Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - September 14, 2010

September 14, 2010

5 Eb, 10 Zip, 7 Ik

Selamat Balik! Vi kommer åter, Kära Hjärtan, med mer att berätta för er! Allt på er värld går nu mot en slutlig avslutning. Våra Jordliga allierade och våra diplomatiska och förbindelsegrupper ligger nu i allvarliga förhandlingar med den mörka kabalen. Dessa diskussioner involverar ett antal kritiska frågor, såsom nya regeringar; ett nytt finans och valutasystem; och utdelning av de globala överflödsprogrammen. Dessa frågor behöver bli avklarade på en formell basis och verkställighetsbestämmelserna behövs bli överenskomna. När detta ligger bakom oss kan vi helt fullt involvera personal från den Galaktiska Federationen för att se till att dessa bestämmelser blir snabbt och fullt införda. Med detta som mål har vi koncentrerat åt på verkställighetsbestämmelserna. Vi avser att använda vårt övertag för att föra fram de nya övergångsregeringarna och sätta våra Jordliga allierade på plats, vilka har som uppgift att utföra alla aspekter av de ovan nämnda förändringarna. Det monetära fiat systemet och det globala finansiella systemet som sattes upp utav Dumbarton Oaks kollapsar nu. Konkurser avslöjas i hemlighet av ett flertal centralbanker, och där leder den Amerikansk Centralbanken.

Dessa hemliga avslöjanden är ett tecken för många inom de övre nivåerna av bank och finansindustrin att en större ekonomisk kollaps nu hopar sig och att en väg att ta sig ut, såsom radikal reform, är i skriande behov. Dessa bekymmer har inneburit att våra Jordliga allierade har fått många nya anhängare, vilka har blivit fullt instruerade av våra Jordliga allierade om vad som kommer och hur de bäst kan hjälpa oss att uppnå våra mål. Antalet konverterade stiger, men tills att det nya monetära och finansiella förordningarna är på plats så håller vi de nyligen konverterade minimalt informerade om våra samtal med den mörka kabalen. Många detaljer återstår; vi är trots detta mycket nära den överenskommelse som vi ämnar utkräva från kabalisterna. Vissa aspekter av överenskommelsen, såsom ett nytt hårdvalutasystem, sätts på plats och när det väl fungerar kommer det att tillåta en hel rad förändringar att starta upp. Detta inkluderar övergångsregeringar och uttalanden från dessa nya regeringar angående hård valuta och skuldförlåtelser.

Dessa nya regeringar förstår att en enorm pris och monetär deflation följer efter dessa uttalanden. Förändringar kommer att balanseras av krympandet av skulder till praktiskt taget noll och de stora skatteåterbäringarna. Vi för ert globala samhälle från skuld till välstånd. De nya valutorna kommer inledningsvis att utbytas vid nominellt värde, och efter en kort period kommer de gamla valutorna att förlora sitt värde. Guld och silver kommer att regleras på ett sådant sätt att de nya valutorna kan ses som säkrade och accepterade av alla. Dessa nya komponenter av det nya finansiella systemet kommer att återföra bankövertagna hem till deras ursprungliga innehavare och införa ett nytt koncept av mark tillgång, eller ”fastigheter”. Som väktare för Gaia, så kommer ni att visas ett nytt system som faller något mitt emellan vad som är vanligt i den inre Jorden och nuvarande vanor på yt-världen. Fastigheter, eller mark tillgång är i högsta grad en felaktig term: allt är heligt för Moder Jord, och ni är bara tillfälliga skötare av hennes land. Gaia är helig, och hon behöver hedras medan ni bor på henne.

Varje liten bit av mark är relaterat till marken som omger den, så de som besitter marken behöver ta en kollektiv inriktning. Det är viktigt att vara involverad i politiken för omhändertagandet av mark och att veta vad som händer i er kommun. Försök att förstå varför denna holistiska inriktning är nödvändig. Var liten bit av land är ihop knuten med ekosystemet som helhet och detta har implikationer för er specifika miljö. Att hedra Gaia betyder att ni ser marken och landet runt omkring er på ett nytt sätt. Kom ihåg att hälsan av planeten påverkas av vad ni gör som ett kollektiv. Det är av den anledningen som enorma multinationella företagen, som är beroende av land som innehåller naturtillgångar som till exempel olja, gas, kol, osv, kommer att bli informerade att en ny form av ansvarsfullt skötande av mark och land som hedrar Moder Jord kommer att införas. Dessa regler för tillsyn kräver en hel del av gemensam förståelse och ömsesidigt accepterande, och för att göra detta är ett väl igenomtänkt allmänt utbildningsprogram väsentligt.

Det är en sak att ha en ny regering som inför en rad nya koncept, och en helt annan sak att få allmänheten att acceptera dem. Denna utmaning faller på en speciell kommitté av utvalda medlemmar av de nya regeringarna och oss. Innan landningarna och den officiella första kontakten så behöver ni få kännedom om ett antal nya koncept. Ni kanske kommer ihåg att vi har nämnt att ni kommer att få en hel rad nya ansvarsområden. Vi vet via våra nattliga möten med var och en av er var ni står angående ett uppbåd av olika frågor. Vårt mål är att vara vägledande; vilket betyder att visa er en väg för att anta vettiga alternativ och förbättringar i fråga om era nuvarande nyckelkoncept. För att åstadkomma detta har vi satt ihop ett program av upplysta lärdomar som kommer att ledas av kommittéer ansvarig för att transferera väsentlig information. Varje kommitté kan inkorporera förändringar som de anser bäst passa deras respektive nationella befolkning.

Målet med dessa förändringar är att förbereda er för första kontakt. Den mörka kabalen önskar innerligt att gör slut på er och ert snabba uppvaknande. Många av er har vaknat upp under det senaste året, och antalet ökar varje månad i allt högre takt. Vi ser att de mörka är extremt upprörda över vad Himlen lyckas att uppnå trots den skandalösa politiken med massaker ämnad att förhindra ert uppvaknande och att reducera antalet utav er. Men dessa mörka strategier fungerar ej! Himlen och Ljuset är bestämda med att införa den gudomliga planen, vilken mycket klart uttrycker att tiden för mörkret är över och att er återgång till fullt medvetande är avklarat! Heliga pakter med det fysiska och med den Galaktiska Federationen ser till att dessa gudomliga intentioner vederbörligen manifesteras. Vi har ett preliminärt tillstånd att landa vid en föreskriven tid inom er nära framtid!

Denna heliga tidtabell betyder att ni inte skall leva mycket längre i den moras som mörkret har gjort utav er 3D verklighet. Ett scenario är på plats och det kommer att sättas upp utav oss så det kan operera med Himlens välsignelse. Mörkret har full kunskap om detta, men insisterar på att försöka att åstadkomma ett annat slutresultat. Himlen och våra representanter har helt och fullt informerat era större regeringar, och enbart ett fåtal önskar att bortse från Himlens mandat. Deras förseningstaktik är talande då det gäller deras oförminskade högmod, och detta har lett till formande av de förhandlingsgrupper som vi nämnde i början av detta meddelande. Målsättningen är att helt enkelt att legalt byta ut era regeringar mot sådana som i sanning representerar era förändrade synsätt. Tiden har kommit för dessa förändringar att äga rum!

Framfarten utav förändringar växer. Siare, kanaliserare, och andra som ser och hör från Ljuset ger förutsägningar om denna stora period av förändringar. Var och en har ett något annorlunda scenario för vad som skall komma. Vår kommentar är att en koherent fysisk impuls eller manifesterande intention behövs. När det gäller intentionen för de mörka tjänarna så har de vid upprepade tillfällen blivit tillsagda att en atomvapenförstörelse inte är ett alternativ; och inte heller tricket utav en föreställning av falsk rymdinvasion, vilket de har försökt sig på vid upprepade tillfällen. Gång på gång har de försökt att attackera våra skepp och moderskepp, och de har till och med bett om hjälp från deras före detta allierade mörka rymdherravälde. Allt har misslyckats. Trots detta så fortsätter de och mycket snart kommer deras misslyckande att höras runt om planeten!

Idag har vi tillfogat till informationen som preparerar er för vad som ligger inför er, inkluderande våra senaste aktiviteter med den mörka kabalen. Våra Jordliga allierade är redo att visa framfötterna. Vår intention är att stödja detta, och vid rätt tid landa och celebrera den nya dagen i er värld. Var tålmodiga lite längre, med kunskap om att en stor mängd engagerade individer avslutar sina väsentliga uppgifter. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge