Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 8 november 2016


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 8 november 2016

1 Ik, 5 Xul, 13 Caban

Selamat Balik! Mycket fortsätter att utvecklas medan Republiken (ö.a. Republiken USA) arbetar för att stabilisera sin lagliga ställning gentemot avtal undertecknade och ratificerade på grund av 2015 års Parisavtal om klimatförändring. Denna överenskommelse tillät en ny finans- och penningpolitik att träda i kraft. Den har nu undertecknats av över 209 suveräna nationer. Den nya värld som vi har beskrivit i tidigare meddelanden är faktiskt mitt uppe i sin födelse. Den här nya världen har tagit lång tid att manifestera. När man tittar på mänsklighetens kollektiva potential, ser man ett resultat som konsekvent förnekades av Anunnakis hantlangare. Detta förnekande kan inte längre tolereras. För att citera NESARA, är vi en mycket värdefull och suverän grupp inom mänskligheten. Ett mer lämpligt styrelsesätt och en möjlighet att uppnå er potential är en del i ett omfattande system av rättigheter som getts till er av Skaparen. Dessa kan inte längre förnekas er. Således kommer ni inom kort att få resurser för att uppnå era djupaste drömmar. Använd dessa gåvor till att förändra er verklighet på Jordens yta, använd dem till de mest omhuldade strävanden som endast frambringar en helt fantastisk verklighet. Gör oss alla stolta över det ni är på väg att bli!

Denna förändring går hand i hand med behovet av att erkänna det ständigt stigande globala medvetandet. Er värld befinner sig mitt uppe i en massiv förändring i hur saker och ting fungerar. Under de senaste sex årtusendena stod Anunnakis auktoritära beteende oemotsagt. Under de senaste fyra årtiondena började detta förändras. Makthavarna ignorerade till en början det stora "folkupproret" i Östeuropa. De visade detta förakt genom oförsonligheten hos det förmögenhetsmaskineri som styrdes av hantlangarna i Väst. Detta var deras försök att på något sätt gradvis få den här världen att återgå till det den varit tidigare. Denna kontrakupp av de rika och mäktiga i Väst var till en början lyckad, men under nittonhundratalets sista tio år började den här arroganta inställningen blottläggas. Den underutvecklade världen började se en möjlighet att snabbt reformera det skröpliga finansiella system som höll hjulen snurrande. Resultatet blev den långsamma inledningen på det som senare skulle kallas "BRICS-revolten". Denna till synes omöjliga rörelse började få upp farten på 2010-talet. Det är den här revolten som för närvarande orsakar att det mäktiga västfavoriserade systemet krackelerar. Som resultat av den här raden sammanfallande händelser står vi nu på tröskeln till en stor mängd underbara händelser.

Runtom i den här världen försöker många nationella ledare utplåna korruption, svågerpolitik och en allmän olustkänsla, som har förhindrat det massiva skifte som det här globala samhället så väl behöver för att överleva. Detta beror till stor del på en längtan efter en välbehövlig förändring. Som stöd till detta finns Andens väl tajmade tillhandahållande av resurser vilka gör det möjligt för en sådan omvandling att fritt ske i stor skala. Det är denna fantastiska kombination som gör en strålande revolution möjlig. De Uppstigna Mästarna har länge haft till uppgift att samla och gömma undan häpnadsväckande belopp pengar. Alla som bevittnat detta förstod att dessa resurser skulle utgöra nådastöten och utlösa de händelser som skulle befria det här samhället från Anunnakis och deras globala underhuggares despotiska tyglar. Den här processen inleddes på allvar runt det gregorianska året 2013. Från den tidpunkten och framåt pågick en slags snöbollseffekt, vilken resulterade i uppkomsten av ett antal grupper som manifesterade en ny politisk, monetär och finansiell verklighet.

Denna nya värld skulle centreras i Amerika. Mästarna hade från början insett den stora betydelsen av de övertygelser som Amerika grundades på. Dessa centrala övertygelser övergavs långsamt under perioden mellan inbördeskriget och andra världskriget. Amerika framstod alltmer som ett land som bar föga likhet med det som Jefferson och Saint Germain proklamerade år 1776. Istället hade det blivit en missledd nation under inflytande av det mörka och dess bedrövliga, arroganta hantlangare. Den här nationen omhuldade plattityder och hade på många sätt förlorat det som man startade med. En rad olämpliga rörelser bara ökade den här sjukdomskänslan. Det som behövdes var att på något sätt få tillbaka sunt förnuft. Den här rörelsen började också på grund av folkets smärta. Ett bondeuppror under slutet av 1990-talet ledde till bildandet av det som så småningom skulle bli NESARA. Den här upplysningsrörelsen hördes man inte mycket ifrån förrän i mitten av 2010-talet. Vi befinner oss nu vid en skiljeväg som kommer att ge kraft till en underbar global rörelse för att rädda det här landet (USA) och den här världen.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Detta är en stor tid i er historia. Detta är en storslagen kamp som gör det möjligt att manifestera NESARA och uppkomsten av en ny regering. Det är också en tidpunkt då vårt uppdrag kommer att förändras. Under de senaste tre årtusendena har vi med medkänsla arbetat för att ge nåd och barmhärtighet till den här världens förtryckta och nedtryckta. Vi har lindrat och tröstat och gett glädje till många, vi har ingivit mycket hopp och vänlighet till mänskligheten för att hela tiden gå framåt trots tider med enorm sorg och förtvivlan. Vi kommer att göra mera och börja undervisa och förbereda er inför de första stegen på er väg mot Uppstigningen (Ascension). Den här operationen kommer att tvinga det mörka att snabbt dra sig tillbaka och ge Ljuset möjlighet att skapa en ny, mera medveten verklighet. Era naturliga skaparkrafter och förmåga att stödja den här nya världen kommer att återställas! Vi välkomnar detta som den tidpunkt då vi återigen kan vandra fritt bland er. Halleluja! Halleluja!

Historien med människans begränsade medvetenhet innehåller många skygglappar som atlantiderna ålade er som en del i deras ondskefulla experiment. De här begränsningarna ålades er så att ni skulle kunna bli deras fasansfulla leksaker. Det här upphörde när Atlantis plötsligt försvann för nästan 13 000 år sedan. Vi människor lämnades i en fruktansvärd situation, eftersom de grundläggande hjälpmedlen för överlevnad aldrig ingick i den utbildning som givits oss. Många av oss hade behållit grader av anknytning till Himlen och började snabbt utnyttja den här möjligheten för att hjälpa varandra. Sålunda började vi Mästare vår långa resa för att hjälpa mänskligheten genom mycket mörka dagar. Så småningom skickade Himlen oss speciella Änglar för att utvärdera vår hjälp, och snart kom vi på nytt i förbindelse med våra himmelska Brödraskaps och Systerskaps rådsförsamlingar. Det var den ödmjuka början på våra specialuppdrag på Jorden.

Hela den här tiden har vi varit en enhet av ömsesidig uppskattning. Himlen vill verkligen att ni ska veta att detta är den punkt då er resa genom begränsat medvetande närmar sig sitt slut. Många gånger har vi berättat om ert öde. Er rymdfamilj finns ovanför er såsom ert primära skydd. Vi finns bland er som de andliga element som säkerställer att Himlens stora plan blir helt genomförd. Under er finns den Inre Jorden (Agartha), där vi finner både näring och skydd. Tillsammans utgör vi alla de som söker och som kommer att finna en ny värld, fri från de bördor som ålagts oss av det mörka och dess sorgliga hantlangare. Dessa tyranniska grupper kommer att forslas bort av Ljusets kombinerade energier. Ljuset välkomnar er och erkänner ödmjukt denna nya era med en återförenad mänsklighet som lever i en underbar tid med Ljus, Kärlek och ert fulla medvetande!

Idag samtalade vi återigen om tillståndet för den här världen på ytan. Vi ber er att använda er positiva och obegränsade energi till att föra fram den här nya tidsåldern i förgrunden. Stunden för ett fantastiskt mirakel närmar sig, vilket kommer att befria er till att helt omfamna er omätliga potential. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge