Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - March 2, 2010

March 2, 2010

3 Cib, 19 Zac, 5 Caban

Selamat Balik! Vi kommer åter med mycket mer att prata om! Moder Jord fortsätter att vara i sitt aktiva tillstånd, fullt sysselsatt med att göra de justeringar som krävs för de enorma förändringar på ytan som ligger inför henne. Det viktigast steget är processen för att stabilisera gränserna för hennes tektoniska plattor med förväntan att sammanfoga dessa för närvarande rörliga plattor på ytan. Denna operation har åstadkommit en del större jordbävningar på olika platser under det sista året, och ni kan förvänta er mer av dessa under de kommande månaderna. Moder Jord ger våra Jordliga allierade en definitiv förvarning om vad som ligger runt hörnet för mänskligheten, och det faller på er alla att accelerera vad som behövs hända innan vi kan landa. Under tiden är vi fullt beredda att komma inför er om ökande rörelserna i jorden blir för mycket för ert globala samhälle. Vi observerar vad som händer under oss mycket noga. Moder Jord behöver avsluta vad hon så tålamodigt väntade med för att ge er tid att infria era bidrag till förändringarna. Förändringarna är förbundna med sändningar som kan assistera oss om en plötslig landning blir nödvändig.

Era ekonomiska svårigheter har just bara börjat. Mängden av gömda skulder är mycket högre än vad som har blivit erkänt och når en punkt då det kan helt och hållet överväldiga era återstående finansiella tillgångar. Vad som inte känns till är att enorma tillgångar som hålls i ostörda förvaltningsfonder och i ett berg av guld kan snabbt reversera detta digra tillstånd. Våra Jordliga allierade har full tillgång till dessa tillgångar och är redo att använda dem när väl myriaden av regeringsförändringar blir allmänt känt. Från vår utsiktspunkt har vi sett många försök från den mörka kabalen att ta besittning av dessa tillgångar från våra Jordliga allierade, men detta har helt misslyckats. Agarteanerna och de Jordliga allierade etablerade tillsammans säkerhetsnivåer och övervakning som överskrider förmågan av något uselt försöka som kan kokas ihop av mörkret. Inom en mycket snar framtid kommer mörkret att tvingas erkänna vad som länge har varit uppenbart: spelet är slut! Och tiden för att släppa taget och acceptera konsekvenserna är nu här. Då kan denna stora propp som har saktat ner saker och ting avlägsnas och de efterlängtade förändringarna kan till slut rullas ut!

Från ett helhetsperspektiv sitter er verklighet i centrum av förändringar. Er värld är nu vid en punkt då hon måste förena hennes två aspekter. Nedanför ligger Agarta och dess rike i 5-D, men runt omkring er finns det synliga 3-D riket. Denna motsättning har existerat under nästan 13 tusen år. Detta tilläts under Himlens översyn, och nu följer hon det gudomliga förordnandet som uttryckligen säger att denna uppdelning skall återförenas till ett rike. Det är något vi gladeligen åtar oss. Ni har en potential som ett folk som verkligen är högst anmärkningsvärt. Var och en av er representerar det bästa från de femtio stjärnnationerna som ursprungligen koloniserade Lemuria. En del av er kommer att återvända med oss till era respektive hem världar, men de flesta kommer att stanna och kolonisera de andra vatten världarna som utgör ert solsystem. Den resulterande stjärnnationen kommer att bli en av mest betydelsefulla medlemmarna av vår Galaktiska Federation, och era uppgifter kommer att föra er långt bortom denna galax och positivt påverka det mesta av den fysiska världen. Det är av den anledningen som vi har kommit med en flotta av miljoner av skepp!

Denna enorma flotta är bokstavligen tätt packat inom ert solsystem. Varje dag kommer och går olika grupper av skepp. Vi har blivit tvungna att sätta upp en separat förbindelse avdelning för att hantera logistiken av de myriader av kommandet och gåendet av flottan; denna typ av operation är dock något som denna speciella Vetenskap & Utforskningsflotta är ganska van vid. Vi har ofta agerat som den primära flottan för att välkomna nya medlemmar till den Galaktiska Federationen och etablera de nya protokollen för den nya stjärnnationen för att interagera med de olika flottorna som utgör vår Galaktiska Federations register. Den dagliga kontakten mellan vår förbindelsegrupp och de nyaste medlemmarna till vår flotta tas lätt om hand om av oss, och vi har använt denna expertis för att arrangera era framtida besök på våra Moderskepp. Dessa studiebesök kommer att bli glädjefulla tillfällen! Vi ser framemot att dela våra hem i rymden med er, då vi vet att ni kommer att uppskatta vad ni ser, känner och erfar när ni är ombord.

Vi planerar att dela med oss av våra skepp och teknologi till er. Att lägga till dess så finns det teknologier som för tillfället är gömda för er av era regeringar, vilka kan bättre få er att förstå vad vi har tillgång till. Gemensamt kan alla dessa teknologier hjälpa Moder Jord under hennes transformering till hennes nya helhet. Det är denna nya verklighet som ni skall innebo. Redan nu så har Mars enorma underjordiska tekniska installationer som skall användas för att terraforma Mars till en vatten värld i allmänna drag liknande Moder Jord. Jordens tvillingaktiga planet Venus förbereds också för att transformera till en vatten värld av samma eleganta skönhet som Jorden. Dessa tre världar kommer att utgöra den ursprungliga kärnan av er nya stjärnnation. Många av er kommer att resa till dessa världar när ni väl är fullt medvetna. Mars månar, var och en ungefär en fjärdedel i storlek jämfört med er måne, kommer att rehabiliteras när väl terraforma projektet är slutfört.

Venus förlorade bägge sina månar vid samma attack som ödelade Mars. Den Galaktiska Federationen arbetar med Elohim för att återföra hennes månar från deras nuvarande position i bana runt Saturn. Allt detta är en del av skapande av en mer lugn uppsättning för planeterna och månarna i det nya solsystemet. Jorden skall rättas upp till 0 grader i sin lutning och Uranus förflyttas med nästan 90 grader till dess tidigare position innan attacken. I denna nya konstellation kan de tunna självlysande ringarna runt Uranus bli mer märkbara och inta en skönhet som inte har setts på nästan en million år. Den hisnande karaktären av ert solsystem är en härlig gåva från det Gudomliga! Nästa mirakel är återbyggnaden av den sedan länge förstörda vatten världen som vi vill väljer att kalla Pax, eller gudinnan för fred. Denna värld skall bli tre och ett halvt gånger så stor som Moder Jord!.

Ert förändrade solsystem skall bli centrum för en hel del av galaktiska och intergalaktiska aktiviteter. Er nya stjärnnation skall bli värd för avgörande konferenser som kommer att integrera Ljusets krafter och hjälpa med att sprida en stor Glädje till varje del av den fysiska världen. Vi har sett hur mörkret har med alla medel försökt att förhindra kommande av er nya verklighet, men dessa förlegade gamla knep har nästan tagit slut. Er planet har ett öde av välstånd, fred och samarbete. Ni kan känna i era hjärtan att denna verklighet som vi pratar om är på väg att ta form. Det gamla riket med begränsat medvetande ger vika till det nya, och ni kan se att detta börjar hända då en ledare i världen efter en annan står upp och uttalar sina protester mot de nuvarande förhållandena och modigt föreskriver nya former av regeringar och ett mer rättvist globalt ekonomiskt system.

Dessa förändringar skulle ha inträffat för länge sedan och väntar nu på att manifestera. Oberoende om de är ekonomiska eller politiska av naturen så kommer detta flerfall av händelser att transformera er värld. Under tiden så åstadkommer Moder Jord en seismisk uppståndelse, vilket är hennes sätt att indikera att ögonblicket för stora förändringar har anlänt. Den huvudsakliga katalysen för allt detta är första kontakt. Vi är här för att se till att er verklighet förändras enligt Himmelens recept. Skaparen ser er verklighet som förfinad genom er återgång till fullt medvetande, med det i sikte så har Himlen nästan avslutat den nuvarande serien av fysiska och icke fysiska förändringar. De bland er som är inom vetenskapliga områden har träffat på underliga data som bevisar vad vi säger. Se positivt på detta och förbli i Glädje över vad som manifesterar runt omkring er.

Idag diskuterade några av medlen för förändringar som påverkar er värld. De frambringar en härlig ny verklighet som ni skall innebo. Vi väntar i Glädje på vad som mycket snart skall bli en allomfattande verklighet. Var välsignade och förberedda att erfara det under som ni i själva verket är! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge