Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 19 september 2017


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 19 september 2017

4 Caban, 15 Zip, 1 Ik

Selamat Balik! Framsteg mot välstånd fortsätter. Alla procedurer går framåt som planerat. Det vi idag tänker samtala med er om är tillväxten av högre medvetenhet inom var och en av er. När Himlen började skapa en ny jordisk verklighet var den huvudsakliga strategin helt enkelt att försäkra sig om att er övergripande andliga medvetenhet fortsatte att växa tills den närmade sig ett överenskommet tröskelvärde. När detta uppnåtts är det ett säkert tecken på att ett generellt globalt avslöjande ligger nära. Tillväxten skulle tas som ett stort förebud.

I det här sammanhanget insåg vi, att de gamla krafterna (powers that be) verkligen höll på att komma till vägs ände. Samtidigt med detta utvecklar ni en större beredskap att göra er av med många uppfattningar som ni fått lära er av era föräldrar och vänner. Vår avsikt är att ett nytt kollektiv ska träda fram där ni kan börja bekanta er med nya andliga realiteter. Dessa nya växande realiteter kommer att tillåta fred, personlig suveränitet och större socialt ansvar att växa och så småningom ta över globalt. Det är det som Himlen ser såsom början på ett "nytt du".

Syftet med den här veckans uppdatering är helt enkelt att klargöra ett antal viktiga punkter. Högre medvetenhet är som ni förstår ett mycket komplext ämne. Det som händer nu är en serie verklighetsskiften som Himlen mycket gärna vill ge er kännedom om. Den ser förändringar som vi har beskrivit i tidigare utskick som ger er möjlighet att kollektivt arbeta mot fred och skapa ett nytt sätt att regera. Himlen går i spetsen för det här nya Ljuset. De här justeringarna möjliggör samtidigt att det här växande medvetandet kan tillämpas ordentligt. Sättet de skapas på är det som för närvarande sprider sig över hela världen.

Era kollektiva handlingar framtvingar en ny verklighet, vilken så småningom kommer att bli mycket annorlunda än den som den gamla verkligheten erbjöd. Det är denna nya verklighet som djupt berör både Himlen och oss. De nuvarande återvändsgränderna är bara illusoriska. Vi är mer angelägna om att se till att allt blir såsom gudomligt planerats. Således ber vi er enträget om att visualisera att alla återstående hinder snabbt löses upp. Som vi just nämnt är målet den stadiga tillväxten hos ert kollektiva medvetande. Det är detta som snabbt kommer att lösa allt som för närvarande frustrerar er.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag fyllda med hopp och avsikt. De obevekliga mängden smärtförnimmelser som uppkommer i hela kroppen minskar nu. Detta avtagande är ännu ett tecken på att din kropps tidigare sätt att vara nu uttrycks på ett nytt sätt. Det är inte lätt att fungera när man ständigt belastas med en mängd värk och smärtor. Vad gäller detta, ta till er att ni plikttroget har passerat ännu en inre test. Vi tackar er djupt för er inre styrka och återhämtningsförmåga.

Var också medvetna om att er underbara Ande utvecklas positivt genom de många omvandlingar ni nu genomgår. Vi har länge sett hur underbart ni tillåter ert växande medvetande att forma er. Dessa resultat och många andra visar hur mycket ni förändras. Vi ber er fortsätta med detta goda arbete. Vi Mästare ger vår erkänsla till den verkligt svåra arbetsuppgift som ni kollektivt genomför. Denna gemensamma vision som ni håller ger oss inspiration till allt ni uppnår.

Underbara händelser ligger verkligen vid er horisont. Det enda vi ber er om är att ni förblir lugna och fortsätter att hålla er kollektiva vision. Himlen är i färd med att belöna er för alla era ständigt växande positiva egenskaper. Allteftersom den här nuvarande verkligheten förändras kan era otaliga positiva egenskaper bli mycket användbara för er gudomliga sak. Så ta till er resultaten från era ansträngningar och använd dessa avsiktligt fört att hjälpa hela mänskligheten att slutföra denna test från Anden och avsluta den segrande! Vi applåderar, för detta är det vi verkligen önskar för er alla! Hosianna! Hosianna!

Idag har vi hållit er uppdaterade genom att förmedla speciella erfarenheter som vi ofta har diskuterat med er. I det avseendet, glöm aldrig att Himlens oändliga och otaliga utbud verkligen är era! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Sirius språk för var ett och var glada!) Så må det bli!

Det är dags för allt att bära frukt!

Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge