Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 12 september 2017


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 12 september 2017

10 Oc, 8 Zip, 1 Ik

Dratzo! Vi börjar med att tacka alla vars storartade visioner gör frisläppandet av välståndsfonder möjliga, fonder vilka alla länge väntat på. Det vi vill tala med er om idag är Gaia och hennes befolknings enorma framsteg vad gäller att acceptera den ökande roll som högre medvetande spelar i den här världen. När vi först kom hit för många decennier sedan såg vi en befolkning som föstes runt i cirklar av Anunnaki och deras världsomspännande nätverk av hantlangare. Det här tyranniet håller på att upphöra i och med att var och en av er har höjt er!

Alltsedan ni vuxit i medvetande prisar vi er och Himlen för de förändringar som skett. Det är den här tillväxten som har gjort det omöjligt för Anunnakis tidigare hantlangare att styra er som tidigare. Denna nya medvetenhet har tvingat kabalen att komma fram med alltmer komplexa scenarier i ett försök att behålla sin makt. Vi är stolta över er för att ni tar på er nya ansvarsområden för att besegra kabalens och dess många medlöpares försök att trumma ihop någon typ av global konflikt.

Som ett folk börjar ni nu inse er makt och er kollektiva inre styrka. Ni börjar också stödja hur den nya NESARA-republiken (ö.anm: gäller USA) behöver ledas i början. Ni är redo att acceptera de många ansvarsområden som följer med territoriet. Det är den här typen av globalt tänkande som tillåter styret av den här nya republiken att be om ert stöd i en hel rad relevanta frågor. Det här är verkligen varför ni, efter en lång rad förseningar, står mitt uppe i att till slut få ta emot den verklighet som ni så djupt önskar.

Summan av dessa ständigt växande verklighetsskiften symboliserar det nya medvetande som vi är mycket stolta över. Ni har hållit stånd mot många problem samtidigt som ni visar hur mycket ni bryr er om varandra. Vi hyllar er och vet att ni är fullt redo att ta er an en rad viktiga utmaningar som resulterar i många viktiga mål. Detta är orsaken till att händelser som ni kan hantera på ett bra sätt plötsligt uppträder! Framför er ligger viktiga val där ni än en gång ska ge prov på er nyligen uppdaterade natur. Hurra! Hurra! Hurra!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi tar oss tid att fira. Var och en av er gör sig redo för att uppleva de förändringar som så nådigt getts er av Himlen. Den här processen går vidare i jämn takt. Allteftersom ni utvecklas förändrar ni era accepterade begrepp om verkligheten, och det gör det väldigt svårt för de gamla normerna att fortsätta. Dessa barmhärtiga serier förändringar möjliggör att vägen mot högre medvetande kan fortsätta.

Trots att många av er har utsatts för katastrof eller en katastrofal situation har ni som aldrig tidigare gått samman som ett folk. Detta beror dels på det som Himlen uträttar för att hålla er på er välbehövliga väg mot högre medvetande. Vi kan inte nog betona denna mycket viktiga punkt. Mänskligheten håller på att förändras, och den förändras till det bättre. Ett bra exempel är hur väl ni har behållit er vision trots alla potentiella frustrationer som för närvarande omger er. Ni har lärt er vikten av att fokusera på denna vision för att föra den till sitt gudomliga förverkligande.

Ni bevisar hur fantastiska ni håller på att bli. I det förflutna har många av er kunnat se en potentiell katastrof i vitögat utan att bryta samman. Nu har detta utvidgats ytterligare och gäller er attityd till det mesta. Det är ett exempel på ett av de sätt som har förhindrat krig och tillåtit många betydande förändringar att ske Vi hyllar er kollektivt för allt som ni har gjort för att förflytta den här världen i rätt riktning. Kom i ditt hjärta ihåg att fira de här förändringarna och förbered dig inför allt gott som nu kommer! Hosianna! Hosianna!

Idag bevittnar ni en ny uppsättning omständigheter som ska förändra er som ett folk. Ni observerar också händelser som ska omforma den värld där ni bor. Dessa förändringar är långt ifrån små, snarare är de en del av en framväxande ny planet. De är utformade av Himlen för att fortare förflytta er mot disclosure (ö.anm. avslöjandet om utomjordingar) och allt som det verkligen medför. Allteftersom den gudomliga processen utvecklas, glöm då aldrig, kära Hjärtan, att Himlens otaliga och oändliga utbud är era! Så må det bli! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Det är dags för allt att bära frukt !!!

Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge