Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - December 15, 2009

December 15, 2009

4 Cauac, 2 Mol, 5 Caban

Selamat Jarin! Vi återkommer med mer att diskutera med er. Överallt så förbereder sig er värld att transformera. Kollapsen av ert ekonomiska och finansiella system är en föregångare till den uppskakning som kommer att äga rum i den politiska och sociala sektorn. En ny värld växer upp genom de nu vidöppna sprickorna i er verklighet och nya sätt smids nu för ert sociala och politiska system att fungera. Dessa förändringar tar fart i många delar av er glob; den gröna rörelsen och nya metoder i medicin och bankväsendet, bland andra, omdefinierar på vilket sätt som ert samhälle ser sig självt. Denna utveckling riktar sig mot lokala och praktiska lösningar som bryter upp greppet som stora multinationella företag har utövat över er under ca 60 års tid. Denna ”liten är vacker” inriktning visar våra Jordliga allierade hur de större reformerna de planerar kan accelerera vad som händer på gräsrotsnivå. En annan ledande princip här är ”vi är en”. Utbredda associeringar med sådana grupper formar nätverk med varandra på internetet, och suddar ut nationella och etniska gränser och stöttar varandras kampanjer.

Detta nyfödda globala nät demonstrerar vad som behövs göras på en mycket större skala, trots detta förblir er nyhetsmedia tyst om detta fenomen. Dessa sammanvävda grupper är fast beslutna att skapa program som tar på sig växande föroreningar, utvecklande av kredit i små samhällen, och nya sätt att föra in medicinsk personal till underbemannade samhällen. När som det gamla systemet kollapsar behöver världen återformas längs med nya linjer; sådana som tar i beaktning de ökande medvetande nivåerna och de som för vidare fördelarna med denna moderna tid till alla medborgare på Moder Jord. Denna ansats uppmuntras och stöds av våra Jordliga allierade. Det kommande välståndet är den stora katalysen som kan producera en transformerande ”tour de force”! Vår personal från den Galaktiska Federationen som har innefunnit sig under flera årtionden inom dessa globala nät verk har gjort sin del för att se tillväxt inom dessa myriader innovativa undertaganden, och vi har katalogiserat dem alla noggrant. Vi är redo på ett ögonblick för att hjälpa dessa företag blomstra och växa.

Dessa små projekt kommer att ha en djupgående påverkan på vad som skall hända när väl regeringsskiften infaller. Våra Jordliga allierade rapporterar dagligen till oss om deras framsteg gentemot den mörka kabalen. Under de senaste veckorna har faktiskt enorma genombrått gjorts. Kabalens inflytelsesfär krymper, men de har fortfarande stor makt över ett flertal större regeringar. Så länge som denna makt förblir intakt så görs inga framsteg. Våra allierade fokuserar sig därför primärt på att tvinga dessa ”marionettdockor” som styr över dessa regeringar att säga upp sig eller att ge upp den formella makten. Denna strategi har varit nära att uppnå succé vid olika tillfällen. Den avgörande faktorn, denna gång, är närvaron av välbehövliga säkerhetskontroller för att se till att regeringsskiftena genomförs framgångsrikt. När tiden kommer igen för den slutgiltiga driven, kommer åtgärder vara på plats för att förhindra dubbelspelet som orsakade misslyckanden med tidigare försök till regeringsskifte. Personalen för de temporära regeringarna har länge varit redo, och de väntar på deras tillfälle att inta sina positioner av auktoritet.

Tecken på global förändring ignoreras i stort av er nyhetsmedia. Enbart de som är inställda på dessa sociala och ekonomiska förändringsströmmar är medvetna om implikationerna av dessa mikroförändringar. Från vårt perspektiv ser vi förändringarna som att de sprider sig som en skogsbrand. Nya sätt för social- och gruppinteraktion är motorn bakom dessa utvecklingar. Dessa metoder skulle faktiskt kunna beskrivas som en primitiv version av flyktig grupp dynamik i och med att varje grupp reflekterar expertis nivån av det kombinerade medlemskapet. Det är spännande att se andra gruppers intresse av dessa nätverk och se dem bidra till konversationerna på internetet och bidra till slutresultatet med deras kunskap och speciella blandning av förmågor. På detta sätt kommer möjligheten att använda dessa nya organisatoriska tekniker att växa lavinartat. Vår förbindelse personal är nu också aktiva inom detta område. Denna nya kunskap sår dessutom ett ledarskap som börjar förstå kraften bakom detta nya verktyg. Det expanderar också hur våra Jordliga allierade gör business.

Vi observerar när som denna utvidgning av medvetandet börjar att manifestera en helt ny realitetsmatris. Nya insikter uppstår från sammanföringen och interaktionen av dessa olika grupper. De påminner nu om primitiva neurologiska nätverk, och när de växer i komplikation attraherar de ökande övertygande och passande information. Detta globala nät börjar passa ihop in i ett mer komplext mönster, och när ”synapserna” breder ut sig motiveras de olika delarna av det stora hela att se saker och ting mer holistiskt. Detta betyder att nya idéer ses som veritabla tillägg och inte som hot. Som en datamaskin som ökar antalet filer blir dessa holistiska nätverk både handledare och uppfinnare för det hela. Dessa grupper, för tillfället existerande under radarskärmen, samlar kraft när som de når ut till och tar in mer och mer användbar data, och snart kommer tiden för dem att sätta sin stämpel på det hela.

Ni har därför en mikro- och en makronivå som förbereder för förändringar. Den frånvarande ingrediensen är det stora globala välståndet och det formella uppmuntrandet från toppen som kommer att sätta eld på denna väntande kruttunna av förändringar. Det är därför som vi fokuserade på denna aspekt idag. Er nya realitet kommer att hända därför att ritningarna görs redan i form av ett nytt nät av samhällen mer självförsörjande och decentraliserade, baserade på behovet att komma samman för att föda och främja förändringar. Innovationer händer ofta oplanerat och våra organisatoriska verktyg kan underlätta processen för att integrera förändringar genom att hedra uppfinnarna. Denna nya öppenhet gentemot förändringar är ett symptom av det nya medvetandet. Era innovatörer accepteras och erkänns för vad de kan bidra med. I själva verket, börjar en sektion av det nya nätet, byggt upp runt innovation, att bidra i den riktningen som dessa nätverk gör frammarsch mot.

Er värld är i en övergång. Sådana övergångar undgår upptäckt under årtionden tills en utveckling i en större nation för de nya idéerna till framkanten. Ert fall kräver en snabbare reaktion, och svaret är Internetet. Er elektroniska tid kommer strax att gå vidare bortom Internetet. Tillväxten av mer personliga kommunikations redskap kombinerat med en generation som har vuxit upp inom dess behörighet förändrar hur ni interagerar med varandra. Återigen så reflekterar detta enbart ert ökande medvetande. Er uppfattning om er själva och er värld är på väg att formas till oigenkännlighet på grund av er exploderande informations era. Den nya internet generation speglar ankomsten av kristallbarnen, och sammantagna skapar de första grundpelarna för revolutionen i medvetande. Detta kombineras med er kris i miljön och ekonomi för att skapa en ny realitet.

Första kontakt är en revolutionerande händelse som för allt vi har talat om till nya höjder. Ert samhälle står på randen av transformation och i ett slag åstadkoms det. De slutliga stegen i er resa mot fullt medvetande kommer att färdigställas snabbt efter att vi anländer. UFO avslöjandena är en viktig del av denna process och ledarskapet för våra Jordliga allierade inser detta till fullo. Långa diskussioner mellan dem och oss resulterade i ett komplett scenario som leder till fullt medvetande. De som inser att er värld förändras ser med häpnad när som inte ens det växande kaoset inte kan få dem att avbryta sina heliga uppgifter. Framför er ligger en värld av underverk, välstånd, första kontakt, och fullt medvetande.

Idag diskuterade vi ett antal ämnen som är mycket väsentliga för kommandet av första kontakt. Vi tittade på mikro- och makro-nivåerna för förändringar och deras relation till vad våra Jordliga allierade har planerat. En utveckling är på väg som är mycket nära att nå sitt mål, och därigenom genomförs första kontakt. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge