Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 17 april 2018


Sheldan Nidle - för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 17 april 2018

Selamat Balik. Låt oss kasta en blick på vad som händer runt om i er värld. Det mörkas ständiga arrogans, vilken omöjliggör för dem att ta till sig er nya och växande verklighet, ger Ljuset ytterligare möjligheter att infiltrera bakom deras fasad. Detta gör det också möjligt för Ljuset att gå samman i nya och bättre koalitioner som tillåter välståndet att få slut på de oändliga förseningar som mörkret orsakar. Den Galaktiska Federationen intensifierar sin penetration av de växande sprickorna i den mörka kabalens gamla strategier. GF har omgrupperat ett antal försvarsflottor och placerat dem närmare jorden. Dessa styrkor har konsekvent besegrat mörkret närhelst mörkret har valt att hålla fast vid sin maktposition och gå till anfall. Situationen når nu den kritiska punkt där mörkret inte längre kan välja att streta emot. Det försöker desperat hitta ett knep som fungerar effektivt mot Ljuset. Kabalen förlorar skepp och personal, ett dilemma som tär på deras makt och kraft.

Således försöker mörkret att lista ut en ny stridsstrategi för att behålla kontrollen. Även dessa försök skapar allvarliga förluster i mörkrets defensiva och offensiva styrkor. De inser att de inte längre kan behålla kontrollen och inte heller fortsätta att fördröja er utveckling. Ljuset inleder nu en upprensningsoperation för att röja väg för en oundviklig seger. Det verkar för oss som om den efterlängtade utdelningen av det utlovade välståndet för varje minut och dag som går ligger allt närmare att realiseras. Ljusets krafter väver nu in ett nytt tillvägagångssätt som visar sig vara riktigt framgångsrikt. Denna strategi kommer i slutändan att frambringa mycket nytt ... omvärdering av valutor, gulduppbackade pengar, GCR (ö.a: global revalvering av valutor), avslöjande (ö.a: av ”utomjordingar”), frisläppande av ny teknik, första kontakt, etc.

Vi befinner oss i övergångsfasen från mörker till Ljus. Denna ökning av Ljuset bromsar också förändringar som uppträder på Gaia. Mörkret använder jordbävningar, väderkrig, kemiska luftföroreningar, bränder, med mera för att förstöra planeten och hennes befolkning. Nyligen införda förändringar gör det möjligt för Ljuset att bromsa upp dessa illavarslande händelser som kabalen har för avsikt att fortsätta med. När NESARA / GESARA är formellt på plats, kommer alla mörkrets skurkar att stoppas. När detta händer kommer Ljusarbetarna att uppmanas träda in och bygga upp en värld baserad på samarbete, harmoni och fred. Mer sker för närvarande bakom kulisserna än vad som någonsin skulle kunna rapporteras i alla era media.

En annan sak som pågår är Syriens och Nordkoreas väg mot fred. Även om den gamla väl beprövade krigsretoriken inte längre fungerar som den en gång gjorde, fortsätter kabalen att använda krigshotet som ett verktyg för att sprida rädsla och panik bland massorna. Bakom kulisserna har fredsförhandlingarna nu nått den punkt där fredsavtalen utformas. Med dessa avtal blir orsaken till och efterlevnaden av NESARA / GESARA mer tydlig för dem som förstår vad som händer. När vi undersöker er planets nuvarande händelser uppmanar vi er att använda er urskiljningsförmåga. Den här nya, fredliga och harmoniska världen börjar nu manifestera i stället för de tidigare växande hoten om krig som tycktes oundvikliga. Nu kan mycket av det undvikas. Håll visionen om fred i fokus under era dagliga meditationer.

Välsignelser, vi är era uppstigna Mästare. Vi kommer i början av en ny era i er historia. Mörkret med allt dess elände börjar äntligen blekna bort från verkligheten. Ljuset börjar i sin tur avslöja hur starkt det har blivit. Alla förstår att en hel serie nya relationer bildas. De mörka letar tafatt efter ett sätt att stoppa Ljuset. I det här nya landskapet bevittnar vi fredsförhandlingar som hittills har ansetts vara dårskap. Den här nya Ljuskoalitionen avlägsnar nu dem som i mörkrets namn tidigare hindrat eller fördröjt er medvetandehöjning. Således har vi samlat kraftfulla koalitioner av tidigare helt osannolika allierade, som organiserar en oförfärad och uthållig kraft som inte kan och inte kommer att ignoreras.

Nu ger detta Ljus-landskap en försmak av segerrika och välmående dagar. Nu går det att börja se hur det nya välståndet ska växa fram. Det är dessa framsteg som är kärnan i allt som växer fram. När ljuset samlar kraft ser mörkret hur deras gamla metoder snabbt försvinna. Söndra och härska fungerar inte längre. Denna sanning gläder oss och gör den gudomliga planen segerrik. När listan över åtal nu växer finner de mörka att de inte längre kan överleva mänsklighetens växande medvetenhet. De som en gång härskade med sådan enastående arrogans är snart utplånade. Dagarna med deras oheliga regerande har nått vägs ende. Halleluja!

Vi närmar oss en ny era när det som återstår av det mörka är tänkt att snabbt försvinna. Vi Mästare är upprymda av det som nu manifesteras runt om i er värld. Allteftersom mörkrets vägar blir allt smalare står det klart vilka som kommer att stå som segrare. Det är Ljuset och det vi står för; frihet, välstånd, fred och nytt att regera. Formella meddelanden väntar i kulisserna på att proklameras. Häng med och se vad vindarna för med sig ... ett nytt galaktiskt samhälle. Det gamla sättet att söndra, separera och kriga fungerar inte längre. I dess ställe kommer vår utvidgade Enhetsmedvetenhet. Efter en långsam start ökar den nu kollektivt i hastighet och styrka. Hurra för starten på en helt ny dag! Trots detta har ni upplevt alltför många förseningar och frustrationer. Tiden närmar sig för det formella införandet av det här nya. Vet att den kommande nya tidsåldern med välstånd och global fred kommer att åtnjutas av alla.

Idag lyfte vi fram några av de faktorer som leder till händelser som förändrar er värld till det bättre. Det är viktigt att du håller dig positiv. Vi uppmanar er att fortsättningsvis släppa känslan av att ingenting förändras eller att de kommande sociala, ekonomiska eller monetära förändringarna på något sätt uteblir. Övervinn er misstro och var medvetna om att er verklighet står i begrepp att omvandlas! Var medvetna om, Ni Kära, att himmelens otaliga leveranser och oändliga välstånd verkligen är era! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (På Sirius språk, att vara Ett! Och vara i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge