Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - October 20, 2009

October 20, 2009

13 Akbal, 6 Tzec, 5 Caban

Selamat Balik! Vi kommer inför er med mer att säga angående ett antal spörsmål. Runt er värld håller den mäktiga kampen mellan den mörka kabalen och vår Jordliga allierade att komma mot slutet. De många hemliga medlemmar av denna grupp är upptagna att sabotera leveranserna och förändringarna i regeringen med bara begränsad succé. En konsekvens blir att det ser ut som graden av förändringar som stundar blir extra grav. Mörkret förefaller att använda sig av den brända jorden taktiken, vilket dömer dem till ett mycket omilt öde. Vi ser detta skurkstreck och observerar hur våra Jordliga allierade har blivit skickligare att parera dessa horribla och oväntade slag. Med varje dag minskar förmågan enormt hos dessa mörka tjänare att arbeta mot Ljuset, därför närmar sig snabbt det utlovande ögonblicket med förändringar. De av mörkret och inom dess olika råd förefaller tröttare och mer oroade angående deras hotande undergång, och denna förändring i attityd har infört en viss ovarsam övergivenhet mot vad de gör och det är klart att deras nederlag är oundvikligt!

När som detta utspelas driver Moder Jord fram de förändringar som kommer innan ni evakueras från er värld på ytan. Hon justerar mer av sina plattor på ytan med avsikt att låsa in dem i position. Dessa kollisioner har orsakat en ökad seismisk aktivitet och vulkanisk aktivitet under oceanerna i platt zonerna i Indiska Oceanen och Stilla Havet, och denna aktivitet kommer att öka än mer när som dessa operationer intensifieras under det kommande året. Likaså, det underliga vädret associerat med global uppvärmning kommer att bli mer drastiskt. På detta sätt, signalerar Moder Jord till människor att förändringarna för mänskligheten kräver en snabb och allomfattande lösning, och vi har vederbörligen erkänt detta meddelande från henne. Som vi har noterat i tidigare uppdateringar, vi har satt upp ett antal alternativa scenarion för att genomföra denna mycket behövliga återkomst till fullt medvetande. Ni är under högsta förordnande av Lord Surea att återvända till ert naturliga tillstånd av fullt medvetande. Ett antal speciella städer av kristall är redo i Inre Jorden för att härbärgera er under denna tid och mekanismen för att transferera er dit är väl testade och färdiga.

Vad som återstår är att använda den kvarvarande tiden till att hjälpa er alla att uppnå förändringarna hos myndigheter; att utföra de olika välståndsprogrammen ämnade för att lindra ert nuvarande lidande; och att informera er om vår existens. Då kan ni börja lösa den aktuella krisen av föroreningar, girighet, krig, och ackumulerat hat som så länge har plågat er. Våra Jordliga allierade har för avsikt att utföra detta. En ny värld fylld med otroliga teknologier, länge undangömda bland en mängd mörka projekt som har genomförts sedan Andra Världskriget, är målet bakom agendan från våra Jordligt Allierade. Vi har sett den allvarliga inblandningen från den mörka sidan, men även dessa mörka inser nu hopplösheten av deras uppgift. Denna er värld kommer att förflytta sig i enbart en riktning, vilket är mot Ljuset och in i glädjen av en fullt medveten verklighet. Denna process tar en större bit av den gudomliga tidsplanen ni är under när som de mörka använder sig av sin anskaffade teknologi för att försena vår ankomst. Denna process kan bara fortsätta under en begränsad tid innan vi ingriper fullt. Kom ihåg att vårt direkta ingripande förändrar allt för mörkret.

En sak som vi måste betona är att vi helt och fullt inser hur vi kan påverka vad som händer just nu. Er värld rör sig mot en transformation som sträcker sig över ett intervall från var ni är nu till var Himmeln vill att ni skall vara. Vår roll är att komma tidigt, om nödvändigt. De som för närvarande styr er värld är lika arroganta som vanligt. Denna hållning är att förvänta från en grupp som inte har känt till annat än privilegier sedan början av den nuvarande eran. Att driva dem åt sidan är att få dem att inse hur prekär deras situation nu är, vilket är varför de slåss med användning av alla sina resurser till deras förfogande. Vad som skrämmer dem är hur snabbt deras privilegier upplöses, och vi ser hur deras stryptag om makten släpper mer och mer under det ständiga nötandet från våra Jordliga allierade. Det är vår intention att ha detta avslutat omedelbart och för er att åtnjuta suveränitet och frihet garanterad av Himmeln.

Er kamp att återfå er sanna plats i er realitet har varit mödosam och lång. Tretton årtusenden av stridigheter och svekfullt styre av Anunnaki folket har bestulit er på alla återstående minnen av vilka ni verkligen är och era sanna utomjordiska rötter. Detta kommer att åtgärdas när vi väl har landat. Vår mission är att sedan snabbt förbereda er att acceptera de stora förändringarna som kommer att hända er och på er värld. Just nu, den stora maskinen som driver er värld är ur funktion. Likaså, en utbred utrotning börjar förändra själva naturen av ekosystemet som omger er. Detta är ytterligare ett förebud om de enorma förändringarna som kommer. För att använda en tidsenlig analogi: Er värld genomgår nu en vinter vilken hårt testar er verklighets livskraft att överleva som kraftfullt demonstrerar att en serie svepande transformationer är verkligen vad som behövs idag. Tiden för stora förändringar har anlänt!

Dessa förändringar kommer plötsligt. Den mörka matrisen är som en stor dam som förintas under tyngden av en stormvåg som underminerar dess fundament och bryter över vallarna. Dammluckorna kan inte lindra vad som håller på att hända. Det snabbt stigande vattnet från den obönhörliga stormen försvagar hela strukturen och det förefaller att inte finnas någon utväg. Ändå, inte förrän fatala sprickorna uppstår i stort antal kan ingenjörerna av denna konstruktion (mörkret) ge upp hoppet att de skall klara sig igenom på något sätt. Även när som de slutliga sprickorna visar sig, som de nu gör, hänger de fast vid sina rubbade förhoppningar. Det kommer att ta det ödesdigra dundret av dammens kollaps för att demonstrera sanningen om deras situation. Det är vid denna punkt som ni nu befinner er. Våra Jordliga allierade har gjort ett remarkabelt arbete och är nära punkten för total seger!

Den nuvarande perioden kan åstadkomma en grad av frustration bland er alla. Det är inte lätt att vara alert under en så lång tid. Förstörelsen som skapades av girigheten bland de mörka förgjorde många av er, medan andra bland er såg hur fortsatta krig och hat skapade kaos förhindrade lösningen för dessa svårigheter från världens länder. Operationen att transformera er värld, vilket vi har nämnt tidigare, medför stigande tumult, som om en oförväntad virvelvind slog till. Situationen uppmuntras av mörkret. Vid tidigare tillfällen, sådana förskräckliga situationer hjälpte till att avråda alla som försökte att störta mörkret, men nu har en ny grupp uppstått som är ovillig att på detta sätt bli avrådd och som är fast besluten att lyckas. Scenen är satt för störta den mäktiga dammen av mörk kraft och smida en ny positiv realitet för alla!

Första kontakt bär fram en ny tid för alla. Vi har kommit här för att sätta ett slut till döljandet av UFO och starta den slutgiltiga etappen för er resa mot fullt medvetande. Denna del av er mission är nu var vi är. Vi ser dagligen över våra alternativ och prioritera de bästa sätten att hjälpa våra Jordliga allierade. Detta är dock bara en liten aspekt av vårt arbete här. Vi har starka band till den Inre Jorden och våra allierade där, Agartherna. Dessa fullt medvetna Jordbor har hjälpt oss mycket att lära känna er och att preparera vårt schema för våra möten med er efter landningen. Mycket måste diskuteras och våra ömsesidiga och jämlika utbyten är mycket viktiga för oss. Vi är här för att återförena er med den Inre Jorden och att förmedla till er våra erfarenheter i världen av de fullt medvetna. Vi är mer än redo att få dessa sista steg påbörjade.

I dag, fortsatte vi vår diskussion om vad som händer i er värld. Vi kommer som en stor expedition av utforskare. Vi har blivit kvar, som en speciell grupp på begäran av Himmeln, för att förflytta er graciöst in i fullt medvetande. Tiden för handling har kommit, och ögonblicket för första kontakt och en ny helt medveten realitet. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge