Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - June 15, 2010

June 15, 2010

4 Imix, 4 Kayab, 5 Caban

Selamat Jarin! Vi kommer inför er återigen! Mycket har hänt, och tiden för nystartande har kommit. Våra Jordliga allierade har arbetat idogt för att förändra er realitet från en som opererar med kaos och förvirring till en som är baserad på gudomlig ordning. Detta stora arbete ger nu resultat. Den sista kabalen ser med skräck hur deras sista plojer blir avförda till historiens skräphög. Ert arbete att förändra er verklighet stöds av Himlen och en mycket djupa önskan från Moder Jord. Er hemvärld är under stor press när det gäller er miljö, vilket dessutom späds på utav det enorma oljeutsläppet i den Mexikanska Bukten, vilket nu hotar att utplåna större delen av floran och faunan i det området. Våra marina ekologer observerar vad som händer och önskar innerligt att direkt ingripa; Himlen har dock beslutat annorlunda. Det är därför dags för er som individer och grupper att arbeta för Himlen. Ni har hitintills gjort en hel del: era allmänna protester och de inledande försöken att introducera några ekologiska enheter är välkomna.

Vad som nu behövs är för er alla att öka era öppna protester. Moder Jord behöver att ni använder teknologier som tidigare visat sig effektiva för att säkert och noggrant rena kusterna runt Mexikanska Bukten som nu förstörs av oljan och giftiga kemikalier som används för att skingra den. Detta är ett projekt som kräver en hel del av er tid och förmåga; det är en sak att få lära sig vad som kan göras; det är en helt annan sak att få en motstridig myndighet att driva igen användandet av dessa teknologier vid de många platserna som behöver det för att snabbt återhämta sig från en sådan decimering. Använd er skicklighet att organisera och informera. Men sätt tryck på dem som har något att säga såvida dessa teknologier används eller inte. Och när väl beslutet att göra så har gjorts så får ni forma nätverk för att observera varje steg av dess snabba införande och för att fortsätta att övervaka operationen. När de nya regeringarna väl är på plats så ämnar vi att helt och fullt assistera er genom att introducera vår teknologi för att sätta igen de olika läckorna på havsbotten som har uppstått.

Vår teknologi behövs för att plugga igen hålen i Bukten och återföra havsbotten till ett mer normalt tillstånd. Det vore klokt att inte tillåta mer borrande på botten av Mexikanska Bukten, då den innefattar ett antal farliga zoner med förkastningar som inte behövs störas mer genom att borra. Dessa zoner är kapabla att skapa jordbävningar som kan påverka större städer längst med kusten från östra Mexiko till södra Florida. Det finns också ett flertal vulkan formationer på havsbotten som lätt kunde förvärra skadan som redan har gjorts av oljeutsläppet. Huvudfokusering måste vara att innesluta oljan. Det finns nu aktiviteter på denna havsbotten och på närliggande bottnar i Atlanten, vilka sätts i rörelse på grund av att kvarlevorna av Atlantis finns där. Den sorten av lyftande som nu händer Korall havet nära Australien kommer också att uppstå i denna del av Atlanten. I allmänhet så är det så att havsbottnarna i värdens oceaner börjar bli instabila, och en ny serie av landmassor förbereds för att komma upp till ytan. Liknande aktiviteter pågår i er lägre atmosfär där ökad giftighet hotar allt liv.

Er atmosfär är under attack då er hemliga regering sprejar mer och mer giftiga metaller runt om i världen. Elektronisk jonisering påverkar likaså den själva livs givande blandningen av vanliga och ovanliga gaser. Vi har neutraliserat tillräckligt av detta för att irritera den mörka kabalen och förhindrat mer än bara tillfälliga dödsfall orsakade av dessa skadliga föreningar. Vi vill mycket gärna göra mer. Detta har vid tillfälle lätt till en del atmosfäriska sammandrabbningar med deras skepp, och vår seger är sorgliga tillfällen för oss. Mörkret är obevekligt och helt omoraliskt. Om de brydde sig om er över huvudtaget skulle de ha avgått för länge sedan. Istället så vidhåller dessa en envis och aldrig tvekande arrogans som inte kan acceptera det oundvikliga. Ert sammankommande i trots av mörkret är en mycket modig och behövlig handling och vi applåderar de bland er som har gjort detta åtagande! Då ni förflyttar er framåt, så vet att ni inte är ensamma. Våra Jordliga allierade och ett växande lag av grupper och individer är beslutsamma att frigöra er från era mörka förtryckare.

En plötslig utveckling av ert globala samhälle är vanligtvis föregånget av ett inspirerat ögonblick, och den nuvarande serien av händelseutvecklingar är ett sådant ögonblick. Mänskligheten har spirituellt beslutat sig för en transformation, och detta är för att ändra er realitet från en begränsad mörk ton till en fylld med Ljus och fullt medvetande. I denna nya realitet skall vi bli förenade, och kunskap som ni nu inte har tillgång till kommer att bli känd för alla. Och så, när ni arbetar för att befria er värld från fjättringarna som de mörka har satt på plats, var medvetna om att en plan för att transformera er värld är nu vid en vändpunkt. Våra Jordliga allierade har satt på plats överenskommelser och åtaganden som kan fria er från mörkret. Dessa abrupta vändpunkter ligger mycket nära i tiden. Mörkret faller nu ihop; deras ekonomiska och politiska charader går under, och en desperation sätter sig nu på plats.

Denna desperation är intensifierad av övertagandet av de mörkas tillgångar från våra Jordliga allierade. Det är nu klart för dem att de inte kan stoppa er gudomliga transformering till fullt medvetande. De vet också att tidsramen som har satts upp för dem att ta kontroll över världen är nu nästan till ända. De har använt sig av teknologi för att resa i tiden för att förvränga er tids linje, och detta projekt som inte är helt utan framgång har trots detta gått om intet. De är ändå evigt förhoppningsfulla att upptäcka sätt att hålla er i schack. Var och en av dessa överväganden har än så länge inte kommit upp med ett svar till deras problem. Vi har den perfekta lösningen: avgå! Detta är naturligtvis vägen som de vill undvika framför alla andra. Trots detta har våra förbindelsegrupper som arbetar med våra Jordliga allierade satt på plats ett antal överenskommelser med dem för att göra precis detta.

Dessa överenskommelser kan enbart sättas på plats när de mörka Tjänarna ser att allt hopp är ute. Bara då kommer dessa skurkar att ge upp. Till dess kommer de att agera såsom att dessa överenskommelser inte existerar. För vår del ser vi att våra Jordliga allierade ser till att tokerierna utförda av dessa vildingar inte skapar alltför mycket otyg. Trots detta så är olyckan i Mexikanska Bukten en baddare! Vi har arbetat med Moder Jords Hierarki för att se till att denna enorma ekologiska katastrof har gränser, och vi ämnar helt och hållet återställa situationen när väl en ny regim är installerad i USA. Den nuvarande regimen är allvarligt begränsad utav de i regeringen som är i djup skuld till deras brottskompanjoner inom företagen, och dessa skurkar kan inte ens komma i närheten av att lösa dessa enorma ekologiska problem. Den ända utvägen är att via legala medel sätta en ny regim till makten.

Vår uppgift är att arbeta bakom kulisserna och manifestera en ny regim och global förändring. Denna nya realitet kan snabbt sätta stopp på skuldkrisen och föra in en ny regering engagerad i att sätta ett stopp på hemlighetsmakeriet runt UFO och tillåta oss att bli allmänt avslöjade. Då kan vi öppet använda våra skepp och tillsammans med er assistens kan vi lösa ett antal problem, inklusive det enorma spillet i Mexikanska Bukten. Detta oljeutsläpp och andra ekologiska katastrofer är en biprodukt av en mörka kabal som har blivit helt tokig! Det finns ingen chans i världen att dessa händelser inte är en del ett enormt program ämnat att tvinga er och detta heliga klot att ge sig till deras vildaste visioner av makt och kontroll. Men Himlen har andra planer! Ert öde ligger med Ljuset, och tiden för att införa detta har nu till slut kommit!

Idag diskuterade vi pågående och nära förestående händelseutvecklingar, medan vi hela tiden betonade vikten av och brådskan för första kontakt. Vi beklagar hur tokig er värld har blivit under dessa sista dagar av begränsat medvetande, och vi kan bara citera denna passande och välformulerade fras: ”Och dessa dagar skall också komma till ett slut”. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge