Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 13 september 2016


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 13 september 2016

10 Cimi, 9 Zip, 13 Caban

Selamat Jalwa! Er verklighet är på väg att genomgå en kraftfull förändring i hur man ser på den här ständigt föränderliga världen. För länge sedan, när Anunnaki tog över den här planeten, fann de en liten grupp speciella människor som förändrats av Atlantiderna för Atlantidernas egna själviska syften. Under de senaste nästan tretton tusen åren, har de här människorna formats för att behaga Anunnakis många mörka önskemål. Den här processen hade nästan nått den punkt där det inte finns någon återvändo (”a point of no return”) när Himlen formellt ingrep för omkring fyra årtionden sedan. Himlen bestämde att vi skulle bege oss till det här solsystemet och omedelbart påbörja ett uppdrag, som till slut innebar att vända er tillbaka till ert tillstånd som Galaktiska Människor. Vi kontaktade då först Agarthas invånare i Inre Jorden och deras bundsförvanter, de Uppstigna Mästarna. Dessa inledande utflykter gav endast en mycket allmän skiss över hur det stod till med den här verkligheten. Vi talade sedan med de Uppstigna Mästarnas främsta medarbetare, de speciellt andliga Äldre och Kungliga som våra ursprungliga kontakter anvisat. Det tog oss över ett decennium med ständiga överläggningar för att uppnå ett antal överenskommelser. Dessa samtal gjorde det möjligt för oss att inleda genomförandet av en rad planer som först nu bär frukt.

Dessa planer innebär att er nuvarande verklighet förändras på ett betydelsefullt sätt . De största förändringarna beror på er medvetandetillväxt, vilken låter er acceptera två viktiga saker. Den första är att ni inte är ensamma och den andra är att ert ursprung inte är av den här världen. Ni kom hit såsom Galaktiska Mänskliga kolonisatörer i gudomligt tjänande till Gaia för att i välsignelse hjälpa Gaias underbart mångfasetterade ekosystem. Ni avleddes från denna ädla väg av Atlantiderna och sedan av deras försåtliga efterföljare, Anunnaki. Den här processen kastade er in i begränsat medvetande vilket har tillåtit Anunnaki att "leka" med er sedan dess. Vår första uppgift var att se hur Himlen och era andliga vägledare arbetade för att förändra den här avskyvärda situationen. Hitintills har flera planer presenterats för oss, händelser som kommer att föregå våra landningar. Dessa nödvändiga förändringar kommer snabbt att omvandla de system som för närvarande håller er i en sorts otäckt slaveri. De här förändringarna kommer inom kort att vara i funktion. Då kan ett flertal nya regeringar förbereda den här världen inför vår välbehövliga ankomst.

De som transformerar det här klotet önskar djupt få slut på tyranniets regeringstid, vilken har funnits kvar under de två årtiondena sedan Anunnaki lämnade i mitten av 1990-talet. Anunnakis hantlangare stannade kvar vi makten och vägrade på fullt allvar tillåta förändringarna. Istället kokade de ihop system för att förlänga sin position i ”förarsätet” i den här världen på ytan. Denna arrogans besegrades inte förrän under den allra sista delen av ert år 2015. För närvarande genomförs en plan som man först kom överens om i början på innevarande år. Allteftersom den här planen går framåt observerar vi hur de som representerar Ljuset fungerar i den här världen. De mörka hantlangarnas grad av arrogans kan inte överskattas. Trots sitt nederlag tvingar de Ljuset att behålla den här verkligheten som om den aldrig förändrats. Ändå är i själva verket det mörkas grepp om den här världen lagligt sett över. Avtal som tecknas med många av deras regimer påpekar att en rad nya regler sätter Ljuset och dess nya bank- och penningreformer som ansvariga för den här världen på ytan.

Denna häpnadsväckande rad omständigheter förbluffar oss. Detta sätt att bemöta den initiala omvandlingen motsäger hur snabbt händelser nu flyter på för att vitt och brett förändra den här världen. Ett nytt system finns på plats och är redo att förändra funktionerna hos den här världen. Enligt vår åsikt skulle detta ha gjorts för åratal sedan. De som har gett upp måste avgå och vara beredda att ta sitt ansvar för det de har gjort. Den nuvarande globala skammen bör upphöra och det nya regeringssättet ta över fullt ansvar. De mörka hantlangarna spelade hårt och oanständigt för att behålla makten och de förlorade klart och tydligt. Detta gigantiska spel med väntan på att det oundvikliga plötsligt träder fram ha tagit alldeles för lång tid för vår smak. Trots detta, de som känner er svär på att den här pågående charaden är lämplig, eftersom ett antal viktiga beslut måste göras under vissa förutsättningar. Vi har därför gått med på dessa krav. Vi förväntar oss att de här händelserna och fonderna nu är på gång att manifesteras vid avsedd tidpunkt. Vi förväntar oss också att dessa fastställda tidpunkter ska uppfyllas, så att ni alla får njuta ordentligt av denna efterlängtade triumf!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Under de senaste decennierna har ni sett era liv hållas till synes i ovisshet, medan de som arbetar för Ljuset sökt efter hur man bäst ska återställa den naturliga ordningen i den här världen. För århundraden sedan upptäckte det mörka hur man använder sitt sökande efter olja och andra naturresurser såsom ett sätt att förvränga hur detta klot tar hand om sina uppdrag. Detta plötsliga behov av att bedriva gruvdrift, tillverka och destillera, förändrade kraftigt hur allting fungerar. Gaia såg plötsligt hur stor oreda börja uppstå, allteftersom vädret och tidvattnet inriktade sig mot en ny rytm. Vi Mästare såg i bestörtning hur Gaias väder och vattenmönster, långsamt i början, började följa nya banor. Detta var bara början på ett sekellångt försök att ta över den här världen och låta varje aspekt av den gå i en riktning på sätt som Anunnaki och dess hantlangare önskade. Tack och lov misslyckas nu denna galna ordning och den gamla ordningen kommer inom kort att återställas. Detta är ytterligare ett tecken på det mörkas misslyckande.

Kära Hjärtan, den nuvarande tiden handlar om att genomföra er fantastiska vision enligt era sanna känslor. Ett stort överflöd av pengar kommer att fördelas under de kommande månaderna och ge er möjligheten. Se inåt och besluta om vilket projekt som på djupet driver din inre Själ och följ sedan det. När dessa efterlängtade medel anländer, sätt igång, börja med glatt humör manifestera denna heliga dröm. Gå samman med andra och gör det till en sann gemensam strävan. Ur allt detta kommer en ny uppfattning om den här världen. Det blir en värld i vilken alla går samman i en större gemenskap av Kärlek, Ljus och ömsesidig omsorg! Ni befinner er då närmare att förstå er sanna och djupa önskan att hjälpa andra och glädjen av inre prestationer. För detta ändamål kommer ni att växa i medvetande och i nåd (grace).

Den här nya världen kommer att påbörja en procedur att vända mänskligheten tillbaka till Himlen och stjärnorna. Den största glädjen kommer av att hjälpa varandra i Kärlek och att visa varandra nådens underverk. Denna glädje är något som ni alla behöver uppleva. Vi Mästare njuter mest av den när även de som ogillar varandra lär sig hur mycket bättre det är att älska och förlåta varandra. Var därför alltid redo inför det mirakel som förlåtelse är. Varje liv här är bara en språngbräda till att bättre förstå kraften hos gudomlig nåd och de mirakler som följer av att tillämpa gudomlig barmhärtighet. Det sägs ofta att nåd och barmhärtighet är visdomens tvillingpelare. Använd dina passioner för att få fram detta inom dig själv och framför allt i andra. Det som utspelas här manifesterar både en handling fylld av nåd och barmhärtighet och glädjen i sann förlåtelse. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi våra rapporter. Överallt förbereder Gaia den här världen på ytan för en verkligt glad överraskning. Tänk på att Himlen idogt förflyttar er mot en härlig återgång till fullt medvetande! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge