Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 15 september 2015

Sheldan Nidle - 15 september 2015

11 Etznab, 11 Zip, 12 Manik

Selamat Balik! Våra allierade går nu samman för att besegra den mörka kabalen. Den här operationen tar till synes längre tid än man från början väntat. Världen, så som Anunnaki såg den, är fylld med dolda mentala fällor. Det som behövs är en ny konstruktion. Med Himlens godkännande har vi lagt fram en ny verklighet, som utformas utifrån den som ni alla känner till och älskar! Genom Himlens många dekret håller nu den här verkligheten på att manifesteras. Det är en verklighet som Ljuset ibland kan ha svårt att helt och hållet begripa. Inte desto mindre fortsätter dessa Ljusets tappra själar att marschera på. Det mörka kontrollerade den gamla, grymma verkligheten med en flit som tvingade er att i stor utsträckning ansluta er till deras avskyvärda önskemål. Denna mörka, tysta kontrollant har fortfarande en viss makt över er, men den börjar blekna bort tack vare det Ljusa ledarskapets inre önskningar. Denna mörka kontroll håller på att ersättas av ett djupt behov att uppfylla Ljusets påbud om en ny och mera rättvis verklighet. Dessa önskemål driver för närvarande de gamla familjerna till att slutföra konstruktionen av en ny verklighet som säkert isolerar den mörka kabalen från deras forna undersåtar. Således är det mörka slutligen dömt att gå under, nu när den här nya verkligheten börjar ta form.

Vet det här verklighetsskiftet behöver är framför allt ert uppriktiga stöd. Ett av de viktigaste resultaten hos den här förändringen är uppkomsten av nya uppfattningar om hur världen kan tänkas fungera. När ni växte upp bombarderades ni ständigt från er omgivning, era föräldrar och vänner till att agera eller reagera på ett godtagbart sätt. Den nu aktuella ”avkultureringsprocessen” blir faktiskt en "andra natur" för er. Ni behöver nu lära er en ny uppsättning parametrar som syftar till att vidga er syn på världen. Detta krävs för att verkligen förändra den nuvarande verkligheten. Dessa kraftfulla nya uppfattningar är den viktigaste nyckeln för vägen till full medvetenhet. Fram tills nu har Himlen använt ert stigande medvetande till att tillåta att en subtil grad av förändring kryper in i er verklighet. Den här processen kommer att påskyndas när diverse ekonomiska fonder blir tillgängliga. Därför kommer nya bankregler, en global valutaomställning och uppkomsten av pengar med ädelmetall som vårdebas att kraftigt förändra er vardag. Den här verkligheten kommer att centreras runt personlig utveckling, yttre fred och början på den slutliga vägen mot fullt medvetande.

När ni nu växer i medvetande och börjar anta nya chakran, kom ihåg den farliga resa som började när Anunnaki förändrade spelet och tvingade er till att uthärda nästan tretton tusen år med begränsat medvetande. Detta terroriserade er och ledde till ett antal påbud som gavs till er av Anunnaki. Det mörka isolerade er från era bröder i Inre Jorden (Agartha) och predikade ett maktkoncept som fick er att ifrågasätta hur Himlen skulle kunna besegra den mörka kabalen och dess många hantlangare. Denna grupp hantlangare gavs först en mängd befogenheter som Anunnaki under många årtusenden långsamt omdefinierade. Till slut trodde hantlangarna att de var allsmäktiga och trotsade sina forna mästares påbud att foga sig efter Ljuset och tillåta Himlen avsluta det mörkas långa dominans. Istället skapade dessa mörka ett scenario som förlängde deras onda upptåg under ytterligare tjugo år. Emellertid är deras missgärningar på väg att isolera dem från er. Ni befinner er mycket nära frihet och nya regeringsformer, nära en otrolig tidsålder med fred och frihet.

Den här kommande tidsåldern har tagit en längre tid att uppnå. För länge sedan gavs det mörka ett mycket specifikt carte blanche. Denna speciella uppsättning undantag skulle få verka under en relativt kort period. Vid en speciellt utsedd tidpunkt skulle Himlen återfå sitt kärleksfulla inflytande över er och på ett mycket detaljerat sätt genomföra metoder för att föra er tillbaka till ett fullständigt medvetande. Detta kommer att återställa de förmågor som atlantiderna tog ifrån er. Denna process är tänkt att centreras runt en speciell levande kristallkammare. Vid genomförandet kommer invånarna i Agartha och vi att välkomna er hem. Den här processen kommer att få er att komma ihåg era tidigare roller som rebeller på Atlantis. I detta läge kan ni använda era förmågor för att förena er med invånarna i Agartha och skapa ett unikt galaktiskt samhälle, avsett att sprida sig över till de andra tre vattenplaneterna. Dessa planeter kommer att återföras till sitt ursprungliga tillstånd inom detta speciella solsystem. Det här solsystemet kommer att bli en av de viktigaste mötesplatserna för den Galaktiska Federationen liksom för många "galaktiska unioner", vilka formats inom över 20 000 närliggande galaxer.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! För tusentals år sedan, gav Himlen den mörka kabalen en tidsdispens. Denna styrning var för att bättre förbereda oss alla inför den här tiden. Längs vägen uppmanade Himlen sin himmelske väktare att inrätta en särskild grupp som i nåd skulle bistå detta välsignade gudomliga värdfolk. Vi valdes under åren ut för att uppfylla dessa högst heliga tjänster. Allt medan vi alla på jorde- planet styr mot en ny dag, måste vi ständigt vara medvetna om vad som nu förväntas av oss. Vi Mästare har gått samman för att fritt vägleda er på den sista delen av en väg, som började med Anunnakis abdikation och det plötsliga framträdandet av deras hantlangare, den mörka kabalen, som tog makten i mitten av 1990-talet. Sedan dess har många andliga, känslomässiga, mentala och fysiska förändringar verkligen gripit tag i er. Vår heliga uppgift är att stödja, hjälpa och barmhärtigt vägleda er längs denna högst ärorika väg till full medvetenhet. Allteftersom den här gudomliga vägen utvecklas ser och känner ni alltmer av vår speciella övervakning av era heliga själar! Den här uppgiften kräver att ni förblir positiva och lägger eventuell frustration åt sidan. Ni behöver även förnimma de inre förändringar som sker dagligen. Vi ska hjälpa er i denna storslagna insikt.

Chakra system


Den närmaste tiden kommer att bli en tid där många nästan mirakulösa händelser plötsligt kommer att manifesteras. Se dessa som tecken på att den här tidigare mörka världen förändras till det bättre. Det ekonomiska skuld-jubileet, det plötsliga välståndet, och tillväxten av en världsfred är himmelska tecken på detta. Var hela tiden tacksam och gå in i ditt inre. Använd dessa händelser för att samla ihop dina drömmar och upptäck vad dessa händelser verkligen betyder för dig. I detta sinnestillstånd, tacka Himlen och se efter förtydliganden av vad detta innebär för dig. Detta kommer att bli en tid för inre arbete och för att göra det rätta. Förena dig i harmoni med din familj och dina vänner. Stöd varandra och var en del i att utveckla harmoni. Låt den här energin växa! Du kommer att se stora saker förändra dina uppfattningar om den här världen. Hjälp till i ansträngningarna att hjälpa mänskligheten och låt Gaia se hur underbar den här delen av mänskligheten verkligen är! Detta är en tid för glädje och att uppnå många positiva mål.

Mest av allt, släpp din spända förväntan. Glid istället in i en positiv, stödjande energi. Frustrationens tid är över. De flesta av er har väntat sig igenom nästan ett årtionde av obesvarat önskande inför det som nu håller på att utformas omkring er. Var ödmjuka och ge stöd åt det som sker. Se allt i ett mycket välvilligt Ljus. Använd er förmåga till samarbete för att globalt signalera att en ny tid till sist har kommit. Det mörkas bortbleknande skedde på grund av väldigt mångas osjälviska insatser. Ge dem erkänsla genom att visa din inre uppskattning av dessa mycket modiga gärningar. Ni är nu färdiga med detta stora verk att kunna skapa en ny verklighet. Tänk på detta ansvar på det mest positiva och älskvärda sättet. Anmäl er frivilligt och se med äkta uppsåt på det som händer globalt. Var en person vars avsikter är att hjälpa och i glädje uppfylla dina högsta drömmar! Halleluja!

Idag har vi som förut gett er en allmän uppdatering om det som händer på den här globen. Var redo att ta emot nyheter och händelser, som till en början kan förvåna er. Så snart kabalen är borta kommer vissa händelser som ni aldrig tidigare trott vara möjliga att ske. Vi är beredda att informera er och förklara för er vad allt detta betyder! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge