Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 11 juli 2017


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 11 juli 2017

12 Manik, 10 Kumku, 13 Caban

Dratzo! Vi står på gränsen till en underbar serie händelser. Det verkar som om man tagit itu med alla de hinder som vi stött på, och att vi precis är redo för den första leveransomgången. Dessa valutor är guldunderstödda och innehåller amerikanska sedlar. Det kommer inte att finnas några Federal Reserve-dollar (övers. anm. den nuvarande valutan) i dessa tilldelade leveranser. Därför innebär det undergången för USA: s Federal Reserve och ger ganska snart signal om den formella uppkomsten av er nya NESARA-republik (ö.a. i USA). Detta innebär helt enkelt att vi officiellt kommer att observera början på ett antal större arresteringar av det mörkas avskyvärda skurkar. Åh, Happy days för oss alla!!

Den kommande tiden kommer i slutändan att visa det djupa engagemanget hos dem som är ansvariga för att ge oss vårt välstånd och den formella etableringen av vår NESARA-Republik. Vi är verkligen tacksamma mot alla både i Himlen och Jorden för att de slutför sina stora uppdrag! Detta är ingen liten prestation. Den innebär helt enkelt att allt nu är väl och i god ordning. Mycket finns fortfarande kvar att göra. Gör er därför redo att på allvar påbörja era stora förberedelser och, i gudomligt syfte, uppnå era heliga projekt för att förbättra för mänskligheten och den här magnifika världen! Må ni alla välsignas av Himlen för ert underbara tålamod!

Mycket kan sägas om dagens händelser. Det som krävs på djupet är en äkta återgång till ärlighet. Under de senaste två årtiondena har vi sett hur de som sitter vid makten duperar med sina positioner. Nu är tiden inne för att äntligen få slut på detta, särskilt för dem som så arrogant sett oss i ett högst ovänligt ljus. Med andra ord "bort med dessa huvuden!" Farväl till deras maktbefogenheter! Ett högst underbart välkomnande till dem som nu kommer för att för evigt förändra ordningen hos den här världen. Den gamla makten måste vara redo att möta konsekvenserna av sina handlingar. I det avseendet gläder vi oss över de arresteringar som följer och önskar att de fullt ut får möta resultaten av sina otillbörliga handlingar.

Det har länge varit känt hos Ljuset att denna stora dag var förutbestämd att komma. Processen att "få bort" det övre skiktet har nu inletts och det kommer till slut att försvinna. Vi gör honnör inför dem som visat modet att slutföra sina påbjudna uppgifter. Det är inte lätt att formellt avsluta tidsåldrar med omätligt missbruk av dem som utövat makten. Det är en ännu större prestation för dem som valts ut för denna mycket nödvändiga uppgift att så briljant ha utfört sin mest utsökta plikt! En stor slutgiltig salut till alla som utfört detta fantastiska jobb! Hurra! Hurra inför den nya världen!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi börjar det här meddelandet litet omtöcknade och förvirrade av all den uppmärksamhet som genereras. Allt som har framgått är en märklig rad tillkännagivanden, vilket är alltför vanligt förekommande i denna mycket konstiga verklighet. Himlen gör allt för att äntligen vända tillbaka den här verkligheten till sitt sunda förnuft. Den mörka kabalen verkar vara förutbestämd att snart möta sitt slut. Himlen har även förberett slutet för den nuvarande högst ovänliga verkligheten, och vi befinner oss nära en tid när allting kommer till ett högst välvilligt avslut. Miraklernas tid har kommit!!

Låt oss se detta som den stund då ert mycket besvikna klot tillåts omvandla sina oheliga vapen till högst välkomna plogar. Det är den tid när gamla tankar om krig, utbrott och nationellt hat ska få sitt slut. Mina damer och herrar, tillåt oss att skapa en mycket efterlängtad Fred såsom den sanna ordningen för dagen! Det är också en tid för att fira denna nykomna Tidsålder av Kärlek och Ljus,- en tid med många speciella stunder för att hedra välstånd och Himlens gudomliga Ljus! I det här Ljuset välsignar vi allt och tackar Himlen för allt det som håller på att manifesteras. Hosianna! Hosianna!

Det som håller på att ske är resultatet av orsak och verkan från den Himmelska Skarans heliga dekret. Gläd er, mänsklighet, och returnera dessa gudomliga välsignelser med sann uppskattning för det som så kärleksfullt ges till er av det heliga och gudomliga! Ja, detta utvecklas verkligen till en rad heliga händelser från Ovan! Det har tagit alltför lång tid att manifestera allt inför er. Nu är den tid, då ni i glädje glatt kan manifestera allt som ni ursprungligen kom hit för att uppnå. Som man säger, var enade i syfte och var tacksamma för allt som ni tillåts att göra.

Idag har vi fortsatt vår globala veckorapport. Som ni kan se utvecklas händelser som äntligen tillåter oss att närma oss slutet på dessa oglamorösa tider. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge