Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 16 juli 2013

Sheldan Nidle - 16 juli 2013

13 Manik, 15 Kumku, 9 Eb

Selamat Jarin! Vi kommer med mer att berätta för er! Er värld har börjat manifestera sin nya verklighet! De som under så lång tid har satt samman de otaliga delarna inom det nya regeringssättet och det nya monetära systemet börjar äntligen avslöja sitt lysande resultat. Dessa nya konverteringar, som speglar en ny livssyn, kommer att ge er fred, välstånd, och ett slut på den globalt omfattande filosofin att sätta rikedom i händerna på ett fåtal utvalda. Inom det här nya samhället kommer var och en att äga välstånd och därmed kan de gamla splittrande uppfattningarna om pengar gå i graven. Förmögenhet kommer att förlora både sin makt och sin prestige, och återgå till sin ursprungliga användning som ett instrument för att uppnå ett visst syfte. Likaså kan makten återgå till sitt sanna ursprung att vara den suveränitet som ges av Himlen till varje individ. Med dessa nya principer kan mänskligheten blomstra och övergå till sina heliga ansvarsområden allteftersom den går mot fullt medvetande. Detta är det löfte som gavs till er av Himlen för länge sedan och det är helt vår avsikt att bistå var och en av er att uppnå ert öde!

De kommande förändringarna är bara en förutsättning för den miljö som för närvarande håller på att sättas samman av Himlen. Var och en av er har upplevt att ni varit tvingade att kompromissa med era drömmar och nöja er med långt mindre än ni velat, och detta kan träffande utgöra en beskrivning av "livet på Jorden” i sin helhet. Endast ett fåtal, som är medlemmar av en speciell Illuminat-"familj", kan hoppas på att förverkliga sina drömmar eller få resurser och möjligheter till att manifestera stor rikedom. Det är den här sammanvävda kontrollerande gruppen som kallas Illuminaterna, som har varit så svår att avlägsna. Vårt uppdrag är att hjälpa Himlens organisationer att besegra dessa, som fram tills nu inte känt till någon utmanare till sin överhöghet. Genom vår teknologi och vårt engagemang har vi förhindrat dessa mörka att sätta igång våg efter våg av planerat globalt tumult av olika slag. Med dessa mål i spillror inser nu var och en av dem vad som håller på att ta form runt omkring dem. Tusentals av dem har arresterats, kärnan i deras underjordiska baser har gjorts obrukbara, deras teknologier förbehållna de invigda har neutraliserats, och deras hot om förstörelse har stoppats från att ske. Deras tid har helt och fullt kommit och gått, och en ny epok sveper in över ert klot!

Er nya regeringsform har en grund: den kallas NESARA (Övers. tillägg: National Economic Security and Reformation Act). Den är en mall och en vägledande princip för era nya samhällen. Sedan slutet av andra världskriget har en farsot spridit sig inom regeringen i form av korruption och en överlägsen känsla av berättigandet till makt. Denna pandemi har ökat kraftigt i och med tillkomsten av den organiserade brottsligheten och dess skaror av omoraliska medbrottslingar. Regeringar som ägde en viss grad av integritet förvanskades och mutades med hjälp av enorma personliga penningsummor. Den organiserade brottsligheten gick samman med stora företag och bildade ett korrupt nätverk som sträckte sig in i varje litet samhälle, och som såg till att den politiska ledningen blev särintressenas och de ändlösa olagliga aktiviteternas tjänarinna. Denna parodi på politisk ledning inleddes under 1950-talet och spred sig runt om i världen och är idag öppet föraktfull mot den allmänhet som den är tänkt att tjäna. Varje välmenande politiker inordnas snabbt i denna allt genomträngande kultur av hyckleri och egenintressen med liten möjlighet att ha någon gynnsam påverkan på det som blivit en global maktångvält.

Himlen insåg klart att er värld förbereddes inför en global kupp som skulle etablera en världsomfattande diktatur och permanent sätta de kriminella och deras nätverk av särintressen till makten, ett nätverk som består av det mörkas Illuminater. Under mitten och slutet av 1990-talet var denna mångskiftande grupp redo att utföra sin kupp när katastrofen slog till. Plötsligt gjorde de mörka utomjordiska rikena som stöttade Illuminaterna en oväntad helomvändning och övergav sina hantlangare på planeten och gjorde istället en överenskommelse med den Galaktiska Federationen. Hantlangarna blev förvirrade och kom i oordning, och deras stora kupp sköts upp ytterligare minst ett decennium. De övergivna hantlangarna på Jorden bildade flera grupper och fortsatte att bekämpa varandra inför privilegiet om världsherravälde. Detta resulterade i flera större krig för att etablera globalt herravälde, och till slut i ett dödläge med oss ??för ungefär tio år sedan. Detta har varit det mörkas situation under det senaste årtiondet. Nu har detta globala dödläge försvunnit. Våra allierade och vi är nu de som tagit tätan, och det är därför er seger är nära.

Välsignelser, kära vänner! Vi är era Uppstigna Mästare! Er värld håller på att flytta över till Ljuset, och man kan tydligt se att det mörkas verklighet överallt är på gränsen till kollaps. Allteftersom det Ljus, som nu strömmar ner från Himlen ökar, avtar kraften hos det mörka och vi ser denna hårda och bittra värld försvinna. De som utsetts av Ljuset till att förändra er värld är sysselsatta med att föra in er nya verklighet. Avtal och nya överenskommelser är godkända och domstolarna börjar utfärda åtal mot dem som framhärdar i att tjäna det mörka. Vi ber för dessa män och kvinnor. Vi förlåter deras överträdelser och ber att helig och sann rättvisa skall delges dem. Medan dessa saker manifesteras, var i glädje och tacksamhet! Det heliga hos den gudomliga nåden har verkligen trätt fram! Alltmedan dessa mörka försvinner förbereds någonting nytt och underbart för att ersätta dem, och detta sprider en prägel av hoppfull förväntan över de första tecknen på mänsklighetens nya gryning.

Det nya hårdvaluta-baserade finansiella systemet backas upp av tillgångar som länge hållits i förvar av Ljuset. Denna gömma av guld, silver, och heliga juveler ska användas för att ge ett oändligt överflöd till alla på er planet. Medvetandet når dock en punkt där rikedom inte mäts i guld utan i visdom och kunskap, och detta är frågor som vi kommer att prata om tillsammans. Vid vissa tidpunkter i er historia har en eller annan av oss trätt fram och spridit en stor dos helig visdom, som sedan omarbetats och förvridits av det mörka för att gagna deras egna syften. Vårt kommande uppdrag är att på nytt förmedla dessa gudomliga sanningar och förklara hur de förfalskats av det mörka. I detta nya Ljus kommer Himlens visdom att lysa klart igen, och dessa livets koder kommer att tjäna er som en guide och föra rättvisa och glädje tillbaka in i era liv. Ändå är dessa lektioner bara början på det som vi ska åstadkomma tillsammans.

På er värld använder många sin förmåga till att genomföra den stora förändring som vi berättar för er om. Dessa grupper och heliga familjer gör detta som en del i sitt uppdrag att hjälpa oss att föra in denna nya epok för mänskligheten. Just nu finns det en uppsjö aktiviteter som förbereder leveransen av en stor rikedom till er alla. Den här rikedomen ska användas för att producera nya och undertryckta teknologier, och kommer att resultera i ett stort avslöjande och blottlägga alla de underbara framsteg som mänskligheten har gjort under åren, men som blivit stulna eller beslagtagna. Att avslöja dessa upptäckter är bara en biprodukt av det som ert välstånd kommer att föra med sig. Vi som människor äger förmågor som de mörka herrarna i den här världen fruktat mycket och gjort allt för att undertrycka. Det här undertryckandet kommer nu att ta slut, och sanning, stor lärdom, frihet och suveränitet blir ert välstånds primära behållning. Framför allt kommer den här tiden att föra oss samman som en familj, och ge en glädje av ett slag som vi inte har känt till förut!

Idag gick vi igenom det som händer runtom på ert klot. Dessa händelser kommer att leda till andra, vilka i slutändan leder till er första kontakt och till fullt medvetande. Ni har aldrig varit ensamma! Vi lever alla i ett Universum fyllt med familjemedlemmar och med en stor glädje som kallas Livet, Skapelsens heliga gåva! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!< previous message | next message >


Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge