Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - October 13, 2009

October 13, 2009

6 Cib, 19 Tzotz, 5 Caban

Selamat Jarin! Vi återkommer för att fortsätta våra diskussioner med er denna vecka! Runt omkring er fortsätter kampen mellan Ljuset och mörkret. Den sista mörka kabalen hänger i, men dess grepp om er värld har minskat väsentligt och det som nu är reducerat till att hålla sig fast med naglarna försvinner också. Under tiden fortsätter ert samhälle att brottas med sjukdomar, kaos, och det fullständiga lurendrejeri som mörkret har släppt löst. Nödvändigheten av att distribuera det välbehövande globala överflödet väger tungt på våra Jordliga allierade och deras beslutsamhet att påbörja deras massiva agenda blir starkare för var dag. Ögonblicket för deras succé närmar sig snabbt och allt är färdigt. Vi övervakar allt och gör så mycket för dem som Himmeln tillåter. För att hjälpa deras ansträngningar har vi tidigare lagt vårt program för fullt UFO avslöjande. Ett projekt som har pågått nästan hela detta årtionde är nära ett antal genombrått. Många väsentliga regeringar på er planet har gått samman i denna fråga för att det skall förverkligas då UFO avslöjande kan lätt bli det strå som bryter kamelens rygg.

Ert lidande når en nivå då Himmeln indikerar att en direkt metod är nödvändig, då er transformation inte kan fortsätta att bli försenad av mörkret. Lord Surea har utfärdat ett högtidligt påbud till Himmelns lokala Administration att den gudomligt rätta tiden har anlänt för att störta mörkret och dess många arroganta undersåtar. Detta påbud öppnar upp många möjligheter för oss när som vi söker runtom i er värld för sätt att påbörja avslöjandet. Vid denna tid lutar vi åt en speciell konferens där ett formellt gemensamt uttalande kan göras. Vad som återstår att besluta är tid och plats. Vi arbetar också med våra Jordliga allierade för att avlägsna makten hos USA Företaget och att sätta upp en övergångsregering. Dessa uppgifter visar er hur engagerade vi är i att förändra er värld till det bättre genom att (till att börja med) transformera er planets mäktigaste statsskick tillbaka till en rättslig republik. Som vi har nämnt tidigare, vårt komplexa involverande i era affärer är unikt bland annalerna av otaliga första kontakt missioner. Vår intention är att se till att denna kontakt förflyttas smidigt från unik till något mycket mer normalt.

Denna ansatts utgör grundstenen i vår mission. Som ni vet, ni rör er från att vara en begränsad till en fullt medveten Varelse. Många, i en del av era regeringar, vill att denna heliga operation stoppas med hjälp av alla tillgängliga medel, eller åtminstone försenad. Denna motivation ligger bakom de många samvetslösa handlingar som har gjort att en del av era invånare har insjuknat, och de smider mer planer att utlösa dödliga pandemier bland er. Paniken som detta vittnar till hos de mörka har just börjat komma fram. Olika fasoner för att stjäla ert överflöd pågår också, och detta utgör den ringa delen av deras kränkningar. De har planer på att i scen sätta falska UFO invasioner, skruva upp intensiteten på deras olagliga krig, och åstadkomma en än värre ekonomisk katastrof. Vi håller ett öga på dessa svek och observerar att de globala inslagen av detta militära-industriella-media komplex som använder alla kvarstående knep i sin mycket svarta arsenal! Dessa komplotter involverar enorma mörka myndighets program. Naturligtvis så håller vi våra Jordliga allierade fullt informerade om vad kabalen har för sig.

I korthet, ett enormt, mäktigt etablissemang arbetar feberaktigt för att förhindra vårt anländande och att undanhålla vår existens från allmänheten. Normalt skulle denna mycket fientliga behandling av oss få oss att dra slutsatsen att ni inte är redo för kontakt; vi skulle då observera på avstånd om ni kunder överleva. I ert fall är detta inte ett alternativ, då första kontakt har blivit gudomligt förordnat. Vi har till och med involverat i högre grad än vanligt de många Agarthianerna (Inre Jorden) som har länge inplanterat sig själva i era många globala samhällen. Det försätter en del av dem i fara, och en del andra mitt i vägen för dessa panikslagna mörka kabalister. Vi har äventyrat deras hemlighetsskydd med målsättning att göra era regeringar medvetna om att en hel del energi används av oss för att låta de mörka tjänarna förstå graden av beslutsamhet som appliceras för att utföra den gudomliga planen för Jorden. Detta ledde till en del dödsfall bland de Jordliga associerade till personalen under hemlighetsskydd, men trots dessa problem kommer vi ej att bevekas.

Vi arbetar nära med individer som har tillgång till många av de väsentliga resurserna åt de mörka tjänarna; det är vår intention att sätta de återstående mörka komplotterna i fokus. Vi använder denna information för att sätta upp en formel för en framgångsrik konferens för avslöjanden. Som ni kan tänka er, denna operation är mycket hemlig, med det är viktigt att låta er veta att vi fullföljer denna möjlighet samvetsgrant. Ett antal centrala ledare gör vad som är nödvändigt för att preparera er för denna kommande händelse. Tiden som återstår är kort, så vi har get högsta prioritets status till ett antal projekt med dessa inriktningar, uppbackade med reservplaner för alla andra möjliga utfall. Ni är således i de sista ögonblicken av er nuvarande realitet. Vi skall genomföra detta, och transformera er värld tillräckligt för att tillåta första kontakt att bli helt möjligt. Detta ögonblick drar sannerligen nära!

När vi observerar er värld ser vi en mäktig kabal som förlorar sin kontroll och är till slut oförmögen att motstå de djupa intrången som gjorts av de Jordlig allierade. Vi ser också en grupp som är djävulskt listig men som bara inte vet hur och när som de skall ge upp. Er värld faller in en stor avgrund som vår ankomst delvis förhindrar. Vidare, våra Jordliga allierade förstår nu de enorma implikationerna av vad som händer med er: Denna transformation överskrider lätt tidigare massiva omvälvningar i er historia, som till exempel ett plötsligt störtande av ett imperium; denna gång kommer ni att se fantastiska nya teknologier uppstå, i sällskap med de fullt utvecklade vetenskapliga förklaringarna och andliga koncept som återföljer dem. Ni kommer därefter att överskrida även dessa. Ni inträder i en ny realitet som kommer att sträcka sig långt in er framtid. Denna tid är således unik och utgör en portal mot något ytterligt eftertraktat: en ny nivå av globalt medvetande!

Vi erkänner detta och ser händelserna som utvecklar sig som en process vilken driver er mot ert möte med oss och vidare mot ert gudomliga öde. Första kontakt är en väsentlig del av allt detta och kommer inte en dag för tidigt. Ert tempo trappas upp. Himmelns planer avslöjar de sätt på vilka detta skall bli er kännedom, och hela avslöjande processen rör sig i fas med detta. Ert samhälle behöver klart se att ni inte är ensamma och att det som skall hända inte är hotande. Långt därifrån! Er oskyldighet, eller mer korrekt ert ovetande om vilka vi är kommer att lösas på ett mycket djupgående sätt. Vi välkomnar denna omedelbarhet. Var dag förbereder vi vår besättning att informera ett antal vänliga och större regeringar och vi upplever det som att dessa möten är nu mycket nära till fullt UFO avslöjande.

Vi beskriver för er de medel genom vilka, på ett sätt eller annat, vi kommer att undsätta er från många tilltagande olyckor. Er verklighet är redan i det tidiga skedet av transformation och denna realitetsförskjutning tilltar nu i fart. Våra skepp och besättning är tränade och redo att agera på den allsviktiga klarsignalen från Himmeln. Vi väntar och vi handlar enligt vad vi har blivit tillsagda. Moder Jord är också redo att transformera. I själva verket börjar hela solsystemet att förändras i samstämmighet med den gudomliga planen. Allt detta är bundet till er förflyttning in i fullt medvetande. Ni analkar er nollpunkten för detta att manifesteras. Under tiden övervakar vi allting och glädjes åt de ting ni skall snarast genomleva och firandet som är nära!

I dag, fortsatte vi vår diskussion om de många ting vi gör för att frambringa allt detta till sin gudomliga avslutning. Ni är nära er transformation till fullt medvetande. Vår roll är att vara förkunnare och handledare för denna operation. Vi välkomnar detta och vi ser med glädje fram emot vårt möte och firandet när ert fulla medvetande är uppnått. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge