Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 16 februari 2016


Sheldan Nidle - 16 februari 2016

5 Lamat, 1 Zac, 12 Manik

Dratzo! En stor operation för att leverera de nödvändiga fonderna fortsätter att gå framåt. Det lilla motståndet från kabalen har orsakat att Ljuset upprätthåller en högre sekretess än vanligt. Vi är väl medvetna om vad det mörka fortfarande är kapabla till. Det här hotet är i bästa fall otydligt. Inte desto mindre väljer Ljuset att omge de här leveranserna med en sekretess som är långt utöver den som normalt krävs. Trots dessa åtgärder är vi övertygade om att dessa fonder med framgång kommer att fördelas till alla avsedda parter. Välståndsprogrammet lyder dessutom under strikta regler som också tenderar att bromsa upp de där planerade leveranserna. Trots dessa extra mått och steg kommer alla pengar att levereras och leda till nytt styre (new governance). Detta är viktigt för oss eftersom de här nya regeringarna (new governments) inte bara ska avsluta ert skuldslaveri, utan också ge dem möjlighet att slutgiltigt avsluta den decennier långa UFO- mörkläggningen. Detta är det positiva tecken som äntligen tillåter oss att komma i kontakt med er direkt. Man kan sannerligen säga att det här är mycket intressanta tider!

Den gamla kabalens plötsliga tillbakagång är det som i själva verket händer. Denna illvilliga oligarki behöver blekna bort i historien så att ni kan befrias från det till synes aldrig sinande skuldslaveriet. Den här processen inleddes på allvar under det senaste decenniet. Det nya finansiella systemet föddes i spåren efter det tidigare kasinoliknande globala banksystemet. De som uppriktigt hade avsikten att skapa ett nytt system såg excesserna i det gamla såsom ett sätt att ta bort detta föråldrade, giriga system. Tillväxten inom nationer som Kina, Ryssland och Sydafrika banade väg för ett sätt att störta västbankernas tyranni och deras kumpaner, de multinationella företagen i väst. Således började ett nytt och mera rättvist och öppet system att växa fram. Detta började ta form i och med det framgångsrika "kriget" mot Federal Reserves fiat dollar (Övers anm. Den amerikanska dollarn som helt saknar värdebas). Den ekonomiska maktförskjutningen till Kina och dess allierade (såsom BRICS) (Övers. anm. Brasilien Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) kunde slutföra den här processen under de senaste två åren. Resultatet är ett nytt system, som möjliggör distributionen av många välståndsprogram.

Detta inflöde av pengar kommer att tillåta nationerna i den här världen att renovera sina länge ignorerade vatten-, avlopp- och transportsystem. Dessutom kommer det att bli möjligt för den här världens länder att få slut på fattigdom och dålig hälsa. Ett nytt världsomfattande medicinskt system håller på att födas, som använder både nya och traditionella metoder. Det är viktigt att mänskligheten drar sig ur stiltjen med påtvingad ohälsa och söker medlen för att bota och förebygga sjukdom. Samtidigt med att detta görs, är det viktigt att ett modernt och effektivt utbildningssystem utvecklas och uppmuntras. Således kan medicin och utbildning blir ett sätt att bättre förstå det överflöd av ny kunskap som kommer att bli tillgänglig allteftersom mänsklighetens medvetande höjs. Den här processen pågår och är en del i Himlens plan för att bana väg till fullt medvetande. De Uppstigna Mästarna och invånarna i Agartha deltar till fullo med att se till att den här komplexa operationen lyckas. Ni står på gränsen till att få se mängder av underverk ske.

För länge sedan kastade Atlantis forskare och präster in er i en ohållbar situation. Ni har fått utstå mycket och ni behöver fullständigt förstå hur detta påverkar er även idag. Våra mentorer har för avsikt att utforska det här tillsammans med er och förklara vad detta verkligen betyder för er. Det finns en lång historia som ni behöver förstå, och ni behöver förlåta dem som kastade er in i er nuvarande situation. Den här förlåtelsen är viktig, eftersom den kan hjälpa dig att enkelt ta bort de gensekvenser som akut begränsar dig. Så snart detta är helt avklarat, kan du få en bättre bild av var du kom ifrån och vart du nu är på väg. Detta är ett av de många klargöranden som krävs för att du ska acceptera det som nu händer på er värld. De här övningarna kan göra er redo att återfå er status såsom fysiska änglar. Vi arbetar flitigt med att göra programmen klara, så att våra mentorer kan hjälpa till att förbereda er inför den stora omvandling som väntar er. Genom detta kommer ni att återförenas med era andliga familjer och rymd-familjer!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Det som händer på Gaia är verkligen ett mirakel. Den här världen har länge förhäxats av dem som verkar sakna förmåga att få saker och ting gjorda! Himlen har försett oss med en ny grupp med fantastiska allierade som mycket gärna vill ge er det speciella uppsvinget för att nå era mål. De mörka oligarkernas nedgång ger er möjlighet att gå framåt och uppnå era drömmar och önskemål. Den här uppsättningen med välsignade möjligheter är bara början på det som ligger i beredskap för er. Ni är på väg bort från att vara en person som saknar resurserna och framåtandan för att lyckas. Den här verkligheten skiftar snart, och de första kommer att vara de sista och de sista de första. Var i ditt hjärta medveten om detta och använd dina nya välsignelser för att gå framåt och hjälp varandra i ert sökande. Den här nya tiden är när du blir en positiv visionär och kapabel att utföra mirakler! Den här nya verkligheten är verkligen fylld med era välsignelser.

Vi är förvånade över det ni har gjort för att göra allt detta möjligt. Era förmågor demonstreras dagligen. Ert positiva sätt att vara visionärer har i hög grad bidragit till att hålla det mesta av de mörkas hämnd i schack. Vi välsignar er och ber dagligen att Himlen ska ingripa för er räkning. Er pålitliga positiva attityd hjälper Himlen liksom även alla dem som nu arbetar för att uppnå en underbar ny verklighet. När detta slutligen är uppnått, klappa er själva på ryggen eftersom er vision har gjort allt detta möjligt att ske så snabbt som det gjorde. Vi tackar er genom att be Himlen att till er leverera den gudomliga nåd som ni förtjänar. Tidpunkten att ta emot de resurser ni behöver för att utföra ert underbara uppdrag närmar sig snabbt. Vi förväntar oss att ni mycket snart entusiastiskt dyker in i vart och ett av alla era projekt! Dessa markerar början på en ny verklighet.

Den här tiden är när vi Mästare fritt kan instruera er om er sanna historia och om er resa från Atlantis. Många av er kommer att bli något chockerade över den här historien. Allt som skett är resultatet av en speciell uppsättning manipulationer av Anunnaki och deras globala hantlangare. Denna speciella tidpunkt kommer att i välsignelse befria er från detta, och låta er börja förstå betydelsen av varje steg i denna långa och komplicerade process. Ni kommer att bli fria och lära er hur ni kom hit. De flesta av er är någon form av stjärnfrö (starseed) som har gjort en märklig många århundraden lång resa. Se på den här historien som en föregångare till det ni snart kommer att göra. Ni kommer att skapa en ny historia och slutligen uppnå de mål som först sattes när ni kom till Gaia. Vi välsignar er och var medvetna om att den här resan kommer att få ett mycket heligt slut!

Idag fortsatte vi med vår berättelse om det som händer runt det här lysande klotet. Ta er den här tiden till att gå igenom det ni vet och till att förbereda er inför det som ska hända ganska snart. Framför er ligger en mycket lysande framtid! Var beredda på det som nu ska ske och var medvetna om att ett antal mirakler kommer att ske! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge