Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - June 14, 2011

June 14, 2011

5 Chicchan, 5 Kayab, 7 Ik

Selamat Jarin! Än en gång kommer vi tillbaka! Våra allierade på Jorden gör framsteg överallt. De Uppstigna Mästarna försäkrar oss om att det nya finansiella systemet är på plats och att de nya pengarna är klara för distribution. Vi har fullt upp med att hjälpa dem att sätta de sista bitarna på plats, vilket behövs innan de nya regeringarna gör sina första tillkännagivanden. Den här operationen löper parallellt med den process som manifesterar de nya centralbankerna. Flera av era stora finansiella institutioner är nu faktiskt inte mer än fasader för de institutioner som planeras efterträda dem. Dessutom har de med ansvar för världens hemliga gulddepositioner redan fördelat de fonder, som stöder världens nya hårdvalutasystem; och masstryckningen av nya sedlar och präglingen av nya mynt är också klar. Dessa pengar hålls inom välbevakade, hemliga anläggningar runt om i världen, och de personer som valts ut för att fördela dessa medel väntar för närvarande på de sista "start"-koderna. Detsamma gäller för de flesta av de nya regeringsmedlemmarna. Allt som återstår är att det gudomligt rätta ögonblicket ska inträffa.

Medan vi väntar på detta magiska ögonblick genomför vår flottpersonal de nästa stegen i vårt avslöjandescenario, varav ett behandlar våra första utsändningar via media efter avslöjandet (disclosure). Vårt kommunikationsteam ser över det vi har för avsikt att förmedla till er. Ni vill nu veta mer om oss, och därför håller vi på att färdigställa den presentation som är en förberedelse inför vår massiva första kontakt med er. En av de viktigaste sakerna kommer att bli att förevisa de olika teknologier, som vi har för avsikt att dela med oss till er. En annan sak är att ge er en videointroduktion om era kusiner i Inre Jorden, invånarna i Agartha. Agarthanerna avser att följa upp den här inledningen med en fullständig förklaring om vem de är, och be er om ett formellt erkännande av sin värld i Inre Jorden. De önskar undervisa er om ert sanna ursprung och er sanna historia. Den här kunskapen är mycket annorlunda den ni nu allmänt tror på och således behövs ett tydligt och formellt erkännande av invånarna i Agartha innan den kan ges till er. Dessa händelser är bara första delen av vårt inledande samröre med er.

Invånarna i Agartha planerar en stor rundtur för ledarna av de olika övergångs- regeringarna, vilken innefattar en demonstration i lämplig omfattning av Jordens tidiga historia (från Lemurien till Atlantis undergång) åtföljt av en förklaring till varje ledare vad detta innebär inför det inledande samarbetet mellan invånarna i Agartha och de nya regeringarna på ytan. Det är viktigt för Gaias två delar att återförenas. Under de nästan tretton tusen år som de två världarna hållits isär, härskade det mörka med suveränitet över ytan. Men i och med återvändandet av Ljuset till världen på ytan kan en storslagen återförening nu äga rum, så därför ger vi invånarna i Agartha denna viktiga roll i första-kontakt-uppdraget. På en annan front är de många hemliga sällskap som tjänar Ljuset klara att verkställa de slutliga regeringsövergångarna. Ja, dessa nya regeringar har faktiskt börjat utfärda order om att inleda det nya globala finans-och- valutasystemet. Detta fastställer systemets formella legitimitet och tillåter våra allierade på Jorden att avlägsna den mörka kabalen från makten.

Välsignelser! Vi är de Uppstigna Mästarna! I ett tidigare budskap (31 maj, sid 2) beskrev vi ett sätt för dig att under sommarsolståndet nu i juni återfå full användning av din Själskraft. Denna ceremoni inleds med ditt vanliga sätt att nå inåt och ta kontakt med din Jag Är Närvaro, vilket kan vara meditation, bön, eller bara skapa en viss tid av frid, där du en stund tystar det konstanta surret från ditt vakna sinne. Så snart denna kontakt uppnåtts, gör varje person ett personligt dekret, som väcker återvändandet av denna sedan länge försvunna suveräna rättighet. Denna process kräver tillbaka din Själskraft. Fullt medvetna, självständiga Väsen har enkelt tillgång till sina manifesterande krafter, t.ex. förmågan att ta beslut om vilken typ av samhälle man lever i. Ni tar tillbaka den här förmågan innan ni återvänder till fullt medvetande och den här inledande utövningen av er suveränitet blir en stor bidragande faktor vid omvandlingen av de grundläggande villkoren för er nuvarande värld. Ert kollektiva agerande kan förankras i fred, i allmän välfärd, och framför allt, i fullt medvetande.

Vårt primära uppdrag är att höja Jordeplanet till Ljuset. Denna uppgift innebär, till sin natur, att ni alla nu kan manifestera en fem-dimensionell verklighet. Denna nya verklighet omfattar världen i Agartha och återföreningen med Himlens ändlösa Ordningar, Administrationer, och Livsströmmar. Kort sagt, hela bredden med Himlens underverk kommer att uppenbaras för er, och under den processen kommer ni att upptäcka vem ni verkligen är, andligen, inklusive er roll i utvecklingen av den gudomliga planen. Den nuvarande tiden är den övergångsperiod som för länge sedan bestämdes av Skaparen, och vi håller på att nå den mirakulösa punkt, när den nya verkligheten manifesteras. Så ta den här tiden av ökande kaos med fattning, och var medveten om att den enorma omfattningen av andlig och galaktisk mänsklighet står helt och fullt bakom er som stöd i era ansträngningar. Gå inåt och gå samman med Anden. Kom till insikt om den resa du så tappert har gjort och var djupt medveten om att ditt mål är i sikte. Du är mycket, mycket långt ifrån ensam!

De här dagarna är fyllda av förväntan! Våra medarbetare har tagit sig an de uppgifter vi gav dem och håller på att avsluta dem i tid. Nu väntar vi på den gudomliga befrielsen, som vi får från Himlen. Detta är när er värld plötsligt svänger om mot ljuset. Vi har larmat våra medarbetare om att denna tid är nära. Sedan kräver vi att ett antal särskilda instruktioner som presenterats för oss av Himlen läses upp offentligt. Dessa ord kan bli chockerande för många, men deras syfte är att förbereda er för det som skall komma härnäst. Vi har för avsikt att inleda en serie speciella framträdanden och undervisningar, eftersom vi känner att ni behöver känna till det vi gemensamt kallar för "de första sanningarna." Den här undervisningen handlar om Kärlek, sann medkänsla och enheten mellan alla de olika grenarna av mänsklighet. Det är dags för er att förena er med varandra och med era medmänniskor utöver hela den väldiga fysiska skapelsen.

Detta leder oss till första kontakt och er återvändo till fullt medvetande. Vi, era Uppstigna Mästare, håller på att fullfölja ett arbete som det har tagit tusentals av oss över tolv och ett halvt årtusende för att slutföra. Det här heliga uppdraget handlar om att omvandla det mörka till Ljus, och hat och splittring till Kärlek och samverkan. Det som sker på er värld är underbart att se! Inspirerade grupper går samman för att bilda både virtuella och verkliga nätverk, som håller på att förändra era samhällen. Dessa aktiviteter, som det rapporterats så lite om, är den gräsrotsbörjan som våra större program kan baseras på. Ni har visat oss att dessa små begynnelsestadier snabbt kan växa till en grund för ett galaktiskt samhälle. Våra medarbetare och vi välsignar er för det ni gör och för det ni kommer att göra!

Idag talade vi om hur snabbt ni går mot er stora seger över mörkret. Vi gläder oss åt den djupa betydelsen hos det som sker omkring oss. Den mörka världen förvandlas genom att spy ut sin stora mekanism i kaos medan ert svar har varit att hålla er stadigt fast i klippan, i Ljuset. Nu kommer er välförtjänta jublande tid! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge