Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 12 juli 2016


Sheldan Nidle - 12 juli 2016 för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin

12 Caban, 11 Kumku, 12 Manik

Dratzo! Ett obehagligt inrotat misstroende existerar nu mellan de mörka hantlangarnas gamla ordning och dem som har skapat de nya tingens ordning för den här världen. Det här dödläget är nära att brytas och under en kortare tid går vi därför med på den nuvarande situationen. Vi inser att det finns ett antal saker som kan bryta det här dödläget och snabbt vända det till vår fördel. Fram tills dess kommer vi tillfälligt att gilla läget vad gäller den nuvarande situationen. Ett antal näraliggande händelser förebådar att dagens verklighet kommer att förändras till en verklighet som lovar att bli mycket mera positiv. Dessa fåtal första fonder kommer att bli prejudikatskapande och tillåta ett antal liknande händelser att slutligen genomföras. Så snart detta uppnåtts, kan vi använda vår nya lagliga situation till att genomföra ett antal viktiga punkter riktade mot det mörka och dess många allierade.

Att få dessa inledande punkter juridiskt godkända innebär att vi har skapat en viktig laglig position för alla våra återstående strategier. Vi har varit tvungna att i snigelfart etablera någon sorts penningflöde. Även nu visar den här operationen oss på segheten hos den gamla ordningen som till största delen är besegrad. Dessa enkelspåriga aristokrater har använt sitt avskyvärda svek för att hålla vissa vitala delar av det gamla finansiella systemet på plats. Lyckligtvis håller dessa kvarlevor på att reformeras till det bättre och det mörka tvingas gå med på våra krav. Enligt oss går den här processen fortfarande alltför långsamt. Emellertid ser våra Jordallierade dessa halvdana segrar som ett tecken på bättre tider för alla. Vi samtycker därför till denna mycket långtråkiga procedur. Samtidigt konstruerar våra medarbetare ett antal viktiga scenarier som äntligen kan bryta upp dessa timmerbrötar. Ytterligare ett antal fonder är redo att användas för att uppnå de resultat som ålagts våra kontaktpersoner. Våra skilda samarbetande rådsförsamlingar har godkänt de här nya planerna. Vi befinner oss ganska nära utsändandet av ett mera omfattande stödpaket över den här globen.

Bland de saker som vi hjälper till med finns det slutliga nederlaget och den totala kollapsen av affärsföretaget Amerika (America, Inc). Detta bildades ursprungligen såsom en täckmantel för att omorganisera ett helt överväldigat stadsstyre (Washington, DC), men blev det främsta instrumentet för att skapa den nuvarande nationella de facto administrationen. För närvarande befinner sig denna fruktansvärda regim i slutskedet av en mycket välkommen kollaps. Faktiskt är förhoppningen att undergången för den här illegala regeringen är nära förestående. En överenskommelse förhandlas för närvarande som ska ersätta denna skuldtyngda regering med en ny, återinsatt republik, liksom en återgång till de verkliga förlagen till den allmänna civilrätten. Detta är bara ytterligare ett av de sätt på vilket NESARA till slut kan tas i full drift. Tillsammans med införandet av NESARA kommer en amerikansk gulduppbackad valuta, tryckt och utfärdad av det nya Amerikanska Finansdepartementet. Den tillträdande nyligen utsedda presidenten kommer att arrestera och isolera alla som olagligt proklamerat förfaringssätt som motverkar det Amerikanska folkets syfte. Det blir en tid med världsfred och global harmoni.

En tid med mirakler, där sann gudomlig nåd regerar, håller nu på att bildas. Vi ser fram emot de här händelserna eftersom de är föregångare till ett globalt avslöjande. Vid den tidpunkten kan vi träda fram och börja samarbeta med dessa nya regeringar för att offentliggöra en mängd teknologier som den gamla, mörka regimen gömt undan för er under årtionden. Att släppa fram många uppfinningar är en del i det här uppdraget, så att ni kan städa upp den här planetens föroreningar på ytan och avsluta ert beroende av Gaias alla mineral- och växtresurser. Dessa teknologier kan vända era samhällen bort från missbruket av den här världens resurser till ett sant väktarskap. Detta är en av de saker som ni ska uppnå medan ni förflyttar er från begränsningar till att bli en mycket medveten Varelse. Detta är en av de punkter för tillväxt som vi har för avsikt att uppnå med er precis före och efter våra landningar. En annan är naturligtvis Mästarnas lektioner och ankomsten av invånarna i Agartha. Dessa händelser är de sista stegen i en marsch mot fullt medvetande (att vara en Galaktisk människa)!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer denna dag med goda nyheter. Processen att till er fördela ut de första dropparna av era tillgångar har börjat. Den här operationen är nära att bli färdig. Samtidigt med den här utvecklingen befinner sig våra medarbetare i slutfasen med att göra slut på kabalen och alla dess dolda medarbetare. Det har tagit alldeles för lång tid för de här fonderna att uppnå detta stadium. Därför använder de som inväntat dess avslutning andra projekt för att äntligen få slut på den årtusenden långa mörka dominansen i den här världen. Vi är mycket tacksamma mot Himlen och våra rymdfamiljer som har tvingat det mörka att släppa sitt grepp om den här verkligheten. Denna mycket omfattande procedur har äntligen tillåtit de förändringar som vi alla är på väg att få njuta av. Vi är oerhört tacksamma över att alla dessa underbara händelser nu manifesteras över hela den här världen. Den tid som länge har förutsagts av Himlen är nu i sin barmhärtighet kommen! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

När dessa fantastiska händelser börjar inträffa, använd de här stunderna till att förbättra dig och hjälp dem som är mindre lyckligt lottade än du. Vi behöver vårda både tålamod och tron på varandra. Behåll din positiva vision och upprätthåll din tilltro medan våra medarbetare i Skaparens namn arbetar för att ge er ett begynnande välstånd. Allteftersom detta sprider sig över den här världen, var medvetna om, kära Hjärtan, att ert välvilliga stöd varit en viktig del i det som händer. Vi tackar er alla för detta stöd och för den nåd och barmhärtighet som fyller er. Genom att göra detta minskar ni de stora bördorna på alla som så obevekligt har arbetat för vår räkning. Dessa humanitära projekt behövde innerligt ert positiva stöd. Därför drar vi alla nytta av denna högst barmhärtiga omsorg. Gud välsigne er, och må dessa första rännilar bara vara början på något verkligt stort!

Var mycket tacksam när nu dessa högst underbara saker börjar hända! Din tid är kommen! Tänk djupt i ditt hjärta på hur länge du så nådigt har väntat på detta! Var full av glädje och förväntan. Vi inser hur dina kraftfulla visioner har gjort allt detta möjligt. Framför dig ligger den tid då du kan använda dessa medel för att uppnå dina drömmar, för att läka och skapa storslagna saker. Ytterligare händelser planeras för att införa nya sätt att regera och för att föra in en verklighet fylld med glädje och ljus! Vi Mästare är extatiska över det som nu sker! Mänsklighetens drömmar blir verkliga. Alla årtusenden fyllda med svält och allmänt umbärande kommer att få ett slut! Det mörka håller på att besegras och en isoleringsprocess är på gång. Detta är de goda nyheter som vi äntligen kan förmedla. Vi tackar Himlen oändligt! Vi är mycket stolta över mänskligheten och över det som den slutligen häller på att åstadkomma! Halleluja! Halleluja!

Hurra! Saker och ting kommer att förändras och underbara händelser kommer att manifesteras! Jubla och inse att en operation som tog decennier att uppnå håller på att ske runt denna mycket vackra blågröna glob! Använd dessa kommande tider till att noggrant följa hur de så länge utlovade miraklerna blir verkliga. Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge