Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 15 mars 2016


Sheldan Nidle - 15 mars 2016

11 Ahau, 13 Ceh, 12 Manik

Selamat Jalwa! De framsteg som görs pekar mot en massglobal succé! Trots en rad procedurmässiga justeringar i förra veckan, fortsatte de nödvändiga förflyttningarna av fonderna. Även de speciella historiska reverserna har förflyttats och redovisats. Världen är redo för en ny valuta som är mycket mera rättvist värderad och sant återspeglar det verkliga värdet av varje nations ekonomi. Dessutom pågår den slutliga världsomfattande förflyttningen av guld till säkra förvaringsplatser, vilket gör det enkelt för varje nations valuta att bli guld-understödd. Den här operationen försenades något eftersom många säkerhetsprocedurer måste uppfyllas och guldet säkras ordentligt. De Gamla Familjerna och Kungligheterna krävde att de särskilda åtgärder som man tidigare kommit överens om följs till punkt och pricka. Allt detta pågår för närvarande och särskilda mått och steg vad gäller samordning är i kraft. Det innebär att leveranserna är på gång och snart kommer tillgångar att finnas på konton hos dem som tidigare är planerade att ta emot de här pengarna vid början på de olika humanitära projekten. När detta är genomfört kommer ytterligare ett antal resurser att fördelas ut. Dessa ekonomiska tillgångar blir ett förebud om ny regering och nytt regeringssätt och tillsammans med detta kommer slutet på den årtionden långa UFO-mörkläggningen.

Allteftersom de här händelserna går framåt, kommer massarresteringar av bankirer och deras politiska kumpaner att accelerera kraftigt. Införandet av NESARA i Amerika kommer inom kort därefter att ge signal om införandet av liknande styre i Europa, Asien och övriga delar av Amerika. Detta kommer att bli det vi kallar "GESARA" (ö.a. Global Economic Security And Reformation Act). Med andra ord, nytt regeringssätt sprider sig över det här klotet. Således kommer G.C.R (ö. a.Global Currency Recet, global valutaomställning) att bli världsomfattande och tillsammans med detta bli den radikala förändring inom bankväsendet som ska bilda ett nytt finansiellt system. Detta system kommer att främja ett slut på skuldslaveri och början på ett växande globalt välstånd. Härtill kommer de Uppstigna Mästarnas lektioner att äga rum och vår kontakt med mänskligheten på ytan kommer att öka. Ni växer i medvetande och blir mer medvetna om hur den här nya världen formellt ska fungera. Ni har en mycket viktig roll att spela i dess framgång. Det är viktigt att ni använder er växande tid att bli en viktig ”vakthund” över det som händer runt omkring er. Det är ert världsomspännande samarbete som kommer att vara en väsentlig del i hur den här nya världen fungerar. Den här verkligheten är extremt interaktiv och exceptionellt bräcklig. Den här världen behöver ert fulla stöd.

Denna medvetandeförändring är naturligtvis Himlens och era skyddsänglars verk. Mänskligheten kan inte existera i samma verklighet som den med lätthet levde i vid början av det tjugonde århundradet. Världen är inte längre en värld som så skickligt fungerade genom Anunnaki och dess storslagna samrådsgrupper. Även hantlangarna fann att de förlorade på att behålla sin makt och rikedom. AncharaFördraget hade på ett ögonblick förändrat landskapet inom er del av den här galaxen. Jorden och dess Sol gjordes nu klara inför ett nytt öde och de många, som haft stor makt skulle tas bort från det som de trodde var en oövervinnelig position. Det här senaste decenniet har sett framväxten av en rad olika upplysta grupper som befinner sig på gränsen till stor framgång. Den här framgången innebär att ställa var och en av er vid själva randen till en ny verklighet. Den här verkligheten kommer att låta er möta era utomjordiska förfäder och slutligen slutföra ett uppror som började för över tretton tusen år sedan under de sista dagarna på Atlantis. Detta uppror avser att återställa er till ert hedersamma tillstånd såsom fysiska Änglar.

Vi har övervakat denna långa kamp såsom Himlens objektiva vittnen. Därför höll vi vår samverkan med er till ett föreskrivet minimum. Ni är mycket geniala och lärde er när och hur det var bäst att lyda och när ni skulle stå emot era påförda mästare. Slutligen dök en skara med visa upp ur detta kontrollerade motstånd, de ni kallar era "Uppståndna Mästare." Himlen stödde denna utvalda grupp med Själar till att ta hand om och ge råd till mänskligheten. Vi har lärt oss mycket om er av dem. Deras visdom är enorm och har blivit instruktionsboken (playbook) för våra handlingar för er räkning. Dessa heliga personer älskar er djupt. Deras nåd och barmhärtighet känner inga gränser. De har berättat för oss hur deras många Ljus-bemyndigade, heliga, hemliga grupper håller på att iordningställa den här världen inför dess nya verklighet. Dessa gudomliga strategier kommer att ta er till transformationens yttersta gräns. De sista stegen kommer att tas om hand av ett gemensamt partnerskap mellan invånarna i Agartha, de Uppstigna Mästarna och oss. För det här ändamålet har en stor uppsättning KristallLjusKammare byggts över hela Agartha. En rad mycket otroliga saker är nu på väg att ske med er!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! För länge sedan reducerades mänskligheten plötsligt till ett begränsat medvetande av en grupp lömska, mörka Atlantider. När Atlantis sjönk lämnades mänskligheten kvar i händerna på sina föregångare, Anunnaki. Genom att vara en ganska upprorisk grupp, har mänskligheten "förlorat" ett antal gyllene tidsåldrar och fått utstå en lång period av förföljelse. Vi Mästare anslöt oss till er som delaktiga i den här märkliga processen. Himlen, som älskar er djupt, skapade oss med tiden för att övervaka och skydda er under den här verkligt mörka perioden för mänskligheten. Således var våra främsta uppgifter från början att skydda er, ge barmhärtighet vid behov och noga följa de nådefyllda påbuden från Himlen. Denna gudomliga plikt leder oss nu till den heliga punkt, då Himlens storslagna dekret ska manifesteras. Dessa kommer att låta de välbehövliga förändringarna hos den här verkligheten att träda i kraft. Ja, en rad stora skiften hos medvetandet och verkligheten är på gång. Det är denna operation som förändrar den här världen till det bättre.

Vår nuvarande uppgift är att förbereda er inför uppstigningsprocessens slutgiltiga aspekter. För närvarande har ni slutfört över hälften av det som behövs. På grund av flera accelerationer från Himlen under det senaste året, kan man de närmaste månaderna få se en stor ökning av "uppstigningssymptom" bland er. De flesta tecknen kan förväntas i huvudet, hals och övre bröstkorg. De här sakerna görs för att förflytta ert medvetande några bamse-steg uppåt. Hjärtats nervsystem behöver ordnas till inför sin förändring, vilken sker medan du befinner dig i din kristall-kammare. Hjärnan kräver en rad justeringar, inte bara för att föra in nya chakran utan också för att öka dess öppna kommunikationer med ert kraftigt modifierade hjärta. Dessa modifieringar kan ibland vara ganska smärtsamma. Vi alla är redo att hjälpa och ge er råd i dessa frågor. En tid med underbar förändring ligger framför er! Hosianna! Hosianna!

Såsom nämnts, är dessa förändringar en del av de många händelser som krävs av Himlen. Ni återbördas till ett älskvärt tillstånd av att Vara. Varje mästare var tvungen att genomföra ett antal speciella anpassningar under många livstider innan Himlen försåg oss med vår Uppstignings- ceremoni. Det vi nu står inför är en mass-uppstigning, som är mycket sällsynt och kommer efter en lång period av missbruk och vedergällningar från det mörka och dess Anunnakiallierade. Dessa fasor omvänds för närvarande. Det som dessutom behövs är din egen medverkan i dessa handlingar av barmhärtighet och nåd. När detta är gjort, kommer du i glädje att stiga upp med hjälp av de speciella kristallkamrarna. När detta uppnåtts, kommer du att sola dig i ett Ljus som du knappt kan föreställa dig! Vår gudomliga uppgift är att noggrant vaka över er och speciellt välsigna var och en av er. Var inte tveksam! Himlen har iordningställt en ny verklighet för alla och era barns barn att vistas i. Detta, den nya Jordens rike (Stjärn- Nationen) är er belöning för det som dessa kommande krämpor och smärtor ger er. Halleluja! Halleluja!

Idag är vi nära en speciell punkt i denna storslagna marsch från slaveri till frihet! Denna rörelse ger signal om att ni äntligen befinner er i en stor tid av meningsfull övergång. Var medvetna om detta och förbli positiva och ha förmågan att vidarebefordra denna växande inre glädje till andra som ni dagligen möter! Den här verkligheten förändras verkligen och den blir den lampa med gudomligt Ljus som den tidigare förkroppsligade! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge