Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 3 april 2018


Sheldan Nidle - för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 3 april 2018

Selamat Jalwa! Vi är glada att kunna informera er om att det finns en strategi som vi, Galaktiska Federationen, har genomfört framgångsrikt. Kabalen, som arrogant trodde att ingen skulle kunna besegra dem och ovilliga eller oförmögna att förändra sitt sätt att vara, har klamrat sig fast vid makten med näbbar och klor. Detta är på gång att förändras. Trots att de nu inser att de tappat sitt järngrepp om jordens medborgare väljer de envis att slåss till ”the bitter end”. Även om den inställningen är svår att förstå för de flesta ljusarbetare, så kom ihåg att det ligger i kabalens storvulna natur att regera till varje pris. Under generationer har deras dominans varit obestridlig. Ingen av betydelse utmanade dem, alla som gjorde det bara skrattade de åt. Kabalen, speciellt dess västerländska falang, vill att den här verkligheten ska förbli och permanentas. Tack och lov utvecklas er tredimensionella verklighet och energimässigt ökar den kraftigt. En förändring är oundviklig. Allteftersom medvetenheten växer blir den alltmer dynamiskt.

Detta har öppnat portaler genom vilka vår strategi kan infiltrera eller fylla de ”hål” som skapas genom Gaias ökande frekvens och minskning av Gaias magnet- och gravitationsfält. Vi har gett er en modell av hur jorden omvandlas från en bipolär till en monopolär miljö. Det bipolära ekosystemet håller er fängslade i begränsad medvetenhet. Det monopolpolära systemet kommer att hålla ert nya Enhetsmedvetande på plats. Den här processen snabbas upp av händelser som observerats av forskare inom såväl klimatforskning som geologi. Er planets hela magnetfält och gravitationsfält skiftar. Detta innebär att havsströmmarna och Aurora Borealis (norrskenet) sträcker sig söderut och täcker Jordens yta. Era geologer har mätt det nordliga magnetfältets förflyttning hela vägen till ekvatorn. Australiens morgonrodnad (Southern Lights) rör sig inåt vid Sydpolen. Forskare vet inte hur man ska tolka dessa vandrande magnetfält eftersom de fortsätter att hålla fast vid att Jorden är solid.

Förändringen i magnetfälten påverkar i sin tur jordens havsströmmar, vilket gör att vintern kan förflytta sig längre söderut. Detta är den främsta orsaken till alla oregelbundna väderförhållanden runtom i världen. Den Nordatlantiska havsströmmen agerar inte på ett normalt sätt, vilket resulterar i extrema vädersystem - kallare vintrar och varmare somrar - över hela världen. Stilla Oceanen uppvisar på samma sätt oregelbundna vädercykler. Den japanska strömmen och Humboltströmmen flyter inte längre såsom de gjort under århundraden. Detta visar sig vara högst förbryllande för era forskare.

Förändringen i täthet skapar en ny verklighet som, likt en jättenåldyna, producerar hål i er tredimesionella verklighets rymdtid-väv. I takt med att tyngdkraften blir oregelbunden blir också atmosfären det. Allteftersom rymd-tid skiftar skapas nya verkligheter. De är denna nåldyneeffekt som vi hänvisar till och som producerar de förändringar som förekommer i gravitation- och magnetfälten. Denna strategi ger sig även till känna genom ascensionsymptom i huvud, hjärta och hals och i många andra delar av era fysiska kroppar. Som en effekt börjar lägre chakra samverka med de högre. Detta förstärks genom frekvensförändringar i er nuvarande verklighet. Vi står för en dynamik som förändrar varje detalj. När nu medvetenheten växer blir era chakran mer aktiva och fler av er vaknar upp. Under processen börjar ni ifrågasätta status quo och söker livets högre mening. I takt med att ni förändrar ert sätt att reagerar på varandra skapas ett nätverk av personer som längtar efter att finna sanningen. Ni utvecklas i en riktning som kabalen har försökt att avvärja men nu inte längre förmår att stoppa. Det stora antalet som vaknat upp accepterar inte längre den gamla verkligheten vilken var baserad på krig, girighet och konkurrens. Människors hjärtan vill ha fred, överflöd för alla och samarbete. Segern är säkrad.

Vi hälsar Er! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer under denna gudomliga årstid för att tala med er om behagfullhet, om grace. Som framgår av ett tidigare meddelande handlar grace om respekt. Det handlar om att två människor anstränger sig att presentera sina själar för varandra i en anda av vänlighet. Det är en stund när båda lever i linje med vår Skapares gudomliga plan, snarare än brottas med illusionen. En stund i Guds nåd. Det är alltid viktigt att verka med gudomlig välvilja, eftersom syftet är att anpassa era önskningar till det gudomliga flödet. Dessutom duschas er planet för närvarande kontinuerligt med speciella välsignelser som bekräftelse på den här årstidens stora betydelse. Det är naturligt för Himlen att använda denna heliga tid för att förklara omfattningen av Jesus Kristus speciella offer. En skyhög själsessens släpptes fri vid hans uppståndelse. Det är vid denna speciella tidpunkt som vi firar den förunderliga himmelska välsignelse som tilldelades både det stora upplysta Kristusljuset och de lärjungar som följde honom och upprätthöll hans minne. När vi återkopplar till sanningen om vilka vi verkligen är blir vi alla Skaparens Kristusuttryck.

Det som gör Yeshuas (Jesus) läror speciella är den unika medvetenhetsnivå som hans Själ utstrålade under detta speciella liv. Det är viktigt att alltid arbeta i samklang med gudomliga grace, eftersom dess syfte är att anpassa era önskningar till det Gudomliga flödet. Vi utvecklar alla Kristusmedvetandet. När vi tittar tillbaka och studerar övriga mästares liv kan ingen av dem fullständigt kopiera Kristus gåva till mänskligheten. Det har gett oss alla ett distinkt ledljus som utgör ett av de verktyg som gör att vi kan höja vår medvetenhet. Vi är högst välsignade av dem som följer i fotspåren av detta Stora Kristusljus. Vid den här tiden på året hedrar vi den effekt som det här strålande Ljuset har haft på oss och sist men inte minst på världen. Därför håller vi denna tid på året som en mycket speciell tid i våra hjärtan.

Till minne av denna heliga tid drar vi, Greve Saint Germain och Quan Yin, oss tillbaka från vår World Trust-verksamhet under ett helt dygn för att fira allt som denna årstid verkligen betyder för er uppstignings-process. Som vi tidigare poängterat tillåter detta Ljus oss att föra fram de stora Ljusen och öppet redovisa de stora segrar som nu är redo att avslöjas. Er medvetandetillväxt kopplad till Ljuset är nu redo att manifestera en härlig seger för alla Själar som varit fångade i det mörker som en gång styrde detta klot. Således ber vi att den kollektiva energin under denna välsignade årstid används för att lyfta upp ert individuella och kollektiva medvetande. Allteftersom ni är beredda, omfamna det högre medvetandets Ljus och använd det för att hjälpa till att höja hela mänskligheten. Påsken är en tid för att hedra Kristusljusets betydelse och hur det för in en ny gryning i medvetandet hos folket på den här planeten och till alla som bor i Vintergatan. Under den här allra heligaste årstiden hedrar vi såväl offren i det förflutna som detta stora Ljus och den medvetenhetenstillväxt som svävar på randen till ett aldrig tidigare skådat globalt uppvaknande.

Idag fortsatte vi med vårt samtal om er verklighet och hur den håller på att omvandlas. Överallt upplever er värld det kaos som utgör en del av er nuvarande verklighets död. Det är förståeligt att ni är frustrerade och ni undrar när och hur den här oron ska sluta. Vi arbetar tillsammans med Himlen och våra Jordallierade för att få denna väldigt komplexa operation utförd på ett gudomligt sätt och i gudomlig tid. Var medvetna om, Ni Kära, att himmelens otaliga leveranser och oändliga välstånd verkligen är era! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (På Sirius språk, att vara Ett! Och vara i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge