Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - December 8, 2009

December 8, 2009

10 Eb, 15 Yaxk'in, 5 Caban

Selamat Jarin! Vi kommer idag med mer ting att diskutera. Processen för förändringar gör framsteg! Vi är för närvarande helt involverade i ett initiativ för att kollapsa er nuvarande verklighet. För att uppnå detta har vi instruerat våra förbindelsegrupper att fokusera och accelerera en alternativ plan under vilken ett antal av era större regeringar erkänner vår existens. Vi finner att den sista mörka kabalen stärker sitt motstånd även när vi tar åtgärder som kommer att leda till dess fall. Denna istadighet visar sig som en blandning av olika försenings taktiker, vilket har något försenat framfarten för våra Jordliga allierade, och gjort motsättningarna bakom scenen till ett veritabelt kallt krig. Som ett resultat av detta beaktar vi ett antal alternativ som involverar en mer öppen nivå av stöd för våra Jordliga allierade. Vi har instruerat nya förbindelsegrupper att meddela våra Jordliga allierade om en möjlig ny taktik. Vi vill inte intervenera direkt förrän avslöjande konferenserna är över och det främsta instrumentet för att genomföra den mörka agendan (den nuvarande Amerikanska regeringen) är lagligt avsatt från makten.

Situationen kommer att bli värre innan det blir bättre. Vi förstår implikationerna av detta och ber våra Jordliga associerade att slutföra vad de är mycket nära att uppnå. Behovet av förändringar blir snabbt ett måste för oss och Himlen att genomför vad som har gets mandat för av den gudomliga planen. En väsentlig aspekt av denna mission är att kontakt inte blir skrämmande eller på något sätt anses som en direkt aktion mot era regeringar. Det primära direktivet här är dock att se till att er transformation till fullt medvetande sker som planerat. Den mörka kabalen förstår de stora oddsen emot dem, men är trotsallt mer rädda för vad som kommer att hända när de väl ger upp och ger in till Ljuset. Deras rädsla är dock felplacerad! Visst, deras tidigare aktioner kommer att få konsekvenser, men vår roll inkluderar inte att vara avrättare! Förändringarna är inte en fråga om att de underkastas sin egen sort av grym rättvisa utan en fråga om att genomföra en godartad handling av gudomlig nåd.

Denna process är mer av en natur av rehabilitering, vilket kan få dessa tidigare medborgare av mörkret att inse ett antal saker angående sig själva och deras heliga förbindelse till allt liv. Detta skall utföras av Agarterna som handlar i helig samförstånd med Himmeln. Himmeln handlar inte om smärta och lidande utan om Kärlek och gudomlig nåd. Vi är här för att vara era handledare och lärare. Vi är inte här för att leda en våldsam intervention i er verklighet som de mörka är måna om att ni skall tro. Scenariot att något monstruöst från yttre rymden plötsligt slänger sig över er ligger i kärnan av era science fiction media och har drillats in i er under mer än sex årtionden. Rädslan ligger nu djupt inom er och ni frågar oss hur ni kan avgöra våra sanna motiv? Svaret ligger, som alltid, i kunskapen av ert hjärta. Använd er intuitiva logik för att avgöra sanningen, för detta är er länk till det gudomliga. Mörkret ser dessa tider som dess sista möjlighet att överleva och har lagt i överväxeln för att skjuta upp vårt agerande. Men som ni vet, kabalens öde är att gå under.

De nuvarande förhållandena håller inom sig en liten chans för den mörka kabalen att förlänga det hela. Det är därför som vi fullföljer alternativet att få en eller flera av era större regeringar att introducera oss formellt och bjuda in oss att komma och besöka dem. Under dessa förhållanden kan vi ha ett en mycket mindre första kontakt och se till att era leveranser utförs och att de nödvändiga globala uttalandena görs. Vi repeterar: första kontakt förändrar allt. Det transformerar er verklighet och kan komma som en stor uppvakning för många. Detta är ett krav som kommer att mötas rakt på av era Uppstigna Mästare. Deras uppenbarande kommer att leda till fred och ökat globalt samarbete, och blir en katalys för vittgående diskussioner som skall introducera ett stort antal frågor som era religioner har antingen förvridigt eller ignorerat. Dessa frågor kommer att utforskas långt efter att denna begränsade kontakt har tagit slut.

När detta introduktions scenario väl har påbörjats ämnar vi införa resten av våra landningspartners. Med denna handling så är mörkret besegrat, och välfärden som ni har blivit lovade kan manifesteras. Därefter kan det huvudsakliga scenariot som vi har diskuterat med er gå framåt. När det gäller de exakta datumen för allt detta så skulle det vara löjligt för oss att diskutera denna aspekt av vår plan då vi vill att mörkret förblir i osäkerhet. Vi har ett antal järn i elden och exakt vad som händer beror på faktorer som ändras dagligen eller timligen. Vad vi kan säga är att vi inte tänker låta ert lidande bli så stort som de mörka intrigerandet för närvarande ser ut att peka på. Ett gudomligt påbud guidar oss och vi kommer att göra vad Himmeln föreskriver. Detta leder till den ovan nämnda omvärderade situationen. I vilket fall som helst är segern nära.

Det är viktigt för oss att upprepa att vi arbetar i samförstånd med det Gudomliga för att uppnå succé. Första kontakt är den exakta punkten vid vilken er realitet förändras obevekligen och med eftertryck till det bättre. Alla som arbetar mot detta mål veta detta. Vi kan ändå inte bara flyga ner utan någon form av upptakt. Som det nu är har er media och underhållningsindustri satt ihop några skrämmande ”om” scenario, vilka behöver skingras. Detta är en annan anledning för att vi använder oss av en alternativ plan, som nämnts ovan. Det finns andra sätt att initiera kontakt och vi studerar dem också. Vi har ett heligt ansvar att utföra första kontakt vilket uppnår de objektiv som är givna till oss av Himmeln, och mörkrets oändliga konstrande kan inte avleda oss från denna uppgift.

Vi är fullt beslutade att använda alla positiva medel för att uppnå kontakt och vi studerar för närvarande olika riktningar som vi tidigare avfärdade. Vi kommer hit som familjemedlemmar, redo att utföra en helig intervention vilken kommer att ge er förmågan att återvända till fullt medvetande. Vi, tillsammans med Agarterna, har kommit fram till ett sätt för att tillåta allt vi har pratat om att manifestera. Därför kommer den kommande tiden att vara för att snabbt sätta energierna och införa de nödvändiga öppningarna till första kontakt.

Det finns grupper i er värld vilka tillhör våra Jordliga allierade och som innehar maktpositioner som gavs till dem för länge sedan av ett antal mindre kända (för er) Uppstigna Mästare. Inom dessa grupper finns krafter som inte har införts på er värld sedan välsignade Lemuria gick ner under havets vågor. Ögonblicket kommer för att dessa energier skall aktiveras igen för att återinföra en verklig avslutning till de enorma energierna inom den nuvarande processionsperioden. Denna energi har många chelas som tålmodigt väntar på att det gudomliga skall tala. Då, från inifrån Jorden’s kärna och Agarternas ritualer, kan denna energi stråla upp till världen på ytan. När denna energi påkallas på rätt sätt kan den förändra allt! Var redo!

Idag fortsatte vi våra samtal om Moder Jords transformation och fokuserade på alternativa scenario. Saker och ting ligger nu nära i tiden! Första kontakt är mycket heligt för oss och det tas inte lättvindigt. När väl de nödvändiga förberedelserna är på plats och vi får ett klartecken sker första kontakt snabbt och smidigt. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge