Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - December 14, 2010

December 14, 2010

5 Akbal, 1 Mol, 7 Ik

Dratzo! Vi kommer åter med mycket att prata om! Er värld fortsätter att avancera till en punkt då det bara finns ett fungerande alternativ kvar: att utföra en tyst revolution med globala proportioner, vilket våra Jordligt allierade fortfarande är fast besluta att uppnå så snabbt som möjligt och på ett harmoniskt sätt. Frågan här är inte att förlänga den nuvarande globala systemet, även med nya regler; utan det involverar en dramatisk transformation av medvetande, vilket kommer att föda en ny uppsättning av regler likväl som en ny bas för er verklighet. Dessa nya regler kommer att vända er värld till något helt annorlunda! Den radikala omstöpningen av den amerikanska regeringen är en av de första i en serie av steg som på ett massivt sätt kommer att förändra er samhället i er värld. Andra steg kommer snabbt att följa, vilket inför en välkommet ny relation mellan pengar och välstånd i allmänhet samt att för alltid ändra på den ostämda sinnesstämning som för närvarande förgiftar dessa frågor. Vi kan försäkra er att denna transformering är ytterst närstående. Dessutom kommer ni att föra er bortom enbart rikedomar som en definition av välstånd, vilket kommer att kasta ljuset på en helt ny världslig vy för er.

Er verklighet har mycket sällan genomgått ett sådan enorm tillrättavisning som nu sker. Det transformerade synsättet som blir följden kommer att bli grunden för er återgång till fullt medvetande. Den stora betydelsen av en sådan händelse kräver ett mycket speciellt hanterade från Himlens sida, och vi har blivit den fysiska armen i detta enorma förnyande av er värld. De mest väsentliga av dessa förändringar, vilka kommer att göras samtidigt på många olika nivåer, är utrotandet av den djupa fruktan som ofta är en biprodukt av ett rike begränsat medvetande. Den första frågan på agendan är därför att lindra denna genomsyrade känsla av hot och vända på det till Kärlek och accepterande av de underbara händelser som kommer att äga rum. En stor mängd positiv information angående dessa händelser sprids vitt och brett på webben och från person till person, vilket ger antydningar om spörsmålen, vilka kommer att utvecklas mer i de sändningar som görs av era nya regeringar. En nyckelaspekt för att avföra den ovan nämnda grytan av rädsla är införandet av universell och vidmakthållet välstånd.

Våra Jordliga allierade och vi önskar att införa ett nytt globalt ekonomiskt system med permanent välstånd, vilket ganska snabbt kommer att övergå till förhållanden vilka kommer att göra det onödigt att ha någon sort av monetärt utbytessystem. Vi har till exempel inte använt oss av pengar som sådant under många millioner år. Med detta som målsättning kom vi fram till ett sätt att föra fram ert samhälle på samma väg. Det första kravet var en massiv, från botten upp omstrukturering av ert banksystem, ämnat att eliminera skulder och omfördela distributionen av rikedomar, vilket leder till en mer rättvis spelplan för alla. Det skulle kräva ett enorm ihopsamlande av ädla metaller och andra former av rikedomar. Våra Jordligt allierade gick med på vår plan och kunde snart föra samman en verklig enorm kvantitet av reella rikedomar, vilket krävde skapandet av ett nytt globalt finansiellt system, och våra Allierade har kommit fram med en prototyp som är mer än godkänd.

Denna prototyp är ett decentraliserat, regional bankstruktur, i motsats till den mörka kabalens, vilka införde ett högst centraliserat system styrt av ett nätverk av enorma företag. Denna ansiktslösa jätte införde ett labyrintiskt nätverk av datoriserade fiat pengar och allt detta behöver snabbt bli nedtaget och utbytt till strukturen som våra Jordliga allierade har preparerat. Detta för oss till frågan som förra veckan åstadkom en del förvirring bland en del av er. Det upptäcktes att dessa nätverk var skyddade av gömda ”minor” och andra typer av försvar, konstruerade för att sabotera alla försök om någon kunde ha fräckheten att ta sig an göra betydande omstrukturering. En närmare bekantskap med denna struktur avslöjande nyligen hur djupt gömda dessa fält av förstörelse går, och som ett resultat, så kunde en överenskommelse uppnås där ett nedtagande i två steg av det gamla system skulle vara på sin plats, då detta skulle lindra trycket på det inledande tidsschemat.

Var säker på att denna fyra månader långa förlängningen inte på något försenar vad som nu är på vippen att påbörjas, då det gäller arbete som skall utföras efter regimskiftet. Den mörka kabalen tror att en kamikaze liknande global nedsmältning som den som nästan hände i 2008 är den ända utvägen för deras dilemma, och en sådan katastrof finns i själva verket på er närliggande horisont. De gör också allt de kan för att störa er helgperiod med prat om globala krascher och genom att driva på olika globala uppflamningar. Vår plan är dock för att förändringar skall införas med föga mer omstörtning än vad som nu existerar. Och för närvarande har vi trappat upp våra preparationer i sista minuten så att vårt harmoniska scenario råder över kabalens. Vi finjusterar också detaljerna angående aspekter av vår plan för angående den serie av blodlösa kupper vilka skall bortföra de reella regimerna runt om i världen. Denna enorma sammankopplade plan står och väger mot manifestation!

Första kontakt skall hända efter de grundläggande och väsentliga första åtgärderna utförs av övergångsregeringarna. Vi ämnar skapa en miljö där uttalanden, händelser och integrationsperioder löper i serie för att göra det möjligt för er att mer lättvindigt adsorbera dem. Varje händelse är konstruerad för att flöda in i och komplettera nästa, vilket sedan utgör en högst transformatorisk helhet. När väl den första dominon faller så följer de nästkommande i en speciellt utarbetat sekvens, och i mitten av detta kommer det formella uttalandet av vår närvaro. Vi ser hur detta uttalande kommer att kasta nytt ljus på allt som föregick det. Skiljepunkten är när ert samhälle börjar att separerar den gamla världen från den nya. Det förändrar hela er uppfattning, både personligt och kollektivt, och det gör det möjligt för oss att börja visa er ert sanna ursprung och hur ni har nått denna punkt i er historia.

Detta är när vi kommer att påbörja ett brett frisläppande av teknologi. Detta kommer att vara fördelaktigt för oss därför att användandet av mer avancerade enheter driver er till att allt mer använda er av medfödda förmågor relaterade till medvetande, vilket i sin tur hjälper er att få en bättre förståelse av vad ni verkligen är kapabla till. Vi vill att er inledande inblandning med oss kommer att utlösa en allt mer djupgående förståelse av denna inneboende kapacitet. Kom ihåg att detta uppdrag är först och främst en fråga om att återföra er till ert naturliga tillstånd av fullt medvetande. Vi vill att ni lägger om era grundläggande koncept angående er själva och ifrågasätter vart ert globala samhälle är på väg. Detta kommer också i stor utsträckning att underlätta våra första möten. Vi vill göra sällskap med er i ert uppsökande av fullt medvetande och att celebrerar tillsammans med er återföreningen med era kusiner i Inre Jorden.

Till slut så kommer ni att skapa en ny stjärnnation och bli en viktig medlem av den Galaktiska Federationen. Er framtid är nära förbunden med vår, så vi väntar spänt på ett framgångsrikt avslut på detta första kontakt uppdrag. De faktorer som förefaller att hindra denna operation försvinner snabbt. Vi är redo att komma ut från bakom ridån som de mörka har satt framför oss och öppet introducera oss. Tiden har kommit för handlande, och för denna mardröm av begränsat medvetande att suddas ut från era sinnen. Era kusiner i Inre Jorden längtar också efter att visa er runt de delar av Gaia som hölls från er utav de mörka. Detta är nu ögonblicket för firandet, omfamnandet av nya sanningar, och välkomnandet av sedan länge förlorade familjemedlemmar och nya vänner.

I dag har lagt ut texten om hur er värld skall transformeras och angående i vilken sekvens som händelserna kommer att ta er tillbaka till fullt medvetande. Men er resa är först och främst om er framtid som medborgare i en ny stjärnnation och medlemmar av den Galaktiska Federationen av Ljus. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge