad från ert rike på ytan, vilket skapar en sjukdom som behövs botas snarast möjligt. Detta är en annan anledning till ert återvändande till fullt medvetande och återföreningen med era rymd och himmelska familjer. Låt oss klart säga att detta inte är en räddningsoperation! Moder Jord och ni måste återknytas till Källan och till den magnifika verkligheten från vilken ni kom för 13 tusen år sedan.

Idag har tittat på vad som händer i er värld och hur det relaterar till vår första kontakt uppdrag. Vi har visat er att framgång är mycket nära på alla fronter! Vad som återstår för Himlen och våra Jordliga allierade att göra är att fullborda de engagemang de så modigt påbörjade. Vi väntar, med vetskap om att vår stora återförening är nära förestående! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge