Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 13 december 2016


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 13 december 2016

10 Caban, 0 Mol, 13 Caban

Dratzo! Händelserna går framåt. Toppen på RV-utbetalningen (Övers. anm. RV= revalvering) är nu på plats. Det innebär att utbetalningarna av välståndsfonderna faktiskt ligger mycket nära. Vi förväntar oss att den här processen slutligen ska leda till det formella tillkännagivandet av NESARA och den nya Amerikanska Republiken. Denna rad händelser följer en bestämd tågordning, och ett antal sammanhängande lagliga beslut kommer att se till att de genomförs snabbt och effektivt. Därför räknar vi med att ett stort antal åtgärder kommer att följa på varandra så att den här nya verkligheten manifesteras ordentligt. De här sekvenserna kommer snabbt att följas av ett fullt avslöjande om vår välvilliga existens! Som tidigare nämnts kommer vi vid den tidpunkten att sända ut en kort beskrivning på en trolig händelsekedja som leder fram till en potentiell tidpunkt för masslandningar. Var och en av de här händelserna hänger samman. En lång rad möten med de olika fraktionerna har bidragit till en mycket komplex tidsplan. Den här processen har fört samman olika grupper, som hjälper oss att komma vidare! Därför ber vi om tålamod medan dessa gemensamma tidplaner genomförs.

Hela processen att förändra det här planetariska samhället har varit mycket mer komplicerat än man först trodde. Den här världen tänktes ursprungligen ut av Anunnaki såsom ett land som hade en grundläggande tro på att makthavarna var oövervinnliga. Således såg den nuvarande gruppen hantlangare sig själva såsom varelser med en förmåga att övervinna vad som helst. Inget kunde minska eller göra slut på deras makt. En rad mycket arroganta föreställningar satt djupt inetsad i psyket hos dem alla. En av många orsaker till vår svårighet att hjälpa våra partners i Ljuset var dessa vansinniga inre föreställningar. Den här uppfattningen håller nu på att falna, eftersom Himlen varje dag riktar en explosion med positiva och medvetande-höjande energier mot mänskligheten. Vi har sett när våra jordiska medarbetare har lyckats förändra den här negativa uppfattningen och satt igång en rad viktiga arresteringar bland denna globala grupp hantlangare. Syftet med den här åtgärden är att se till att välståndet direkt leder till GESARA för denna sedan länge lidande värld. Steg för steg växer detta verkligen fram!

De här händelserna är delar i ett större projekt, som ska lägga grunden för den värld där vi har för avsikt att landa vid den gudomligt rätta tidpunkten. Detta är fortsättningen på en position som vi tillsammans med de Uppstigna Mästarna vill slutföra inom en mycket snar framtid. Gaias mänsklighet befinner sig mitt i en ständig befolkningstillväxt. I vårt ansvar ligger att säkerställa att de viktigaste aspekterna hos den här världen får de tillgångar som krävs för att genomföra ett antal viktiga åtgärder. Dessa omfattar färskvatten, elektricitet och moderna avloppssystem. För oss är det skrämmande att se att de flesta på den här planeten saknar Internetanslutning och att de nattetid inte lever i en elektrifierad omgivning. Dessa primitiva förhållanden måste snabbt förändras. Det finns tillräckligt med energi och pengar i den här världen för att snabbt ändra på detta. De här problemen, tillsammans med ett växande behov av läs- och skrivkunnighet, kommer att rättas till av våra jordiska medarbetare.

Himlen skapade hela det här projektet för länge sedan då man högtidligt vände sig till de Uppstigna Mästarna. De bestämde att den nya verklighet som skulle befria mänskligheten på ytan skulle kännetecknas av ett aldrig sinande välstånd, tillsammans med återkomsten av er efterlängtade frihet. Mänskligheten skulle återfå den individuella suveränitet som man förlorat genom Anunnakis olagliga åtgärder, och därigenom på ett gudomligt sätt rätta till detta allvarliga fel. Det skulle bli de Uppstigna Mästarnas viktigaste uppdrag att övervaka och hjälpa mänskligheten i enlighet med flera regler som Himlen infört och som var avsedda för denna uppgift. Dessa regler efterföljdes, liksom påbudet att förse med nödvändiga pengar för att inrätta ett sådant enormt välstånd. Dessutom skulle en särskild grupp etableras med uppgift att lagligen störta Anunnakis hantlangare när så behövdes. Nu, när den här uppgiften är genomförd, är ni redo att njuta av frukterna från denna mäktiga insats. Dessa projekt fick ytterligare stöd genom vår ankomst såsom Himlen beordrat. Nästa steg innebär att möjliggöra slutförandet av de händelser som utgör denna speciella operation och att förbereda oss inför första kontakt.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Denna nästa period i er andliga utveckling undanröjer möjligheten för det mörka att återgå till någon form av makt. Himlens välsignade Administration förutbestämde deras nederlag. Detta är en gudomlig process som ni verkligen kan fira. Var fullt medvetna om det som händer och tillämpa era exceptionella visionära förmågor i detta viktiga ämne. Himlen har iscensatt en process som är helt gudomlig. Se på den här nuvarande verkligheten som ett smart sätt att kontrollera vilka som ansluter sig till de extraordinära förändringar som följer. För tretton tusen år sedan tog det mörka hand om den här verkligheten och skapade en värld som var fruktansvärd för hela mänskligheten på dess yta. Det är viktigt att alla som motsätter sig de här förändringarna visar sin sanna färg och läggs till den redan långa listan på dem som gudomligt ska isoleras från er. Därför är detta välsignade scenario i beredskap för att avslöja vilka som stöder eller inte stöder den nya Republiken!

Vi ber helt enkelt att ni är med på detta och förbereder er inför ett kommande storslaget tillkännagivande. Himlen vill inte att någon ska fortsätta att lida. Så snart som den här processen är klar har vi helt för avsikt att införa den sanna amerikanska regeringen och få slut på den mörka fars som började för nästan 150 år sedan. När den ursprungliga Konstitutionen först proklamerades, saknades ”the Bill of Rights”( ö.a den reglerar individens rättigheter gentemot myndigheter). Så snart detta lagts till blev detta regeringssystem lagligen proklamerat. Detsamma gäller nu. Enbart de välsignade NESARA-handlingarna kommer att bli lagliga. Ha tålamod och vet i ditt hjärta vad som händer inom kort. Gå samman och var medvetna om det som händer och använd era energier för att göra det möjligt för oss att segra! De som nu så arrogant paraderar kommer att isoleras genom insatser från våra heliga medarbetare! Den här operationen har redan börjat! Ha tålamod och låt den manifesteras och omvandla den här verkligheten.

Kom ihåg, ni kära, den här verkligheten bryter sig resolut bort från det mörka och för in Ljuset. Den här operationen kräver en rad "false flags” (ö.a.skenmanövrer) för att säkra påståendet att alla aspekter av den gamla oligarkin framgångsrikt tas tillfånga och isoleras ordentligt från er. Den här processen behövde ett sätt att få upp dem som gömmer sig i sina hålor, och få dem att tydligt visa var de står för våra medarbetare. Den här operationen tar lite längre tid än vad man först antog. Ha tålamod, ni välsignade! Genom en rad viktiga tillkännagivanden kommer snart hela den här processen att förändras. Sedan kan den nya regeringen träda fram och den här verkligheten kan verkligen omvandlas till det bättre. Den här gudomliga operationen drar upp alla som sitter så djupt i sina hålor så att våra medarbetare inte kunde hitta dem. Den tidpunkt som vi gudomligen har för avsikt att manifestera ligger ganska nära. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi med vår veckorapport. Vi har granskat det som utvecklas över det här vackra blå-gröna klotet och ser hur Ljusets krafter driver allt framåt mot sin storslagna seger. Mycket utspelar sig som är på väg att förändra den här världen till det bättre. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge