Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - May 11, 2010

May 11, 2010

8 Cimi, 9 Moan, 5 Caban

Selamat Balik! Vi kommer åter för att vidare befordra mer information om vad som händer i er verklighet. Just nu händer mycket som leder till en slutlig lösning för er förvirrande och kaotiska värld. Dödsryckningarna av en era och början på en ny har en tendens att gå om lott, och detta är fallet med vad som nu utspelar sig i denna verklighet. Det gamla gardet inser inte förrän nu att er nuvarande verklighet inte längre kan räddas. Den är liksom en båt full med hål, och det finns alltför många hål för att kunna reparera den. Det är dags att låta den sjunka och att leta efter ett lämpligt utbyte. Men den mörka kabalen, som råder över det gamla gardet, tänker annorlunda; det tror att på något sätt så kommer något magiskt att inträffa för rädda det hela och att på något sätt så kan detta dilemma lösas. De mörka envisas med detta hopp trots att det gamla gardet och dess många associerade nu vidmakthåller att det inte finns någon sådan magi någonstans och som resultat så överger de nu det sjunkande skeppet. Således, kommer snart allt hopp om att fortsätta som vanligt att släckas. Våra Jordliga allierade ser detta och välkomnar glatt dessa nya rekryter till deras sak.

De senaste samtalen med de mörka Tjänarna är nu färgade av desperation. Deras panik växer för var timme och utsträckningen av denna panik färgar de sista ögonblicken av deras tid vid makten. Aldrig tidigare i er värld har en grupp som är vana vid att styra en hel planet blivit besegrade på detta sätt. I det förgångna hände detta normalt via en serie av fysiska katastrofer, och medan Moder Jord har bistått med en grad av fysisk destruktion så har den globala förödelsen inte inträffat, som de mörka hade räknat med och för att använda för sina syften. Istället så är det myndigheternas finansiella och institutionella brister som har lett till de mörkas fall, och denna motgång i deras planer retar dem. Den globala befolkningen är på vippen att ta kontroll och att köra ut banditerna. Er värld kommer inom kort att lära sig mycket om frågor som ingen av er kunde ha tänkt sig. Dessa avslöjanden kommer att återetablera vilka ni är, er sanna historia, och varför ni är här. Gömda djupt inom hemliga mörka bibliotek finns sanningar som vi ämnar utveckla vidare. Dessa pratar om historier angående ert ursprung och hur Anunnaki och deras kompanjoner manipulerade er under årtionden.

Frihet kommer med ansvar. Ni förbereder er för att absorbera mycket ny information och att göra stora framsteg inom ett antal områden samtidigt. Våra Jordliga allierade har en ganska lång lista med saker att göra, det första involverar regeringsbyte och en svepande transformation av ert globala finansiella system. Sedan kommer ett spektrum av åtaganden som ni skall utföra effektivt. Dessa uppgifter kommer att ge er en bättre förståelse av Moder Jord och varför ni är här. Vi har sett hur ni gradvis lär er om er själva, och upptäcker nya sätt för att förstå karaktären av den verklighet ni lever i. Mörkret trodde de kunde gömma detta för er under ytterligare flera årtionden, men så är inte fallet. Deras egen girighet och arrogans har i själva verket kollapsat er värld till en punkt utan återvändo. Denna dödliga situation är nu ganska klar för de med kunskap, och denna mellanperiod tar strax slut. Vad som återstår är ett slutligt erkännande som sätter scenen för övergångsregeringarna som vi har pratat om.

Dessa förhandlingar är fulla av faror eftersom den mörka kabalen inte har för avsikt att samarbeta. Undersåtarna till de mörka är redan rädda och panikartade inför möjligheten att dessa överenskommelser kommer att kosta dem inte bara deras makt utan också deras liv. Det är denna rädsla som driver den tilltagande turbulensen som nu fyller upp de globala nyhetsmedierna. Det är väsentligt att komma ihåg att när dessa diskussioner är slutförda och det är påskrivet kommer en ny värld att visa upp sig för er. Då kommer den tidigare nämnda enorma mängden information att bli tillgänglig och de flesta mysterierna på er värld kan förklaras. Det finns en oskriven historia som plötsligt blir ”skriven”. Anunnaki folkets falskhet kommer att avslöjas och antalet och omfattningen av deras brott mot mänskligheten kommer också att beskrivas i detalj. Denna information kommer att leda tillbaka till Atlantis och till slut till Lemuria, där era utomjordiska rötter kan återfinnas. Dessa kommande utvecklingar är en annan anledning till uppdraget av första kontakt, och det kommer att förklara varför vi har blivit kvar här så länge.

När väl denna mångfald av information har kunnat smältas kan första kontakt gå framåt. Vi kan då till sist förflytta oss i era sinnen från skuggan av påhitt in i ljuset där vi kan ses som vänliga och redo att återföra er till fullt medvetande. Ni kan då uppskatta den fulla utsträckningen av vårt älskande tålamod och de fantastiska resultaten av detta uppdrag. Er värld oroas av kaoset som upplevs och mitt i detta kommer ni att få er tilldelade ett helt nytt register av nya fakta. Denna process för att klargöra kommer att ge oss mycket förtroende i era ögon, och då de mörkas kontroll avtar och ni släpps fria in i Ljuset kommer ni att komma till en ny definition av er själva. Allt detta kommer att understödjas av avslöjandena om vår godhjärtade närvaro som kommer från övergångsregeringarna. Sedan kan vi börja informera er om ert öde och förbereda er för fullt medvetande, vilket är det huvudsakliga målet för hela detta åtagande.

Vi kan inte överbetona vikten av poängen: ni skall bli fullt medvetna. Detta har djärvt förordats av den gudomliga planen. Ni är speciella Varelser. Vårt uppdrag är att få detta gjort. Från början så har Himlen informerat oss att tidsramen för att få detta gjort inte är inom det normala protokollet för första kontakt. Så vi engagerade oss i er och började med att lära oss mer om er. Resultaten börjar nu visa sig runt omkring er. Vi använde våra resurser för att få igång våra Jordliga allierade och tillsammans med våra bröder från Agarta började vi att förstå er kulturs uppförande och det sätt på vilket många av era samhällen är sammansatta. Denna inlärningskurva har i sin helhet varit mycket produktiv. Era huvudsakliga uppfattningar påminner om de som finns hos ett manipulerat och välkontrollerat samhälle, och på många sätt, så liknar ert samhälle de som finns i den före detta Ankara Alliansen.

Denna likhet med andra mörka samhällen kommer inte som en överraskning. Anunnaki folket var en gång i tiden associerade med den mörka Ankara Alliansen, så det är naturligt att deras sätt att forma er värld följde Alliansens beprövade modeller. Nu skall ni föras i en annan riktning. Detta innebär att en ny samhällsmodell krävs, vilket är var ett galaktiskt samhälle kommer in i bilden. Detta är en samhällelig prototyp för fullt medvetna varelser, vilket är vad ni skall bli. Era Agartanska grannar har skapat medlen för att utföra detta, och vi skall förse data, vilket kommer att göra det möjligt för er att återgå till er härliga och fundamentala fullkomlighet! Himlen inför sakta och säkert denna väg för manifestering. Se på vad som händer med er som ett medel för att föra er tillbaka till det mirakel som är ert Sanna Ni!

När ni transformerar till fullt medvetande, se er själva som en fågel som sträcker ut sina vingar för första gången. Ni skakar av er det nyfödda fjunen inom begränsat medvetande och blir vackra varelser som kan stiga upp i en himmel av många dimensioner. De förändringar som ni nu genomgår reverserar det ”urkopplandet” som utfördes på er för cirka 15 tusen år sedan på Atlantis, när den mörka Ankara Alliansen kom hit för att administrera sin mörka magi på er. De mörka Tjänarna började experimentera på er för att till intet göra fullt medvetande inom denna dualistiska verklighet. Resultatet är vad ni ser runt omkring er. Vårt mål är att reversera vad invånarna på Atlantis och deras mörka kumpaner gjorde. Era smärtor och kramper vittnar om de sista stadierna av denna återkomst till vad ni verkligen är.

Idag har vi fortsatt att gå igenom händelserna på er värld. Tiden för förändringar är här. Vi är preparerade för första kontakt och ser fram emot att se hur våra Jordliga allierade sätter igång den första kaskaden av fallande dominos. När vi anländer i stort antal kommer ett otroligt firande att starta! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge