Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 24 januari 2017


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 24 januari 2017

13 Cauac, 2 Yax, 13 Caban

Dratzo! Vi kommer denna dag för att fortsätta vår redogörelse. Allting går stadigt framåt. Motståndet mot distributionen har noggrant avbrutits. Under de kommande månaderna räknar vi med att slutföra det som ligger överst i denna mycket komplicerade procedur. Republiken är äntligen redo inför full ”disclosure” (avslöjande). Det har tagit lång tid, eftersom dess formella tillkännagivande fortfarande är något kontroversiellt. Vi förväntar oss att resten av hela paketet ska genomföras mycket snart. Denna de facto regim har suttit vid makten så länge så dess förmodade legitimitet har verkat oklanderlig. Vårt uppdrag är därför knutet till att förklara för alla berörda precis hur denna nya regering formellt ska tillkännages. Denna procedur är nästan klar att offentliggöra och måste förklaras innan denna de facto och olagliga regim helt får lämna in. Det är viktigt att denna rad med avslöjanden redogörs i detalj för den amerikanska allmänheten. I detta avseende är vi förpliktigade att förändra det sätt som den här regeringen kommer att tillkännages och korrekt installeras. Om det görs utan noggrann planering kan det orsaka en del inledande skada. Därför behöver en noggrann ordningsföljd följas.

Vi har rekommenderat att dessa viktiga steg påbörjas omedelbart och inleds med en mängd formella uttalanden om detta mycket känsliga ämne. NESARA och dess speciella historia kräver en formell omgång officiella tillkännagivanden. Så snart detta är genomfört behöver målen för de nästa 120 dagarna anges. Under de senaste två årtiondena inträffade ett antal lönnliga händelser, och dessa behöver avslöjas. De ska användas för att offentliggöra ett nytt globalt finansiellt system. Detta behövs liksom även en allmän översikt över det som väntar Amerika och hela världen. Denna översikt kräver en så stor detaljrikedom som möjligt. För närvarande befinner sig den här världen i ett kritiskt skede. Behovet att ordna en ny global stabilitet är av största vikt. Den Amerikanska Konstitutionens roll i den här processen måste förklaras fullt ut. En ny global agenda tar form. De flesta amerikaner förstår inte vad som behöver göras. En formell och spännande historiebeskrivning behöver beskrivas i detalj för dem. Mot denna bakgrund kan en välmående och fredlig verklighet fortgå med framgång!

Vår främsta uppgift är att bereda väg för ert välstånd, för er frihet från fortsatt skuldslaveri och inför införandet av er personliga suveränitet. Pågående projekt ska ta fram en ny verklighet som formar ett Nytt Du och en ny Gaia. Dessa femdimensionella verkligheter är i första hand anledningen till att vi kommer till era stränder. För länge sedan bestämde Himlen att er omfattande resa i begränsat medvetande skulle vara slut i och med att ni gick in i 2000-talet. Vid den tidpunkten skulle ni återuppta er verksamhet såsom Gaias primära Väktare. Våra verksamheter var särskilt utformade för att hjälpa er att som en stjärnnation inta er plats inom den Galaktiska Federationens huvudsakliga kolonisation av det här solsystemet med planeter och månar. Det här projektet togs temporärt över av en mörk kraft under befäl av ett speciellt attack-team från Anchara Continuum. Deras uppdrag förhindrades framgångsrikt strax efter att 2ooo-talet börjat. Det är nu dags för uppkomsten av en ny Republik och en ny, fri och välmående verklighet. Ni står nu också på gränsen till första kontakt med den Galaktiska Federationen.

Denna rad viktiga operationer närmar sig sitt framgångsrika slutförande. Vår uppgift är fortfarande att i hemlighet observera och att noga följa Himlens gudomliga påbud. Detta har pågått sedan vår ankomst i slutet av 1900-talet. Vårt mål var att slutföra dessa olika mål strax efter inledningen till ert tjugonde århundrade. För närvarande befinner vi oss mitt uppe i en administrativ förändring som ska föra in ett antal modifieringar för att tillåta oss att tillkännage vår närvaro på era vackra stränder. Formella radio-och TVutsändningar kan låta oss börja ett antal tillkännagivanden som ska göra er redo inför våra masslandningar och första kontakt. Vi har också för avsikt att integrera ett antal av våra mentorer med er. Denna samverkan kommer att hjälpa er att förstå det fulla medvetandets gudomliga skönhet. Himlen har tillbringat de senaste årtiondena med att höja era kroppars grund-läggande vibrationer. Återigen är detta ett tecken på Himlens heliga förberedelser för att göra er redo inför er återgång till fullt medvetande.

Namaste, vi är era Uppstigna Masters! Denna välsignade tid är en tid när ni äntligen ska få ta emot frukterna av ett nytt monetärt system och nytt banksystem. Nyförvärvad rikedom är en symbol för det som i slutändan kommer att bli ert, fullt medvetande! Ända sedan ni först begränsades av atlantidernas och Anunnakis onda tillvägagångssätt har den här världen varit redskapet för dem som stal era förmågor och sedan tvingade er in i årtusenden av brutalt tvångsarbete och slaveri. Den långa tiden i skuggorna berövade er på den inre tillit som var er arvedel. Nu ska dessa fruktansvärda tider få sitt slut och en ny, mer välsignad tid börja. Inom er finns en vilande tro på att ni har stor potential. Dessa inre uppfattningar är i själva verket visioner från era tidigare jag. Vi Mästare finns här för att gudomligen inpränta i er hur storslagna ni verkligen är. Vårt uppdrag är att visa er hur dessa storslagna visioner skall genomföras. Den innevarande tiden är den tid när sådana underverk blir möjliga!

Era underbara visioner banade väg för den tid då stort förtryck upphör och ersätts av en ny tidsålder. En tidsålder där ni blir välmående, utför humanitära projekt så att ni kan skapa oändlig rikedom och tillverka fortskaffningsmedel för en ny era i Fred och Kärlek. Dessa storslagna energier är gudomliga och tillåter er att omforma den här tiden och skapa permanent hälsa, rikedom och suveränitet. Nya organisationer kommer att bildas enligt himmelska förebilder. Allteftersom de växer fram i era hjärtan kommer de att skapa nya regeringsmodeller. Kort sagt, ni kommer att träffa en stor mängd nya guider som kommer att förändra den här verkligheten och så småningom låta våra rymdfamiljer besöka oss och ytterligare vägleda oss. Dessa underbara tider är bara ett förspel till det som komma skall. En ny gudomlig tidsålder vars grunder Himlen lade för länge sedan!

Dessa gudomliga förändringar pågår för närvarande. Ett antal speciella operationer sätts samman av Himlen och av våra rymdfamiljer. Speciella instruktioner är nästan klara. Himlen har bett sina Administratörer att vaka över dessa tider och vara redo att agera vid de avsatta, rätta tidpunkterna. Tillsammans med våra medarbetare förbereder vi för att förändra den här världen och att sätta på plats det som Himlen avser. Det är under denna tid som ett antal stora mirakler kan ske. Dessa mirakler kommer bara att vara början på många andra händelser som kommer att omvandla den här nuvarande verkligheten. Många fantastiska händelser kommer att ske. Vi ber att ni håller dessa positiva visioner och låter "De Visa" i Himlen genomföra ett mycket storslaget experiment till förmån för den Mänskliga Själens sanna prakt. Den här processen blir en process som förändrar allt!

Idag fortsatte vi med vår veckorapport om det som händer runtom i den här världen. Allt befinner sig i väntan på att något riktigt speciellt äntligen ska ske. Låt oss börja den här tidpunkten med en global mängd böner om framväxten av en stor händelse som förändrar allt! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge