Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 10 januari 2017


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 10 januari 2017

12 Chicchan, 8 Chen, 13 Caban

Dratzo! Framstegen i de Äldstes plan för att på ett säkert sätt införa den globala RV (revalveringen) fortsätter. Samtidigt finns de mörkas motattacker också på plats, vilket understryker att speciella säkerhetsåtgärder är mer än berättigade. På grund av det som händer har vi skapat speciella säkerhetsspärrar för att motverka och eliminera det mörkas avskyvärda mål. De första välbehövliga pengarna är på väg att levereras till sina destinationer. Dessa inledande framgångar visar precis hur välfungerande våra planer för att besegra det mörkas onda avsikter är. Hela denna komplexa samling speciella strategier visar precis hur effektiva våra gemensamma försvar verkligen är. Med hjälp av dessa framgångar har vi för avsikt att skapa anpassade taktiker som kan besegra det mörkas välutrustade styrkor. Därför är vi mycket nära en välförtjänt seger över dem. Vi anslår den tid som återstår i den här gregorianska månaden (ö.a. januari) till att slutföra resten av våra komplicerade planer. Dessa kommer i sinom tid att tillåta oss slutföra en stor omfattning arresteringar av det mörka ledarskapet, och slutligen sätta stopp för deras skändliga mål att besegra oss. Utan tvivel närmar sig slutet för den gamla mörka ordning som styrt den här verkligheten på ytan under nästan tretton tusen år!

En allmän utrensning av den nuvarande amerikanska republiken är på gång. I själva verket grundades den 1871 och är det amerikanska enväldets leksak. Den ska störtas av den sanna, de facto NESARA Republiken. Slutförandet av det här projektet är fortfarande oklart. Vi har fått veta att den nu tillträdande administrationen kommer att förklara den här republiken, men vi är fortfarande inte övertygade om detta och skapar nu en plan för att se till att detta verkligen sker. Vi har därför koncentrerat oss på att säkerställa att detta mål inte spårar ur och verkligen manifesteras. Därför observerar vi noga den här nya administrationen för att försäkra oss om att den fortfarande planerar att tillkännage den nya republiken. Så snart detta verkligen manifesteras finns planer på att sprida en global förändring, som ska modifiera hur det här världsomspännande geopolitiska systemet fungerar. Fram till dess övervakar vi er uppmärksamt för att känna in vad som verkligen håller på att utvecklas i Amerika. Vi har för avsikt att göra vad som än krävs för att förändra hur er nuvarande verklighet fungerar. Vi är fast beslutna att uppnå total seger!

Vår verksamhet är uppbyggd kring att skapa en miljö på den här landytan som är gynnsam för första kontakt. Den miljön ska snabbt ta emot en stor personalstyrka som utbildats för att leda var och en av er fram till själva randen av fullt medvetande. Vi har övervakat er alla under mer än ett decennium och förstår vad ni behöver för att uppnå detta ursprungliga sinnestillstånd. Det här mentorskapet är en mycket komplicerad process och vi är fullt medvetna om hur man bäst kan samarbeta med er för att uppnå de önskade resultaten. Vi beräknar att det här mentorskapet kan ta månader. Därför inser vi vilken typ av samarbete som är bäst för att uppnå dessa grundläggande mål. Ni har alla inom er en uppsättning ”mottagare” som också förbereder er inför ert nästa steg i utvecklingen. Det ni behöver är en ordentlig mängd mentala knuffar och övningar som gör att ni rör er högre och högre i medvetandet. Följ därför helt enkelt de direktiv som ges till oss av Himlen. Den här processen ska utrusta er inför era tre dagar i er Ljuskammaren.

Som ni kan se innebär den här processen att driva er ytterligare några steg framåt från där ni är nu. Ni befinner er på randen till att få ta emot globalt välstånd och de första åtgärderna som ska ge er ett nytt och underbart finansiellt system, samt guldunderstödd valuta. I det förflutna har de mörka gjort den här uppgiften svår för oss att genomföra. Trots detta har vi brutit igenom deras fysiska och juridiska hinder. De nuvarande förseningarna beror inte på något annat än den stora försiktighet som försäkrar att varje nödvändigt steg fullgörs med framgång. Denna extra långsamma framfart når nu en punkt där en rad mindre försiktiga steg faktiskt krävs. Därför har vi uppmanat våra medarbetare att be de styrande att påskynda leveranserna. Denna långsamma och försiktiga valutafinansiering är en process som ursprungligen sågs som en händelse som man snabbt kunde genomföra. Det är vår avsikt att effektivt föra dessa globala utbetalningar till sitt fullbordande så att det önskade nya regeringssättet verkligen kan manifesteras!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Den här dagen kommer vi fyllda med glädje över det som fortsätter att ske på er värld. Det länge utlovade välståndet kryper allt närmare. Alla som är inblandade i dessa välsignade händelser informerar oss glatt att trots dess skenbara långsamhet kommer raden med planerade leveranser snart att uppnås som planerat. Invånarna i Agartha berättar för oss att allt som för närvarande förväntas av dem står redo. Vi har för avsikt att lägga fram förslag för att påskynda den här speciella processen. Det gudomliga målet är att isolera och förhindra USA, INC (”koncernen USA”) att fortsätta mycket längre. Vi instruerade våra olika Heliga Hemliga Sällskap att uppmana varje medlem att vara hängiven uppkomsten av republiken NESARA och det högtidliga skuldavskrivningsjubileum som följer med den. Mänskligheten kommer att befrias från sina falska allianser och sola sig i återkomsten av sin frihet och personliga suveränitet, och slutet på sin manipulation. Vi önskar välsigna alla och ser att Ljuset verkligen har återvänt.

Ni Välsignade, det som utspelar sig är en kamp mellan dem som utan fruktan vill slutföra det här gudomliga projektet och dem som har för avsikt att uppnå denna heliga plikt endast när det återstående kravet på korrekt säkerhet är på en nivå som bedöms som säker. De här händelserna behöver genomföras i en takt som tillåter den gudomliga tidplanen att punktligt gå framåt. Vi har bland våra allierade en grupp hängivna varelser som kan garantera den totala säkerheten i denna mycket komplexa operation. Vi förstår precis hur allt detta kan manifesteras. Himlen berättar för oss att den mörka kabalen helt måste isoleras från oss. Därför kräver man att en snabb rad globala arresteringar genomförs omedelbart. Dessutom är en ny och pålitlig regering nödvändig. Ett snabbt införande av NESARA-Republiken är även avgörande. Vi ber om helig tillit, fullt och fast och manifesterad för alla att se.

Mina välsignade, den här verkligheten på ytan kommer att förändras! Vi har åtagit oss att för er förverkliga en tid med frihet, suveränitet och välstånd. Enligt vår bedömning behöver saker och ting gå framåt mer dramatiskt. Majoriteten av dem som vet vad som egentligen är på gång behöver få ett kraftfullt tecken på att "samma gamla soppa" är bortblåst. Ta tid till att förklara och bevisa att en monumental FÖRÄNDRING sker runtom i den här världen. Viktiga tillkännagivanden om den här övergången måste proklameras offentligt. Vi Mästare har sett hur en sådan "Allmän Teater" faktiskt kan blåsa nytt liv i ett blaserat landskap. Det kan också vända den ansträngda, tröga karaktären hos den här processen till ett omvälvande skifte som är både vördnadsbjudande och verkligen underbart. Därför ber vi att den här processen blir mer färgstark, levande och intensiv. Detta är allt som behövs för att få ett slut på de gamla tillvägagångsättens livlösa och tyranniska förtryck. Adonai! Adonai!

Idag fortsatte vi vår rapport till er om händelser runtom den här världen. Vi tackar er alla för att ni gör det möjligt att föra in en ny verklighet. Dessa magnifika förändringar i vår värld börjar först nu att utvecklas. Vi ber er alla att förena er med oss ??i att manifestera denna praktfulla nya värld! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge