Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - July 13, 2010

July 13, 2010

6 Muluc, 12 Kumku, 5 Caban

Selamat Jaram! Vi fortsätter med våra diskussioner om vad som händer på er värld och med första kontakt. Just nu så avslutar våra Jordliga allierade ett antal förfaranden som förhindrar vad de mörka nu har för sig. Den mörka kabalen är beslutsam att sätta upp hinder för den slutliga transfereringen till nya bank stadgor vilka tar hand om omorganisationen av större banker i Europa, Nord och Syd-Amerika, Australien och Nya Zeeland, samt Asien och Japan. Dessa stadgor rör själva kärnan av det nya banksystemet med hårdvaluta. De olika guld depåerna som backar dessa nya bank regler finns vid speciella och hemliga platser, och de tjänstemän som skall leda dessa nya och öppna bankutbyten finns likväl på hemliga ställen. När de nästa stegen är slutförda, kommer dessa tjänstemän att stiga fram och göra en serie av fantastiska globala uttalanden. Dessa officiella uttalanden kommer att föra världen in i en ny finansiell verklighet, och i samband med dessa proklamationer kommer ett globalt skuldförlåtande. Under förhållanden som en ny ren tavla kommer en helt ny period av välstånd att påbörjas.

De länge förväntade välståndsfonderna kommer att bli levererade under samma tidsperiod. De nya övergångsregeringarna kommer att förklara ett antal koncept som för närvarande i stort sett är obekant för allmänheten. Det första är konceptet av personlig suveränitet, vilket är centralt för det fulla uttryckandet av varje individs oantastliga rättigheter. I Amerika så betyder det återupprättandet av den ursprungliga Amerikanska Konstitutionen och en full återgång till Allmän Lag. De nya regeringarna kommer att förklara vad detta betyder för er. Samma sak kommer att hända, på sitt eget sätt, runt om i resten av världen. De flesta regeringar är idag inte lagliga regimer, och ett välfungerande system för att byta ut dem kommer att etableras av våra Jordliga allierade. Detta involverar system för nationellt erkännande av ett sant legalt system baserat på Allmän Lag och återinförandet av en uppsättning av oantastliga rättigheter som juridiskt etablerades under de senaste århundradena. Traditionella grupper av stora mästare i Asien, spirituellt utnämnda, kommer att använda gudomlig dispens för att återetablera ett nytt lagsystem baserat på naturliga rättigheter för frihet och välstånd.

Det mest intressanta området är Afrika. De koloniska överherrarna för denna kontinent delade upp bytet och skapade kolonier som inte tog hänsyn till de kulturella gränserna för den inhemska befolkningen. Därför så när de legala utmaningarna till dessa nu separata nationer började så genomfördes en serie av konsultationer med de traditionella ledarna för området. Ut ur dessa möten, vilka i mångt och mycket påminner om konferenser som har hållits runt omkring er värld angående rättigheter för urinnevånare, så skapades en master plan som också börjades införas. Summa summarum så finns det en stor uppsättning av prejudikat, vilka bildar basen för vad som nu skall hända. Med kunskap om detta har våra Jordliga allierade utarbetat ett antal överenskommelser om vad som skall hända i Afrika. Dessa områden har i stort sätt satts upp på ett konstlat sätt, till länder som har extremt höga skulder. Olika individer har gått med på att ta ledningen då det gäller att vända detta träsk till välbärgade, suveräna och framgångsrika grupper av länder. Folket i dessa länder är skärpta, motiverade och redo att skapa deras egna nationella framgångar.

Resten av er värld är likaså mer än redo att sätta personlig frihet till användning för att demonstrera hur succé kan frodas. Underskatta inte dem som hitintills har saknat resurser eller har blivit förnekade suveräniteten för att återskapa deras hemland. Överallt så finns det en slags magi som är redo att tända upp era själar och sända er på en häpnadsväckande resa. Vi har starkt den åsikten att vad som är på väg att hända kommer att bli en remarkabel katalys. Ni kommer att bilda grupper, starta projekt, och uppnå mål som fundamentalt kommer att förändra hur ni ser varandra och verkligheten ni lever i. Vi förväntar oss att denna explosion av energi kommer att transformera sättet på vilket ni tänker och att leda till nya typer av ledarskap, vilka är mycket annorlunda än vad som nu är normen på er värld. Vi står med er med detta och ämnar ge er idéer som kan vidga era vyer om vad det är ni gör. När den skinande Anden förhöjs inom er så kommer möjligheterna av vad ni kan tänka er och manifestera att bara stiga högre, vilket oundvikligen leder, och ganska naturligt så, till fullt medvetande.

Processen av förändring är naturlig för er. Vad de mörka en gång gjorde, mycket framgångsrikt, var att ta denna er benägenhet och manipulera ert uppförande till deras förmån. Detta medförde att tillgångarna hamnade nästan uteslutande i händerna på ett fåtal utvalda, vilket gjorde det möjligt för dessa att kontrollera regeringarna, och i och med det planeten. Denna kontroll betydde också allt som inte bidrog till vissa slutresultat förbjöds eller förstördes. Antalet människor som stötte på detta syndrom var otaliga. Vi kommer att se till att mycket förbjuden teknologi, vilka är viktiga för de kommande Jordliga upprensningsprojekten, blir återupptäckta utav denna generation. Mörkret har också i sin ägo många hemliga enheter, vilka övergångsregeringarna kommer att göra allmänt kända. Vid den tidpunkten kommer UFO mörkandet att upphöra och detta gör det möjligt för oss att träda in mer öppet. Första kontakt tillåter oss att arbeta tillsammans och detta kan bannlysa er främlingsrädsla.

Ni står inför mötande av era förfäder och spirituella familjer. Detta kräver ett fullt åtagande från er sida att uppnå fullt medvetande. Vi ämnar att ni fullt förstår vad ett sådant åtagande innebär. Landningarna, är till en börja med, att få er vana vid oss, och för oss att få ta del av era uppfattningar om allt som har hänt er. Därefter vill vi att ni bättre förstår vad som händer i Ljuskamrarna i den Inre Jorden. Det är väsentligt att vi lägger fram alla fakta åt er då implikationerna av denna transformering inte kan överdrivas. Ni skall förändras från att vara en varelse full av rädsla och tvivel till en som helt och hållet förstår den gudomliga planen och som i själva verket är en fysisk Ängel. De otaliga förmågorna som då blir era är enastående! Detta behövs förstås fullt och fast innan ni går in i Ljuskamrarna.

Den metamorfos som ni kommer att genomgå återkonstruerar enbart det som nu ligger latent och i spillror inom er. Under de sista 13 tusen åren, levde ni i en verklighet där ni knappt kunde använda er av 12% av vad i själva verket har. Detta tillstånd liknar inte på något sätt det som ni nu skall få. De två sista årtiondena har sett hur Himlen och hennes många spirituella instrument har använt deras förmåga att sätta scenen för denna dramatiska transformation. Ni skall transformera allt som har satts inför sedan ni blev inneslutna i begränsat medvetande. Ljuskamrarna annullerar allt detta och upplivar allt vad som har legat i dvala inom er. Denna process kräver en handledare som känner er fullt och fast och som är ansvarig för att observera allt från början till slutet. Han eller hon kommer att se till att ert Fulla Självt blommar som rekommenderat och att ni återgår till ert naturliga tillstånd som fysisk Ängel.

När ni väl har slutfört er transformering kommer ni att börja komma ihåg en hel bunt av fakta om vem ni egentligen är. Sedan behöver ni bli upplärda om nyanserna av fullt medvetande. Det är vad de första dagarnas träning handlar om. Ni kommer att kunna ta upp idéer och använda dem nästan omedelbart. I själva verket så är denna upplärning mer som en påminnelsekurs, då ni i själva verket återfår era tidigare talanger. Under dessa första dagar kommer ni att uppleva en enorm stimulans från er omgivning och träffa på data som ni för närvarande inte tror att det finns där ute. Att få er vana vid detta och använda normal etikett är kritiskt. När ni väl får tillbaka balansen i detta hav av stimulans så blir resten lätt! Ni har blivit en fullt medveten Varelse av Ljuset.

Idag fortsatte vi med våra diskussioner om er förändrade verklighet och vad som väntar er! Er transformering till en fullt medveten Varelse är inte något vi tar med en klackspark. Oändliga timmar, dagar, veckor och år har lagts ned på vad som skall hända er. Gläds och vet att något underbart nästan har nått er! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge