Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 15 november 2016


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 15 november 2016

8 Muluc, 12 Xul, 13 Caban

Dratzo! Vi kommer med goda nyheter om den senaste veckans underligheter och fenomen. Det amerikanska valet var rätt och slätt den sista sucken från den gamla men fortfarande fungerande koncernen USA. Resultaten var en indikation på precis hur redo Amerika är inför en ny verklighet, NESARA-republiken. Allt fler finansinstitut står redo att snabbt dra igång införandet av nya, färgstarka sedlar från det amerikanska finansdepartementet. Dessa sedlar är värdemässigt uppbackade av guld och signalera den formella kollapsen av det illegala Federal Reserve. Denna nya regering håller på att upprättas för att nu avsluta ett gammalt system som för månader sedan började sin slutliga färd in i dunklet. Den nya Republiken kommer att ge er en internationell fröjdetid då alla skulder skrivs av och ger er friheten och kontrollen att börja på nytt. I denna nya verklighet kommer ni alla att blomstra och ha befogenheten att använda ert välstånd till att uppnå er passion. Detta verklighetsskifte kommer att förse er med den nödvändiga kontrollen, detta för att försäkra er om att de som kontrollerade er är väl isolerade från er. Dessa tider som nu närmar sig kommer att bli en period då ni åter ansluter er till era andliga familjer och rymdfamiljer. De gamla rädslorna och tvivlen inom er kommer snabbt att blekna bort!

Det är viktigt att ni kommer till insikt om de förmågor som ni nu besitter. En ändlös ström pengar gör det möjligt för er att avsluta global fattigdom och därmed få slut på de ekonomiska problem som har lett till hat och söndring vilket under årtusenden utnyttjats av Anunnakis hantlangare. I denna nya värld är ni förutbestämda att blomstra. De gamla uppfattningar som ni länge har hyst kommer att försvinna. Ni kommer att få ett globalt forum som kommer att bannlysa era onödiga rädslor och låta fred och samarbete utgöra era nya internationella normer. Den här tiden kommer även att göra det möjligt för de Uppstigna Mästarna att lära er många saker om er gamla verklighet, vilket är en förutsättning för er slutliga omvandling till Galaktiska Människor. Som vi tidigare nämnt kräver den här komplicerade operationen för det första: våra mentorers ankomst, och för det andra: er resa till Agartha. Det är i Agartha som era individuella KristalLjusKammare finns. Vid den tidpunkten har vi för avsikt att välkomna er in i världar bestående av samtliga Galaktiska Människor. Genom de underbara sätten att utföra gudomligt tjänande kommer ni därefter att få lära er hur Himlen använder oss till att göra varje verklighet så mycket bättre för alla inblandade.

Under tiden har vi tillsammans med våra kusiner i Agartha arbetat med att förbereda världen på Gaias yta inför en större omstrukturering. Under de senaste två decennierna har vi samarbetat med Gaias Andliga Hierarkier för att förbereda hennes huvudsakliga 24 tektoniska plattor och alla hennes lager i atmosfären för att göra hennes yta redo inför en stor renovering (makeover). Denna renovering av hennes yta inkluderar en utvidgning med en tredjedel och en allmän låsning av hennes plattor på ytan, tillsammans med en ökning av hennes atmosfäriska syre till cirka 35%. Den här åtgärden kommer att låta Gaias yta fysiskt återförenas med sin inre del, Inre Jorden. För första gången på nästan tretton tusen år kommer Gaia att bli en sammansmält femdimensionell värld. Således, medan ni förvandlas i era KristallLjuskammare, kommer Gaia också att förvandlas och åter höja sig till sitt forna jag, en underbar femdimensionell värld. I den här nya världen kommer ni att fullända era nya galaktiska samhällen och sedan överföra dem till de jordliknande Venus och Mars. När allt är klart kommer ni att bo i en ny, förenad värld som kommer att utgöra er nya stjärnnation! Denna kommer att bli en mycket viktig del inom den Galaktiska Federationen!

Processen att höja ert medvetande bygger på gudomliga påbud från AEON. Dessa påbud befallde att Himlen och dess gudomliga tjänare skulle gå samman och formulera en plan för att vända er tillbaka till er arvedel som galaktisk mänsklighet. Det första steget i den här processen innebar att börja en allmän uppgradering av er medvetandenivå. Det mörkas attacker på er Sol bara accelererade dessa heliga påbud. Vår första åtgärd blev att i början på 1990-talet skicka en speciell Vetenskaps-och Ingenjörsflotta till ert solsystem. Såsom nämnts i tidigare rapporter stötte flottan i början på en hel del motstånd, vilket var åtgärdat i slutet av det första decenniet av ingripanden. Sedan dess har vi börjat utveckla en allt större grad av förtroende. Den här processen har nu resulterat i en övergripande plan som inriktar oss mot vårt gemensamma mål, en NESARA Republik. Det är tänkt att några månader efter att den här nya republiken har proklamerats, kan vi formellt börja presentera oss för er. Därefter kan vi inleda landningarna och den sista ”puschen” mot fullt medvetande.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Årets slut är vanligen en spännande tid för oss. Vi iakttar med glädje och stöder i hemlighet de olika religiösa ceremonier som är mest uppmärksammade den här tiden på året. Det är ett tillfälle då större delen av er energi ägnas åt dessa ceremonier. Vi minns när vi som medmänniskor med glädje deltog i dessa heliga ritualer. Vi förstår deras gemensamma betydelse och har för avsikt att informera er om vad vi kollektivt känner till. Människor förstår hur er utövning av dessa viktiga trosuppfattningar stödjer Gaias andliga aspekter. Det som verkligen är intressant är hur dessa trosuppfattningar kommer att förändras så snart vi får det speciella tillfället att tala med er. När ni växer i medvetande behöver ni en djupare förklaring på den här sista tiden av det här Gregorianska året. Denna förklaring ger vi med glädje. Ända sedan de sista dagarna på Atlantis har den sista tid på året framkallat ett långvarigt minne från den där sjunkna kontinenten och dess outplånliga arv.

Vi vill tacka er för era positiva visioner. Ni har låtit den här världen på ytan att gå in i den anpassningsperiod som behövs innan republiken formellt utropas. Den kommande tiden blir en tid då många av er kan fortsätta att bearbeta de förändringar som inom kort kommer att manifesteras över den här världen. Ett potentiellt storkrig förhindrades tack vare att ni förblev relativt lugna inför utsikten av en trolig katastrof. Vi kan bara fortsätta att tacka er för era affirmationer och den magnifika kraften hos era gemensamma böner och meditationer. Dessa ofantliga energier kommer även att hjälpa er under er lätta övergång till nytt regeringsskick och ett mycket välkommet välstånd. Gaia gläds med oss ??över att se när era underbara krafter återkommer steg för steg. Ni visar stolt det som Himlen alltid har känt till vara er fantastiska potential. Njut av den här tiden som mäktigt manifesteras. Ni är verkligen dess kraftfulla medskapare!

Låt oss avsluta med en inspirerande bön om hopp och barmhärtighet. Ni har alla förflyttat er genom en period med enorm frustration och grusade förhoppningar. Vi anländer nu med en avsikt för var och en att fokusera på. Rikta dig inåt. Föreställ dig en bred energiflod som strömmar ned från Himlarna, som omfattar allting och fyller alla med en vibrerande, himmelsk glöd. Se hur de här energierna förändrar allt. Låt världen ta emot de här energierna och intensifiera dem. Låt dessa magnifika energier snabbt börja smula sönder det gamla, och plantera in ett nytt system med himmelsk tro i allt. Se hur livsenergier går över i en vacker purpurfärg som snart ökar Gaias grundläggande vibrationer och förvandlar dem till den mest hissnande nyans av djup purpur. Ur denna glöd accepterar världen de sätt på vilka allt hat snabbt ska omvandlas till Kärlek, Enhet och Välstånd! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi vår rapport. Låt oss se detta såsom en härlig sammanfattning av det vi länge har försökt berätta för er. Samtala om detta och var medvetna om att många underbara händelser är redo att manifesteras! Ta den här stunden till att föreställa er alla dessa delar, och låt oss sedan tillsammans skapa en ny verklighet för er sedan länge lidande värld på ytan! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge