Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 12 januari 2016


Sheldan Nidle - 12 januari 2016

13 Caban, 10 Chen, 12 Manik

Dratzo! Många förväntade operationer försenades genom alltför försiktiga och onödiga säkerhetsåtgärder. De som tillfälligt kontrollerar de här fonderna är djupt oroade och har därför återgått till en process som till att börja med möjliggör för dem att arbeta i snigelfart. Det här avvikande arbetssättet har bromsat leveranserna och förändrat när de här pengarna kommer att levereras. Leveranserna görs nu i en mer försiktig takt än den vi ursprungligen fick. Återigen, de här fonderna befinner sig i händerna på dem som känner sig mer bekväma med ett tempo som är fyllt med rader av speciella kontroller i varje skede under den här processen. Man använder sig av ett speciellt sätt för att i hemlighet förflytta väldiga summor över gränserna. Det är vår övertygelse att den här mer långsamma processen föranleder två saker. För det första har den kraftigt bromsat in ett antal framtida tillkännagivanden som utgör startsignalen för en ny regeringsform och ny regering, och för dem som ska börja med en global valutaomställning. För det andra har den bromsat in det preliminära tidsschemat för massarresteringarna och avhysningen av världens bedrägliga banksystem.

De här förseningarna är ytterligare ett tecken på hur svårt det är att snabbt avlägsna gamla, mörka system som har styrt den här världen under årtusenden. Även om vi har verktygen och bevisen för att besegra dessa förhatliga personer, är det mycket svårt att påskynda den här viktiga processen även efter en rad överenskommelser. Det mörka inser i vilken utsträckning Ljusets krafter genomsyras av dem som känner till hur fullständigt oärliga deras forna mörka herrars tillvägagångssätt är. Den här historiska belastningen har gång på gång skapat försiktighet även när det verkligen inte befogat. Vi ber djupt om ursäkt för detta ytterst långsamma agerande. Det är svårt att ta sig fram när sättet att göra saker och ting ifrågasätts. Er värld är nu djupt förankrad i den här sortens gamla rutiner. Det är vår utmaning att förändra detta och låta en frisk fläkt tränga in i den här operationen. Därför förväntar vi oss att den här processen börjar ganska snart. Även de personer som är fyllda med försiktighet är verkligen hängivna den här verklighetens storslagna förändring. Således kommer de gamla tillvägagångssätten att slutligen läggas åt sidan.

Nu medan den här förändringsprocessen pågår, fortsätt att fokusera på seger. Vi är helt övertygade om att alla är fast beslutna att göra slut på den mörka kabalens ohyggliga tillvägagångssätt. Den här kabalen har använt sin makt för att skrämma, förvränga och förvirra alla. Vi är medvetna om hur de här metoderna successivt har lämnat många utmattade, när de försöker göra någonting positivt. Trots de här obefogade rädslorna äger en viss grad av åtgärder faktiskt rum. Det är inte lätt att trotsa dem som ni fruktat under så lång tid. Detta håller inte desto mindre på att ske. En sak som är nödvändig för att förändra själva kärnan i den här verkligheten håller på att inträffa. Det mörka vet nu att dess dagar med tankestyrande kontroll är över. Tidpunkten för många viktiga tillkännagivanden är kommen. Dessa kommer att sätta igång en kraftfull dominoeffekt, som förändrar er värld för evigt. Detta omfattar ett nyare, mer rättvist penningsystem, välstånd, och naturligtvis nya regeringsformer. Förbered er på att bli förvånade och hedrade av det som nu kommer att ske!

När ni förflyttar er in i den här nya tidsåldern, var medvetna om vad detta verkligen innebär. De gamla uppfattningarna som ni har burit med er sedan barndomen kommer inte längre att vara fullt tillämpliga. Det här är början på en ny verklighet för alla. För länge sedan blev ni brickor för en mörk grupp överherrar (overlords) som skapade en klass med hantlangare, vilka vi kallar den mörka kabalen. Den här kabalen trotsade Himlen och skapade under de senaste decennierna en värld som de hade för avsikt att för evigt styra som de ville. Den här önskan har grusats och med det som sker kommer ni inom kort att få se dem arresteras och tillfälligt separeras från er. Den här gruppen charlataner kommer att ställas inför rätta och deras oärligt erhållna vinster kommer att omfördelas bland er. Ta den här tiden till att uppskatta det som händer. Ni kommer att få er frihet och ges möjlighet att fullt ut delta i era angelägenheter. Ta inte lätt på den här möjligheten. Var flitig och redo att verka som ”vakthund” varje dag. Frihet är en plikt som behöver övervakas noggrant! Kom samman och gör er redo inför nya ansvarsområden.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Ni, kära hjärtan, befinner er på yttersta randen till en ny verklighet. De som fått i uppdrag att leverera ett stort välstånd till er är äntligen redo att avsluta en lång process som inleddes för många århundraden sedan. Anledningen till att vi gett dem det här stora ansvaret baserades på deras ärlighet och stora flit, vilket gjorde det möjligt för oss att tryggt veta att vid rätt gudomlig tidpunkt skulle den här stora uppgiften kunna genomföras. Stunden för detta heliga fullbordande har nu kommit. Vi är mycket glada över att ni står inför att få alla de välsignelser som tillfaller er. Tidpunkten att avsluta ert slaveri i detta mörka land har kommit. Ni kommer att befrias genom dessa välsignelser. Er tid för upplysning kommer äntligen att sätta igång! Vi håller även på att färdigställa våra lektioner med er. Dessa kommer att lära er om ert ursprung och orsakerna till er gudomliga mission i den här världen. Detta kommer att förklaras ytterligare av era kusiner i Agartha.

Medan vi närmar oss denna mycket spännande tid, verkar det som om den här världen är oberörd av det vi dagligen säger och känner. Mycket av det som håller på att förändras talas det inte om och det döljs undan av det gamla. Trots detta genomskådar ni denna bluff. Den här vansinniga världen är full av trick. Det mörka förstår det som Himlen håller på att göra. Trots besvikelser, förbli fokuserade på er vision och på det pris som det innebär. Ni är ett kraftfullt folk och vi kommer bara för att erkänna och stödja er. Den här världen har visat sin grymhet och grymhetens konsekvenser. Den här raden med underliga orsaker och verkan är redo att omvandlas. Ljuset har kommit och det befinner sig i sista omgången åtgärder för att omvandla era bekymmer till det underbara som ni länge drömt om! Det härliga ögonblicket med nya ansvarsområden för er och oss är nu inne.

Använd din vision och dina sanna drömmar för att vägleda dig. Himlen förstår vilka ni verkligen är och visar er vägen mot en ny verklighet. Det är Himlen som har sänt er på den här sista vägen som leder till fullt medvetande. Vi är helt enkelt ett gudomligt instrument under denna heliga resa. Den här tiden i vår gemensamma historia håller just på att börja. Du är i färd med att förbereda din kropp och själ inför omvandlingen till den kristallina versionen, vilken utgör ditt fullt medvetna jag. Du har förskonats de enorma svårigheter som skapats under den här resan och i dess ställe kommer en ny version av era begränsade medvetna jag. Även om detta har inneburit att en del fortsatt smärta och missämja, var tacksam över att det inte har varit den apokalyps som det kunde ha blivit. Ni befinner er nu i slutfaserna inför en ny värld. Er väg rensas upp inför seger! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Idag genomförde vi på vårt uppdrag att förse er med en övergripande rapport om det som händer på den här jorden. Det mörka har förlorat och det enda som nu drar ut på tiden är ett sista behov att vara försiktig och långsam. Era välsignelser är på gång och ni kommer snabbt att se dem framträda inför era förvånade ögon! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge