Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 17 januari 2017


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 17 januari 2017

6 Eb, 15 Chen, 13 Caban

Dratzo! De procedurer som man kommit överens om fortsätter att gå framåt i sin egen långsamma takt. Tyngdpunkten förblir som alltid säkerheten och att upprätthålla ett jämnt flöde. Den här operationen har därmed reducerats till att gå vidare med större sekvenser och hålla allmänheten i mörker tills vissa primära säkerhetspunkter har uppnåtts. Detta har blivit av största vikt för den här processens framgång. De inledande delarna förblir det globala införandet av USA:s Finans-departements nya pengar från den nya Republiken, den komplexa Revalveringsoperationen i Amerika och utbrottet av GCR (ö.a. global valutarevalvering). De här nya pengarna kommer att åtföljas av den officiella lanseringen av det nya internationella finanssystemet. Vid den tidpunkten kan den nyutsedde presidenten förklara NESARA och jubileet inför alla. Den här omgången med speciella tillkännagivanden kommer så småningom att medge ett officiellt uttalande om att disclosure (avslöjandet) kommer att äga rum, och slutligen låta oss börja med våra utsändningar till er. Detta gör scenen klar inför andra händelser, vilka tvingar fram en världsfred och ett sätt att skapa den miljö ni drömde om när NESARA för första gången föreslogs under slutet av 1990-talet. Detta globala tillstånd leder till ett antal andra händelser.

En av de viktigaste händelserna som kommer att följa uppkomsten av NESARA och den nya NESARA-Republiken är den formella tillämpningen av det nya finansiella systemet. Redan kan vi se hur det nya internationella banksystemet kommer att införas över hela världen. Detta rullas först ut i Kina, därefter i resten av Asien. Sedan kommer det att göras dominerande i Europa, Nord- och Sydamerika och Afrika. Oceanien blir det sista stoppet för den nya bankverkligheten. Nya globala valutor kommer att uppmuntra ett nytt välstånd för alla och bli det formella slutet på skuldslaveriet. Den här världen behöver visa Gaia att man menar allvar med en kampanj för att rengöra luft, vatten och mark. Tillsammans med detta är det nödvändigt att återställa oceanernas sammankopplade havsströmmar, vilka tempererar och ger näring åt omgivande mark och fauna runtom i världen. Denna dagliga process reglerar världens vädersystem och hjälper havsströmmarna att förmedla de beståndsdelar som bidrar till att upprätthålla klotets ekosystem.

Detta naturliga mönster avbröts genom agerandet hos en hemlig regerings-myndighet. Dess hemliga operation var världsomfattande, och lyckades avbryta den regelbundna havsuppvärmningen och nedkylningen. Den började även påverka de stora lufthaven ovanför haven. Detta regeringsförfarande inleddes i början av 2010-talet. Det förorsakade ovanligt intensiva våröversvämningar i Europa, en allvarlig avsmältning av Arktiska och Antarktiska isar, och en märklig vinterkyla och stormar i Europa och norra Nordamerika. Detta hemliga väderexperiment orsakade även en svår torka i Kalifornien och stora väderavvikelser i Asien och Nordafrika. Viktigast av allt, det stängde av Nordatlantens transportör (Golfströmmen). Ett större väderskifte höll på att vända en naturlig förändring i globala förhållanden till en stor klimatkatastrof.

Denna serie artificiella väderförändringar skapade otillbörligt tryck på det naturliga utrotningsmönster som under de senaste decennierna hade utrotat 40% av världens flora och fauna. Denna naturliga utrotning berodde på den stora förändring som inletts för att göra Gaias yta redo inför återföreningen mellan hennes nu uppdelade Inre och Yttre världar. Dessutom hade en uppsättning himmelska dekret gett uppdraget att avsluta Anunnakis hantlangares korrupta och ohållbara värld. Den operationen befinner sig nu i sitt framgångsrika slutskede. Gaia önskar låta er återvända till ert naturliga femdimensionella tillstånd och avsluta den här proceduren med att själv återgå till sitt eget förenade femdimensionella tillstånd. Ett liknande öde är på gång med resten av planeterna i det här solsystemet. Vi observerar just nu hur den här nödvändiga processen fortgår på varje planet och på dess unika system med månar. De omvandlingar av vattenplaneterna som krävs och den tidiga återuppbyggnaden av den stora Marsvärlden (trans-Martian world) är ett mycket intressant fenomen att observera. Den visar tydligt på Himlens magnifika mäktiga vägar!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Den nuvarande situationen förbättras snabbt. Våra medarbetare är upptagna med att försäkra att utbetalningarna fortsätter inom kort. De som har väntat så länge på ett tecken kan vara säkra på att väntetiden nästan är över. Vi vill också tacka dem som har hållit de positiva energierna i sina visioner. Vi uppskattar och välsignar er för era dagliga affirmationer. Hela den här operationen är en operation som tydligt visar hur positivt tålamod betalar sig i slutändan. Den här världen befinner sig i en storslagen övergång, som kommer att präglas av vårt framträdande och av en del visdom som vi önskar dela med oss till er. När allt detta slutligen har uppnåtts kommer ni att äga en verklighet som kännetecknas av frihet, suveränitet och dess enorma gemensamma välstånd. Ni kommer att bo i denna miljö och upptäcka dess många välsignelser. Den här världen kommer att avslöja hur länderna i Inre och Yttre Gaia troget hör samman med varandra. Var visa! Var öppna och redo att upptäcka hur det här nya landet fungerar!

Allteftersom ni börjar ta in allt det här, kan ni utöka era föreställningar och släppa er rädsla och oro. Länderna på Jordens yta har tillbringat de senaste tretton tusen åren vind för våg i en rädsla som skapats och upprätthållits genom hantlangarnas grymma uttalanden. Se på den här nya tiden som den tid då den här fruktansvärda mardrömmen slutligen lämnar er. Den här heliga platsen kommer äntligen att dagligen upprätthålla Himlens flammande Ljus. Dessutom kommer ni att få möta era kusiner från Inre Jorden och lära er många saker om er övergång från det förflutna till nuets "uppvaknande”. I detta nya landskap kommer ni med glädje att ta emot era rymdfamiljer och lära er om alla era andliga familjer. Kom ihåg djupt i era hjärtan att ni aldrig är riktigt ensamma. Era nya kompanjoner kommer att leda er in i en lysande framtid och dela med sig om exakt hur detta kommer att uppnås. Var välkomna och känn er framför allt verkligen Älskade!

Det som händer runtom på det här gudomliga klotet är en storslagen lärdom. Den här lärdomen har potentialen att läka allt. För länge sedan kom era förfäder hit och gav sig ut på en resa i många steg som kom att leda er långt ifrån det som de ursprungligen kom hit för. För närvarande tar ni in allt detta och lär er hur ni bäst ska förbereda er inför det som väntar. Detta är en tid inte bara för övergång, utan den är även fylld med en mängd noga utvalda lektioner. Var alltid redo att ta in dessa och välsigna dem för det de berättar för er. Snart kommer ni att möta era mentorer. Tillsammans med oss utgör de en särskild grupp som lugnt kommer att vägleda er till en ny och mycket mer medveten tillvaro. Det kan ibland vara svårt för er att ta in allt detta. Använd bara er mäktiga vision för att bära er igenom även de mest krävande stunderna. Vi är tillsammans under denna mycket heliga resa. Var öppen och använd din kärlek för att leda dig till seger!

Idag fortsatte vi våra veckorapporter om detta mycket komplexa landskap. Förbli positiva och öppna för allt som inom kort korsar er väg! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge