Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - August 10, 2010

August 10, 2010

3 Batz, 12 Pop, 7 Ik

Selamat Jarin! Vi kommer åter med mer att diskutera med er. Er värld transformeras nu utav ett antal stora solstormar vilka lägger till nya gränsskikt till den övre atmosfären. Dessa nya skikt används för att återställa exosfären till en grad av normalitet, och den lägre atmosfären också, vilken upplever ett ökande av ozonet. Kortfattat så pågår ett omfattande utbyte av gaser mellan gasblandningarna i gränsskikten mellan den över och undre atmosfären. Dessutom så görs reparationer i många områden där blandandet av syrerik luft och kväverik luft äger rum. Liknande förändringar äger rum inom Moder Jords mantel. Temperaturerna förhöjs här där kontinentalplattorna möts, och denna ökande temperatur hjälper till att minska incidenter av vulkanisk aktivitet. Då flera av dessa plattor låser in sig så kan sannolikheten för större jordbävningar gå upp. Vi arbetar med planetens Elohim för att förbereda Jordens yta för en stor transformation som nu är mycket nära i tid.

Eftersom tiden för dessa förändringar snabbt närmar sig, så har vi begärt att våra Jordliga allierade accelererar de återstående stegen innan manifestationen av deras övergripande agenda. Å ena sidan så slits ert nuvarande samhälle itu av bristerna i dess nuvarande struktur och undermineras av de brådskande sociala behoven som förstärks av de krympande ekonomierna; å andra sidan så väntar ett enormt hemligt överflöd på er, vilket hålls tillbaka av den oavslutade konflikten mellan den mörka kabalen och de Jordliga allierade. Regeringar runt om i världen är i fara och dess medborgare är i nöd och fruktan. Framtiden ser blek ut när i själva verket det omvända är sant! Vi har observerat när som denna långa tröttsamma kamp mattas av, och har noterat den enastående styvsintheten från de mörka. I det förgångna så har detta tjänat dem väl, men inte denna gång! Nu är deras överman på dem! Vad som är ytterst förvånande är hur svårt det har varit att få bort dem från makten. Som tur är så har våra Jordliga allierade visat sig tillräckligt kraftfulla för att motsätta sig denna vägran att avgå. De sista bitarna för att avlägsna de mörka via legala medel sätts nu samman i en serie av speciella förhandlingar.

Dessa förhandlingar producerar de formella dokumenten för att legalt och snabbt övergå till ett nytt regeringskick. En enorm mängd detaljer förses nu från många domstolar i Amerika och utav ett flertal internationella domstolar. Att överföra denna planet till Allmän Lag är väsentligt för att överbrygga avståndet mellan er nuvarande konstellation till ett prototypiskt galaktiskt samhälle. Vad detta medför är en garanterad personlig suveränitet för varje individ och skydd mot allt intrång på de oantastliga rättigheterna som ligger bakom detta axiom. Frigörelse och frihet utgör viktiga förhållanden för vad som ligger framför er. Välstånd är en annan aspekt av vad det nya regeringsskicket handlar om. Våra Jordliga allierade har försäkrat sig om allt guld som behövs för att teckna utskicket av globalt välstånd; dessutom så är dessa depositioner på platser där Moder Jord behöver dem för att säkerställa hennes eget välstånd. Denna tysta revolution handlar inte bara om att förändra typen av regeringsskicke, utan för att ge en stödjande miljö för ert expanderande medvetande.

Första kontakt handlar till slut om medvetande, vilket betyder fullt medvetande. Vår uppgift är att föra er från ert nuvarande tillstånd till där ni behöver vara, så vi har satt upp medlen för att göra detta. Agarterna från den inre Jorden är också redo att assistera oss med denna underbara transformation. Vad vi har att göra med är den mörka matrisen som styr er värld. Denna enhet förnekar ganska omärkligt och systematiskt vår existens och arbetar i hemlighet med att utveckla vapen för att förhindra att vi landar. Denna koordinerade politik är ansvarig för kabalisternas grepp om makten efter att Anunnaki folket plötsligt bytte sida. Det medför att avsätta dem från makten är väsentligt. Vi inser att nyhetsmediat som kontrolleras av de mörka har spenderat årtionden med att pådyvla er konceptet av ”utomjordisk invadering”. Vi är vänligt inställda, och det är lätt att förstå varför vi inte vill att ni skall se oss på annat sätt. Vi ber våra Jordliga allierade att avsluta sina mål och avsätta mörkret från deras dominans över er. Därefter kan vi lätt fortskrida med masslandningarna.

För närvarande ökar vi vår nivå av assistans till våra Jordliga allierade genom att göra vad inte tidigare var tillåtet. Vi vill betona att vi bryter normala utvärderingsprotokoll för att utföra Himlens förordnande. Hon har godkänt vårt användande av nödvändiga nya åtgärder, medan vi håller oss inom gränserna för hennes tidigare förordnande så att ni kan göra framsteg mot första kontakt. Våra förbindelsegrupper är formellt integrerade inom grupper både på och inne i Jorden, vilka har för avsikt att frigöra ert samhälle från de restriktioner som har satts utav mörkrets representanter på Moder Jord. Denna period av mörker har genomlöpt sin gudomligt uppsatta tidsram, och alla dispensioner som tidigare har gjorts är härmed återkallade. De mörka tjänarna tror dock inte på detta och förblir i motsatsställning. Det är därför som en komplicerad snara nu dras hårdare runt deras nacke. En fallucka skapas nu under dem och öppnas när det så bestäms av Himlen.

Denna snara består av det ekonomiska och monetära systemen som faller ihop runt omkring dem. De olika huvudfigurerna och företagen som de äger blir snabbt reducerade till intet. Denna process har nu pågått under ett år och har bara nyligen börjat ge utdelning. Många tidigare extremt rika individer upptäcker att deras hemliga tillgångar snabbt försvinner och en sådan förlust av tillgångar skrämmer de som inte tidigare har vetat vad rädsla är. När som deras hemliga skulder börjar påverka deras kända tillgångar så ser många en möjlig återgång till de mörka dagarna under september 2008. Vi erbjuder en utväg: avgå. Och tillåt våra Jordliga allierade att införa nya regeringsskick och globalt välstånd. Ett annat bekymmer för de mörka kabalisterna är de många legala stämningarna som med säkerhet kommer att följa deras avgång i stor skala.

Denna kommande legala process är något som våra Jordliga allierade har haft på gång under de senaste fem åren. Dessa domstolar etablerar legaliteten för de nya regimerna och den flagranta icke legala statusen för regimerna som nu har makten. Dessutom så är de mörka tjänarna oroliga angående till vilken utsträckning som deras återstående tillgångar kommer att tas ifrån dem och deras familjer. Det nya regeringsskicket handlar dock om att ge välstånd till alla och bannlysa den nuvarande bristen. Med detta tankesätt så kommer eventuella bestraffningar inte att vara länge, och våra förbindelsegrupper fortsätter att beivra denna punkt vid alla möten och betonar att fysisk bestraffning inte är påtänkt överhuvudtaget. Vad som har planerats är i det bästa intresset för alla involverade: att få alla in i sina Ljuskamrar så snart som möjligt för att återgå till fullt medvetande! Ju längre tid detta tar desto mer troligt blir det att det kan leda till en annan himmelsk lösning.

Den Galaktiska Federationen är fokuserad på att utföra en masslandning inom den tidtabell som ges av Himlen. Denna tidtabell är orubblig och har satts genom gudomligt förordnande. Vi kommer därför att utföra första kontakt med er under de mest älskvärda förhållandena som är möjliga. Vi har upprepat till alla regeringar som har atomvapen att nedrustning är fundamentalt. En atomvapen lösning finns inte när det gäller första kontakt, och detta är lika sant när det gäller ett eventuellt försök till atomvapen attack. Ett speciellt förordnande som tillåter ej tidigare genomförda förändringar till kropp, sinne och själ har gjorts för att förbereda er inför er återgång till fullt medvetande. Detta tillåts bara för att det är ert sanna öde!

Idag diskuterade vi utvecklingar i och runt omkring er värld. Händelseutvecklingar kommer till en spets och de medför att första kontakt står nära. Era preparationer för fullt medvetande går framåt såsom planerat, och ögonblicket för stora händelser är nära. Låt oss glädjas och lyckligt förvänta oss dess omedelbara ankomst! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge