Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 3 oktober 2017


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 3 oktober 2017

5 Batz, 9 Tzotz, 1 Ik

Selamat Balik! Många förbryllande händelser sker för närvarande. Oavsett detta sker saker som förväntas göra slut på dödläget vad gäller välståndsfonderna. Det är extremt viktigt att de pågående utskicken genomförs snabbt enligt Himmelens önskemål. Ett modifierat system har satts in för att genomföra detta så fort och snabbt som möjligt. En liknande strategi är nu under införande för att möjliggöra en effektiv leverans av era välfärdspaket. Penningmängderna i de här finansieringspaketen har också ökat exponentiellt.

Den pågående processen att få bort de stora motsträviga bankerna från det nuvarande dysfunktionella banksystemet har visat sig svårare än vi ursprungligen förväntade oss. Detta beror på att ett antal stora kryphål fortfarande finns kvar. Det är vår generella avsikt att använda ett övergångsförfarande för att lösa den här oroande situationen. Vi anser att den kommande framgången med den här lösningen kan leda till den slutgiltiga leveransen av era välfärdspaket.

Vi är fortfarande övertygade om att ni äntligen ska börja få ta emot de betydande penningsummor som ni länge har utlovats. Mot denna bakgrund, kom alltid ihåg att vi är fast beslutna a att skapa de nya NESARA / GESARA-regeringarna. Det är det här nya styrelseskicket som är avsett att skapa en underbar, suverän och välmående ny värld, och att äntligen avsluta UFO-mörkläggningen och införa fred på det här för närvarande rigida klotet.

Detta är förutbestämt att bli den tid då de som länge har styrt det här jordklotet ska försvinna. Ni kan då glädjas och fullborda alla era infrastrukturprojekt. Den nuvarande perioden är verkligen ett utmärkt exempel på en tid som verkligen "prövar Mänsklighetens Själar". Se istället på den närmaste framförliggande tiden och känn i ditt hjärta vad som nu är redo att utvecklas. Det som helt klart kan sägas är att detta är de bästa av tider, liksom de värsta av tider. Kom ihåg, det bästa ligger fortfarande framför oss.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi övervakar allt noggrant och ser till att alla parter följer nuvarande protokoll. Vi har även lagt stor uppmärksamhet på alla skurkar som har kännetecknat det här programmet under den senaste tiden. Alla befintliga fallgropar kommer snabbt att avlägsnas. Ett antal förfaranden är nu på plats för att förhindra det som helt klart har blivit allmän praxis. Himlen har försäkrat oss om att så verkligen är fallet.

Himlens välsignelser har verkligen nått er. De som så länge har påverkat och kontrollerat er värld kommer inom kort att avlägsnas. De har fortsatt att förhindra det välstånd och den globala harmoni som krävs, och deras upproriska gormande avses nu att tystas! Äntligen kommer ni att bli visade den gudomliga nåd som Himlen verkligen är kapabel till.

De mörka räknar inte fullt ut med det som nyligen har pågått runt omkring dem. De tror på något sätt att det som Himlen lovat på något sätt kan nonchaleras. Så är definitivt inte fallet. Förbered er, mina Barn, för ett underbart mirakel! Det som ni har önskat är redo att manifesteras! En underbar ny verklighet kommer att skapas och i denna kommer ni att upptäcka hur Himlen gudomligt förändrar den här världen till det bättre. Halleluja! Halleluja!

Idag rapporterade vi om det som nu händer över hela den här världen. De mörka kommer att arresteras och sättas i fängelse. De kommer att helt separeras från er. Samtidigt kommer nytt regeringssätt att blomstra och en ny verklighet fylld med rikedom och suveränitet att för evigt förändra den här världen. Glöm aldrig, Kära Hjärtan, att Himlens otaliga och oändliga utbud är ert! Så må det bli! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Sirius språk för att vara ett och var i glädje!) Det är dags för allt att bära frukt!

Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge