Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 1 maj 2018


Sheldan Nidle - för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 1 maj 2018

Selamat Balik. Ett nytt finansiellt system är redo att träda fram i offentligheten. Det använder en kvant-dator som sätter P för alla ansträngningar från kabalens sida att stjäla eller omdirigera ert utlovade välstånd. Det nya finansiella systemet stjälper den gamla agendan om världsherravälde, eftersom det nya systemet inleder en ny månghövdad allians och ett nytt utbud av källor. De källor vi refererar till är de små folk-orienterade banker som växer fram och samarbetar inom några av de fattigaste länderna. Alla valutor kommer att vara uppbackade av realtillgångar. Var mentalt förberedda på introduktionen av nya ekonomiska och politiska allianser – allianser som man hittills trott vara omöjliga. Ljuset kommer att segra.

Våra allierade är hängivna uppgiften att få ett framgångsrikt slut på denna mycket komplicerade situation. Vi förväntar oss att ett antal unika procedurer ska klarläggas. Er värld förändras snabbt och det är viktigt att flödet av medel snabbt kommer igång. Många är redo att sätta ett rungande slut på den gamla "söndra och härska" agendan och börja en stadig marsch mot en ny global lösning. Vi observerar att ert växande medvetande utnyttjas på ett innovativt och underbart sätt. Gamla övertygelser avvisas och en ny verklighet börjar ta form. Det är i detta medvetandeskifte som vi finner hopp för era unika och ständigt växande verkligheter.

Det mörkas makt fortsätter att krympa och världen vänder ryggen mot krig och går nu samman mot en ny global fred. Det mörkas nyligen gjorda försök att starta krig har misslyckats. Tidvattnet har otvivelaktigt vänt till fördel för Ljuset. En global plan för fred börjar ta form. Många fler överraskningar inom fredsområdet står redo i kulisserna och den ena överenskommelsen efter den andra förhandlas nu fram. Allt detta genomförs i ett tillstånd av gudomligt stöd och med ett stort mått av gudomlig nåd. Vi tackar djupt och uppmuntrar alla som genomför sina heliga visioner.

I ett av de senaste meddelandena nämnde vi att ditt halschakra håller på att integreras både med det nya drömschakrat (well of dreams) i bakhuvudet och ditt nya övre hjärtchakra eller thymuschakra. Thymus hanterar ditt expanderade immunsystem och samarbetar med det nya diafragmachakrat för att eliminera de destruktiva effekter som rädsla har på din kroppar. Den här processen har förorsakat en viss grad av obehag. Tänk på att det är ett övergående obehag. I slutändan kommer det att begränsa den smärta som dina förändringar i huvudet kan skapa. Alla smärtor ni upplever för närvarande kommer att ge enorm positiv utdelning senare. Kom ihåg en viktig regel - Himlen har givit mandat för en fullständig omarbetning av det sätt på vilket ditt fysiska jag fungerar. När denna serie av justeringar uppnår den föreskrivna tröskelnivån är du redo att gå in i din Kristall-Ljus-Kammare (Crystal Light Chamber). Halleluja!

Vi hälsar er! Vi är era uppstigna mästare. Idag kommer vi för att fortsätta vår diskussion om nådens kraft som fortsätter att växa. Dessa nya energier kommer som en kaskad genom Gaias nya galler och ger var och en av er förmåga att använda Himmelens Lagar och gudomliga nåd (grace) för att förbättra era liv och er samexistens. Den är ett tecken på styrkan i ert nu framväxande kollektiv. Denna den Nya Tidens förhållningssätt är förklaringen till framväxandet av jämlikhet och icke-dömande, vilket kommer att vara normen i er nya, ständigt växande verklighet. De gamla begränsningarna av separatism ersätts av grupper som går samman för att uttrycka den nya bredare innebörden hos nåd (grace). Denna växande jämlikhetssträvan lär oss hur breda och omfattande de här nya och vänligare tillvägagångssätten kan vara. Det är viktigt att alltid samarbeta med den gudomliga nåden som ledstjärna, eftersom syftet är att anpassa era önskningar med det gudomliga flödet.

När era hjärtan öppnas kommer ni att upptäcka hur nödvändig gudomlig nåd är i er dagliga samvaro. Ljusarbetare kommer att uppmanas att lugna massorna när allt fler Sanningar uppdagas. Människor kommer att skakas om i grunden. Deras värld kommer att vändas upp och ner. Det är absolut nödvändigt att ni lär er nya och mer icke-traditionella sätt att nå ut med nåd till era vänner, familj och bekanta. Ni kommer att lära er hedra och erkänna varje person som ni kommer i kontakt med genom att ta emot dem med äkta acceptans för den de är. Med åren har ni glömt hur underverket med ömsesidiga hälsningar från hjärtat kan påverka spirande relationer.

Medvetenheten växer språngvis. Nya medvetna grupperingar formar unika och ovanliga koalitioner. I den här nya eran blir Nåden (Grace) en plats för acceptans, och att - på ett helt nytt utvidgat sätt - verkligen låta varandra vara den ni verkligen är. Således kan nåden förstås som ett magiskt möte mellan själar. Varje gång vi närmar oss en annan öppnar vi den inre delen av Anden och låter den graciöst omfamna den andra. När ni är i flödet av denna utvidgade nåd känner ni glädje och en känsla av uppfyllelse, vilket är tecknet på att ni kan vara säkra på att lyckas.

Idag har vi fortsatt att ge er rapporter för att förklara vad som sker runt om på denna jord. Alla dessa händelser har gjorts möjliga tack vare era positiva visioner. Tidpunkten för sådana lyckade förändringar är nu! Var medvetna om, Ni Kära, att himmelens otaliga leveranser och oändliga välstånd verkligen är era! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (På Sirius språk, att vara Ett! Och vara i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge