Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - October 27, 2009

October 27, 2009

7 Oc, 13 Tzec, 5 Caban

Selamat Balik! Vi kommer för att tala om de många saker som börjar bli redo för manifestation! Er värld avslutar nu en mäktig kamp mellan agenter för Ljuset och de mörka tjänarna, som har hanterat denna verklighet under de senaste 13 årtusenden. Denna konflikt har allt göra med den stora transformationen som Himlen nu sätter på plats. Hennes mål för er kräver en fysisk omgivning mycket annorlunda än den som har föreslagits av mörkret, som lovar enbart mer skövlande av Moder Jord och mer vilseledande manipulation av mänskligheten. Det ökande utrotandet av ekosystemet och de underliga aktiviteterna på Solen och hennes många planeter har demonstrerat att detta välde inte längre ses som nödvändigt. I dess ställe föreslår Himmeln något helt annorlunda. Denna verklighet framförs medan vi talar, och kaoset som fötts av denna konflikt är ett tecken på hur svag den mörka kabalen har blivit. Nu väntar vi på de sista spåren av denna kamp. Vi vet att den gudomliga planen placerar önskan på legioner av Ljus, och vi är här enbart för att betona detta och att göra så i prakt när vi landar bland er snarast.

Denna period av transformation är det ögonblick när ert globala samhälle bedömer ”vad det handlar om”. Under många århundraden har ni exploaterat Jorden och berövat henne väsentliga resurser så som malmer; bränsle så som kol och olja; and basen för er rikedom; guld, silver och ädelstenar. Detta kontinuerliga våldtagande av Moder Jord har fört er till randen av utrotning, och det skriande behovet för en helt nytt sätt att organisera, förse, och underhålla era samhällen kräver nu likväl nya tankegångar. Historiker och prominenta filosofer som studerar er värld dagligen ser de olycksbådande tecknen, och undrar öppet om detta samhälle kan verkligen överleva. Teoretisk vetenskap och filosofi tänker i ökande takt på samma sätt. Er civilisation står inför en vägkorsning: i högsta grad, detta överväldigande ögonblick i er historia var förutsett av era forntida och urinnevånare folk. Det är ögonblicket när det som tidigare fungerade nu helt mankerar och behövs bytas ut med en ny primär syn. Mayafolket, urinnevånare folk, and de forntida Egyptierna utforskade var och en detta ögonblick i sina myter och kalendrar.

Vi kommer till denna vackra blå-gröna värld vid denna högst gynnsamma tid. Vi har försökt att klart uttala till er att första kontakt är oundvikligt. Det är ögonblicket som skickligt separerar er från ert nära förflutna. Vi är ambassadörer för förändringar och gudomliga emissarier för medvetande. Himmeln och Lord Surea har förordat att denna period i er utveckling är ämnad att återföra er till fullt medvetande. Vi är därför involverade i en mission av två steg: Det första steget är att förändra förbindelserna i ert samhälle och myndigheter. För detta ändamål utvecklades ett stort antal program under de senaste årtiondena för att se till att Saint Germains storsinthet blir distribuerade till folket. Ljusarbetare kommer att skapa ett välstånd som definitivt förändrar hur den nuvarande maktstrukturen i ert samhälle opererar. Därefter, skall de nya övergångsregeringarna ta dessa förbindelser och snabbt skapa politiska strukturer som frigör era samhällen från tyranniet av det förmögna och mäktiga, vilket låter en ny era av förnyad demokrati och sanna fria republiker att blomstra.

Detta är den huvudsakliga målsättningen av våra Jordliga allierade. Vår roll är att beakta, ge råd, och om nödvändigt använda vår kapacitet att lirka fram dessa ting till existens. Denna uppgift är samtidigt både angenäm och svår. Många större regeringar har arbetat i hemlighet att skapa en teknologi som skall förhindra vad vi talar om. Till exempel, de tänkte sig att i scensätta en falsk första kontakt för att diskreditera oss i folks ögon. Vi förhindrade något sådant i det förgångna och fortsätter att varna dem för sådana aktiviteter i framtiden. En speciell förbindelsegrupp arbetar med de positiva falangerna i dessa regeringar för att se till att övergångsregeringarna skapas. Framgången av dessa operationer är baserad på både en legal och finansiell bas, den senare är färdig att sättas i verket. Vad som tar tid är det legala trycket som sätter ett slut på den nuvarande regeringens tyranni. De som leder detta har dock nästan kommit till en punkt för lösning, vilket betyder att ögonblicket av ära och triumf har kommit.

Slutpunkten för denna etapp är första kontakt. Det är svärdet som skär av den Gordianska knuten som är er mörka kabal. Mörkret vet detta och har kämpat med näbbar och klor för att förhindra detta ögonblick från att äga rum. Vi är helt engagerade i en gudomlig tidtabell och till en masslandning på era stränder. Dessa frågor är inte förhandlingsbara. Det är tid för mörkret att stiga åtsidan och tillåta allt att äga rum. Vårt tålamod är oändligt; dock inte så den gudomliga tidtabellen. När detta gudomliga ögonblick är nått, landar skeppen och tiden för transformation anländer med oss! Vi har legioner av personal redo att hjälpa er att snabbt förflytta er in i fullt medvetande. Alla som så önskar kommer att bli transformerade, och blir de mänskliga underhållarna av detta solsystem och er nya stjärnnation. Ni skall immigrera till Mars och Venus, och så småningom till den återbildade vatten planeten Pax, dess kvarvara utgör i dag Asteroid Bältet.

Förflyttningen ut i solsystemet och vidare in i galaxen är ert gudomliga öde. Där kan ni använda er av era avsevärda förmågor att utveckla historik i galaxen och att hjälpa hela den fysiska Skapelsen. Detta är anledningen, bland andra, för vår närvaro här och varför vi har förbundit oss att utföra masslandningar på er värld. Vi gör så, naturligtvis, med full översyn och assistens från Himmeln. Det är er gudomliga Hierarki som skall göra oss sällskap till ytan av Moder Jord tillsammans med folket från Agartha. Detta är nu tidpunkten för att återförena folket från världen på ytan med folket från Agartha. Det är ögonblicket då de stora skillnaderna som för länge sedan proklamerades av Anunnaki folket kan motbevisas och sanningar länge dolda från er kan bli avslöjade. Dessa avslöjanden kommer att gör slut på mörkrets påhittade historier och tillåta Ljuset att sprida sig bland er återigen.

Det Galaktiska Federationen är fullt engagerad att återföra er till fullt medvetande. Den nuvarande globala situationen är redo att utveckla sig in till en ny verklighet, som vi har beskrivit för er. Den nuvarande situationen är full av delikata frågor som inte kan diskuteras för tillfället. Större regeringar innehar en mängd resurser som kan inkallas om de skulle behöva. Att bortföra dessa en i taget, och i undantagsfall i grupper, kräver stor expertis och en klok grad av makt, följt av medel för att bevisa sanningen av vad vi säger till dem. Detta sker i denna stund och vi framskrider till ögonblicket av transformation. Medan vi assisterar när så behövs kommer upplösningen att behöv ske mellan två Jordliga falanger: de av Ljuset och de av mörkret. Tiden för seger för Ljuset, och er, är förestående!

Upplyftningen till fullt medvetande fortsätter oförminskat. Himmeln förbereder er för nästa omgång av fysiska, mentala, emotionella och andliga förändringar, vilket skall integrera er till en punkt då ni är redo för det slutliga steget, vilket kommer att äga rum i den inre Jorden. Vad vi har beskrivit är stegen som krävs för att förändra den stora illusionen som är begränsat medvetande, vilket får som resultat att ni acceptera Sanningarna inbäddade i er existens i femte dimensionen. Målet är att snabbt förflytta er mot accepterande av er Sanna Självt och era verkliga förmågor. Detta kommer att utföras genom landningarna och allt som följer. Ert öde är att få fullt medvetande!

I dag, fortsatte vi vår diskussion om vad som händer runtomkring er. En stor förändring stundar, under vilken himmeln skall transformera er alla till femte dimensionen, fullt medvetna Varelser av Ljust. Allt detta händer enligt gudomliga förordanden från Lord Surea. Skaparen förbereder en underbar överraskning! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge