Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - March 9, 2010

March 9, 2010

10 Akbal, 6 Ceh, 5 Caban

Selamat Jarin! Vi kommer åter med mer att diskutera med er. För tillfället så har våra Jordliga allierade infört en världsomspännande mörkläggning av information för att demonstrera till alla att de tillämpar de nödvändiga säkerhetsåtgärderna med förväntan på den första dominon av förändringar. Hindren på vägen är nu självförvållade då våra Jodliga allierade saktar ner sina operationer för att se till att alla potentiella opponenter är avlägsnade från alla positioner där de skulle kunna försena de enorma globala förändringarna. Hitintills så har den mörka kabalen inte visat någon benägenhet att fortsätta att förhindra våra Jordligt allierade i deras väsentliga arbete. De slutliga överenskommelserna är på plats, vilket också gäller för fonderna för att utföra många finansiella och regeringsförändringar. Allt är redo för den stora planen att införas. Under tiden förbereder våra skepp i den inre ringen runt Moder Jord att utföra sina många övningar innan Landningen. Våra Jordliga allierade är fullt medvetna om att Himlen har gett oss alla en klar signal att agera när tiden är mogen, och med detta som syfte har vi återkallat våra olika planetariska patruller och står redo att agera!

För sin del accelererar Moder Jord de förberedande stadierna av en serie av enorma globala förändringar. Er planet och hennes Spirituella Hierarki säger oss att tiden håller på att ta slut, och att det därför är väsentligt att någon slags varning för tidig evakuering blir utfärdad. Efter detta kommer de väntande övergångsregeringarna att förstå behovet av att omprioritera deras schema för förändringar och vi arbetar med dem på planer för att möta kraven från Jordens Hierarki. Den mest brådskande frågan är att avgöra hur var och en av er bäst skall förberedas för den mycket reducerade tidsfristen innan avfärd från planetens värld på ytan blir nödvändig. En allmän intensifiering planet aktiviteter observeras också av era astronomer som ser ett uppsvällande av oförklarliga aktiviteter som äger rum om ert solsystem. Den högre aktiviteten påverkar rymdstationerna och rymdfarkosterna i banor nära runt jorden och har lett till annullering av de flesta bemannade och racket drivna rymdresor. I själva verket så använder sig er mycket panik slagna hemliga regering sin antigravitets flotta i ett desperat försök att utnyttja en teknologiskt avancerad flyktplan.

De mörka kabalisternas försök att motsätta sig Jordens Spirituella Hierarki är typiskt för dem, men rädsla driver dem nu till att utmana våra klart uttalade förbud: vi har informerat dem i klara termer att deras operationer är begränsade till planeten och dess atmosfär; likaså har Agarterna bannlyst kabalens farkoster i den inre Jorden. Detta har satt kabalen i en klämma som bara har en lösning: att ge upp och att göra så SNARAST! Er underbara planet vänder sig mot Ljuset och det är nu dags för er att bli informerade om vad som ligger inför er. Er mörka elits källor av information har gjort dem livligt medvetna att deras fysiska överlevnad är nu i fråga. Det är väsentligt för dem att ge upp och tillåta våra Jordliga allierade att sätta igång med uttalandena och ge detaljer om vad som händer och varför. Moder Jord är i de slutliga stadierna innan allvarliga förändringar påbörjas. Dessutom kräver Himlen att ni blir informerade om att ni inte är ensamma i denna galax och att era rymd och spirituella familjer är här för att föra er, med Kärlek och nåd, tillbaka till fullt medvetande.

Denna process av gudomliga förändringar har utsatts för åverkan av de mörka och deras oändliga och infernaliska plotter. Vår uppgift har varit att balansera dessa ökända aktiviteter och att se till att förändringar håller sig inom Himlens tids planering. Vår befälsgrupp bestående av multipla stjärnnationer har dagliga möten för att sätta samman program för att se till att Himlens förordnanden utförs. Ingen enskild stjärnnation har makt nog att förhindra dessa gudomliga operationer. Vi agerar som en för att garantera att Himlens kommandon uppnås genom detta uppdrag av första kontakt. Med detta som mål har vi satt upp en serie av riktlinjer som vår diplomatkår erbjuder till de Jordligt allierade och olika regeringar på er värld. Vi har gjort det mycket klart att nu är tiden för agerande. Er sedan länge lidande planet gör det också klart att serien av förseningar som har karakteriserat den senaste tiden måste ta slut. Vi är rådda att vara förberedda för alla tänkbara alternativ och att vara redo för att utföra dem med enbart en kort varsel.

Våra flottor står redo och vi har satt samman en serie av alternativa uttalanden för att täcka alla potentiella möjligheter som vi kan tänkas möta. Dessa sträcker sig från enkla uttalanden som informerar er om vår existens och behovet av att starta masslandningar till brådskande sändningar som varnar er om nära förestående jordliga förändringar, vilket kräver att vi evakuerar er från era hem på ytan. I det första fallet kan vi ta upp frågan om de hemliga teknologierna och sätta tiden för vår ankomst till era regioner. I vilket fall som helst så föredrar vi helt och hållet att dessa sändningar görs av era övergångsregeringar. Moder Jord önskar framför allt annat att se mycket mer då det gäller framsteg än vad som händer just nu. De handlingar som gör det möjligt för en ”övergångs värld” behöver nu hända. Vi kan inte nog betona vikten av detta. Vår målsättning här är att leda vad som nu är på gång till en smidig och snabb framgång.

Vårt djupa involverande i era affärer har gett oss många nya och intressanta insikter i hur mörkret opererar i er värld. Vi informerades hur det fungerar för mycket länge sedan och har nu tillbringat de senaste två årtiondena och sett det i aktion. Utsträckningen till vilken mörkret har kunnat förändra er från en stark och integrerad Varelse till en svag och foglig sådan, som är så kluven mot sig självt att ni faktiskt ”dör” efter ett par årtionden är helt enastående. Lyckligtvis så återintegrerar och återställer nu Himlen er till er forna krafter och förmågor så att ni kan ge väsentliga bidrag till utvecklandet av den gudomliga planen för fysikalitet. Vi ser glatt framemot denna underbara transformation och menar att välkomna er tillbaka med en stor fanfar. Er välförtjänta vishet har kraften att accelerera vissa medvetenhets orienterade utvecklingar som nu jäser runt omkring i er galax.

Denna galax genomgår nu en enorm transformation mot Ljuset. Tidigare mörka stjärnnationer och enorma riken blir nu överallt mindre diktatoriska och mer inriktade mot personlig suveränitet och individuella rättigheter. Alla är där mycket motiverade att utveckla en Ljuskropp och att överskrida begränsningarna i 3D fysikaliteten. Denna längtan har lockat många att fokusera på vad ni genomgår, så det är i allas intresse för oss att ge er råd och handleda er tillbaka till fullt medvetande. Dessutom är ni del av vår rymdfamilj. Människan gavs gåvan att ha en Ljuskropp, och Himlen är beskyddat den mot förintelse. Nästa kapitel i vår gemensamma historia bygger på er återgång till Ljuset, så ni kan se att er heliga transformation är mycket viktig för oss.

Första kontakt som kan liknas med en tryckkokare håller på att koka över! Det är absolut nödvändigt att agendan som drogs upp mellan våra Jordliga allierade och oss nu blir genomförd. Först måste vi få de väntande övergångsregeringarna till makten kombinerat med utdelningar från välståndfonderna, vilket sätter igång det nya guldbaserade finansiella systemet. Sedan skall vi medsponsra avslöjandet av en serie av anmärkningsvärda nya teknologier, med tillägg av våra till potten. För det tredje behöver vi tillsammans ta oss an Moder Jord och snabbt rätta till hennes tillstånd. Ni behöver adoptera en helt ny serie av uppfattningar och börja ära hennes roll i er utveckling. Hon är en levande Varelse och ni är hennes inbjudna gäster. Ni behöver bli oberoende och fullt ansvariga beskyddare av hennes olika ekosystem.

Idag har vi tagit upp olika utvecklingar som utspelar sig på er värld och förklarat hur dessa är relaterade till första kontakt uppdraget. Moder Jord följer försiktigt en kurs som är menad att betvinga mörkret och demonstrera hur viktigt det är för våra Jordliga allierade att snabbt fullborda deras komplexa agenda. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge