Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 9 augusti 2016


Sheldan Nidle - 9 augusti 2016 för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin

1 Batz, 14 Pop, 13 Caban

Dratzo! De inledande första pengarna är på plats. Det nya säkerhetssystemet är nu i full funktion. Dessutom närmar sig mänsklighetens välståndsfonder samt de statliga fonderna sitt fullbordande, och inväntar det aktuella leveransstadiet. Finansieringen till stater omfattar det man kallar en kraftfull revalvering vilken är ett förstadium till den Globala Valutaomställningen. Det är först nödvändigt att den gamla förteckningen över världsvalutor motsvarar det sanna värdet hos varje valuta, och att den nyligen utgivna valutan fortsätter på den vägen. Världen behöver återföras till valutor med sant värde och till en global guldstandard. Det här förfarandet skiljer sig från det som ägde rum när nya nationer förklarade sig självständiga. Då drog de gamla koloniala nationerna fördel av en exploateringsprocess som hade införts av väst. Västvärlden hade, genom den Internationella Valutafonden (IMF), infört ett lånesystem som omedelbart förorsakade svårigheter för varje ny nation, och förde in den i en cykel med permanent skuld, underblåst av ett regeringssystem som uppmuntrade mutor och korruption. Detta skapade en betungande verklighet uppdelad i rika och fattiga, vilket varade fram till början av 2010-talet.

Det nya systemet bygger på nationella realiteter och en mera jämbördig spelplan som uppmuntrar rättvis handel, mer rättvis valuta och ett internationellt samarbete. I den här världen, uppbackad av ädelmetaller och nya bankregler, elimineras äntligen den gamla världen med sin fattigdom och oförverkligade drömmar. Regeringarna kommer att fokuseras på folket och sträva efter att stödja välstånd och spridningen av infrastrukturen i varje nation. Det finns tillräckligt med guld och tillräckliga bankregler för att göra detta möjligt. Den nuvarande världsomfattande verksamheten kommer att skapa den här underbara verkligheten. Denna nya verklighet är, tillsammans med nya republiker, bara början på en värld som äntligen kastar de betungande villkor åt sidan som införts av en klass avskyvärda oligarker. Krig, hat och konkurrens uppmuntrades mellan den världens nationer. Det är de Uppstigna Mästarnas och vår plan att skapa länder som gör det möjligt för outnyttjade genier inom världens folk att dyka upp. Detta kan bara leda till den värld som ni länge har visualiserat. Den är i själva verket det som Himlen fört ned till Gaia. Den är även en plats som gör sig iordning inför en övergång till fullt medvetande!

Ni behöver inse att det här är den tid då man väljer att skapa en ny verklighet, baserad på de profetior som först tillkännagavs av Lord Michael vid den här galaxens födelse. Varje galax är en levande enhet vars födelse följde en särskild ceremoni från Himlen. Så var fallet för 14 miljarder år sedan, när Lord Michael lade fast en historia för detta nyligen spiralformade stjärnsystem. Det här ödet håller nu på att uppfyllas i och med att Ljuset nu avslutar en omvandling som ska vända den här världen tillbaka till Ljuset. Vi inom den Galaktiska Federationen välkomnar de här förändringarna, eftersom de låter oss skapa en union mellan alla varelser i den här Galaxen. Den här speciella unionen kommer att låta oss förenas med andra från Ljuset, i de tusentals närliggande stjärnsystem som är våra närmaste grannar, för att bilda en ändlös cirkel med nådefyllda vänner. Var och en kommer att ge sitt unika gudomliga tjänande till Ljuset. Ni kommer inom en mycket snar framtid att delta i denna speciella strävan att återförena alla i den här ständigt växande Ljusunionen! Vi gläds över det som det Gudomliga påbjudit oss.

Ta den här speciella tidpunkten som den punkt då ert heliga öde skall förverkligas. Använd den här föreningen av Ljus utöver hela galaxen som en tidpunkt då en underbar union mellan vår stjärnnation och er ytterligare manifesterar detta storslagna öde. Ni är på väg att se mirakler som förvandlar det här solsystemet och låter er upptäcka fantastiska saker om er själva och alla era förfäder. Ni kommer att upptäcka en gammal visdom, vilken lät den Stora Pyramiden födas, och lära er om betydelsen av relativt många incidenter som nu är en missförstådd del i er historia. Ni kommer att lära er om Agartha och många andra mysterier som behöver redas ut. På så sätt kommer ni att se vad som verkligen hände med er under de senaste tretton årtusendena. Er potential är mycket större än ni någonsin föreställt er. Det är viktigt att ni släpper mängder av kulturella föreställningar som Anunnaki gett er för att kontrollera och manipulera er. I den här nya kunskapen, använd ert hjärta och er själ för att gå Himlens vägar. Hosianna! Hosianna!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi är mycket glada! De sedan länge utlovade leveranserna är äntligen på plats för att manifesteras. Dessa projekt försenades länge av det mörka och dess ändlösa hantlangare. Det här stora hindret togs bort och banar nu väg för oss att tillkännage att en serie med pengar till slut kan bli era. Det här sker enbart som ett resultat av våra medarbetares långvariga och krävande flit. Deras hårda arbete har skapat ett sätt som leder till ett slut på det mörkas långvariga motstånd. Det har även försett oss med ett fördelningssystem för välståndsfonderna. Dessa finansiella instrument tillåter att NESARA införs och möjliggör den slutliga kollapsen av den olagliga amerikanska regeringen! Denna enda handling gör det möjligt att sätta ljuset på riggade val och en otrolig mängd skurkstreck och göra sig av med dem en gång för alla. Det tillåter också att ett stort välstånd sköljer över människorna på den här världens yta. Vi och invånarna i Agartha är mycket glada över att se detta fait accompli. Halleluja! Halleluja!

När ni äntligen håller den här rikedomen i era händer är det viktigt att ni behåller er vision och ert fokus på den här nya världen. Det som börjar nu är bara en början. Ett stort antal operationer behöver genomföras med full insyn. Därför ber vi er tänka er för och vara glada över det som äntligen kommer att slutföras. Många speciella händelser kommer att behövas. Var därför flitiga och redo att övervaka och vid behov rätta till allt som nu sker. Ni har tidigare fått idéer om vad vi behöver. Denna "vakthunds"- roll överlämnar vi till er. Himlen önskar att ni sätts i aktion. Det är viktigt att ni följer dessa nya förutsättningar, vilka vittnar om att allt som ni drömt om blir verklighet. Genom att göra detta visar ni era himmelska mentorer att de här nya händelsekedjorna väl kan skyddas av var och en av er. Detta är bara början på mycket triumferande tider!

Vi kan äntligen fritt vandra bland er. Ni förstår att de saker som vi kommer att berätta för er bara är början på en hel procedur som blir en del i en verksamhet som fortsätter med uppkomsten av ett stort mentorsystem. Vi alla har kommit för att fysiskt visa er hur ni ska transformeras och upptäcka hur ni anlände till den här verkligheten. Många har beskrivit oss som antingen overkliga eller som ett stort påhitt av era tankar. Som ni inom kort kommer att se är dessa föreställningar bara propaganda. Mina Kära, ni är omgivna av dem som helt och fullt har för avsikt att förändra den här världen till det bättre. Mycket arbete har lagts på det som för närvarande sker i hemlighet. Detta kommer att bli en kraftfull tidsålder med välstånd och en återgång till fullt medvetande. Ni kommer att se oss och uppskatta det som görs. Mörkrets och dualitetens tidsåldrar är nästan över. Ni förbereds inför att acceptera en hel mängd nya uppfattningar och ett sätt att leva i ett fullt medvetet levande Universum! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi att informera er om vad som är på väg att visa sig. Mörkrets långa Natt är på väg att ta slut. Ni kommer att upptäcka en Soluppgångens tid allteftersom Ljuset börjar bli er nya verklighet! Länge leve denna Nya Tidsålder!!!! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge