Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 22 september 2015

Sheldan Nidle - 22 september 2015

5 Chicchan, 18 Zip, 12 Manik

Selamat Balik! Under de senaste månaderna har den här världen utvecklats från att vara en värld i vilken den mörka kabalen fortfarande hade ansvaret, till en värld där dessa oanständiga skurkar är på fallrepet. Våra Jordallierades olika grupper inser äntligen på vilket sätt den här världens scenario behöver få hjälp. Allteftersom medvetandet stiger i världen, förändras det finansiella systemet och det nya välståndet kräver att bli avslöjat. Vi har bett att den här räckan exakta förfaranden görs mycket snabbare. Som vi tidigare sagt har detta råd till stor del ignorerats. Tiden är nu mogen att manifestera dessa förändringar och förklara dem för er. Det kommande välståndet är helt enkelt ett instrument, genom vilket ni kan uppnå era drömmar. Använd dessa maktsymboler för att återskapa er värld till en värld som är fredlig och harmonisk. Var medvetna om vad ni gör. Låt det hela flöda och använd era samordnande förmågor till att behagfullt och gudomligt förändra saker och ting. Den här världen behöver förändras och ändra på hur den uppfattar sig själv. De gamla våldsamma tillvägagångssätten kräver ett slut. Kulturens mångfald behöver hedras. Ni behöver bo i ett underbart land med teknologi som kan utrota fattigdom och hunger. Världen behöver se sig som en stor och härlig familj!

Allt medan er värld rör sig mot sin nya verklighet, glöm då aldrig vem ni är och att ni håller på att bli ett. Aldrig tidigare har mänskligheten på Jordens yta haft förmågan att frigöra sig från alla de missförhållanden som har plågat den sedan den Stora Översvämningen för nästan tio tusen år sedan. På den tiden införde Anunnaki, i egenskap av era mörka överherrar, ett system som praktiskt taget orsakade ett lidande för alla. Ni befinner er vid den punkt där detta stora lidande ska omvandlas. Ni kommer att gå in i en tid där välstånd och nytt sätt att regera låter er förvandla Gaia till ett paradis. Mänskligheten kommer inte längre att behöva jordbruk, gruvdrift eller annat som skadar er dyrbara planet. Ni kommer snabbt att utveckla ett nytt perspektiv, vilket låter er använda ert växande medvetande till att förändra varje kultur på Gaias yta. Denna nya globala mix av mänsklighet gör scenen klar inför vår ankomst. Ni kan äntligen sluta tro på kabalens fullständiga lögner. Regeringen kan formellt avsluta UFO-mörkläggningen och förbereda er inför vår ankomst. Detta ger oss möjlighet att börja med ett antal TV- och radio-utsändningar om våra inledande målsättningar.

De första målsättningarna har att göra med våra mentorer. Ni har alla levt i fullständig okunnighet sedan ni föddes. Ni har matats med en massa skräp, som Anunnaki först hittade på för eoner sedan. Dessa uppfattningar om verkligheten behöver kasseras och nya uppfattningar förvärvas på grundval av en ny och mer medveten rad realiteter. Denna gamla Anunnaki-matris gjorde er mer följsamma och gjorde det mycket lättare för era herrar inom regeringen och för andra herrar att manipulera och kontrollera er. Dessa "kontrollpunkter" behöver ersättas med fritt tänkande, och en nyförvärvad förmåga att återigen urskilja nyckelfaktorer, som kan användas för att avgöra när ni håller på att manipuleras. Den här stora uppgiften kommer din mentor att genomföra tillsammans med dig. Den behöver göras subtilt och omfatta en rekonstruktion av er gamla och moderna historia. Denna historia kommer att fyllas med en mycket viktig omsvängning vad gäller sanningen. En del sanningar bakom era krig och hur er ekonomi används som en bricka av oligarkin kommer att vara mycket upplysande. Ni håller på att göras redo inför att bli en galaktisk människa. Det som hänt under de senaste tretton tusen åren behöver ses över och logiken bakom Himlens dekret helt förklaras.

Ett annat mål är att för dig beskriva vad det innebär att vara en galaktisk människa. Du har återfått förmågor som gör att du kan utföra Himlens gudomliga instruktioner. Du är i själva verket en fysisk Ängel. Detta innebär att du kan göra en massa saker. Mentorns uppgift är inte bara att se tillbaka på ditt liv, utan även att förklara tydligt för dig ditt kommande liv i fullt medvetande. Er vetenskap undrar vad "full potential" innebär. Allt detta kommer att utforskas av mentorn tillsammans med dig. Vi har en lång historia tillsammans med er. Vi assisterar era Uppstigna Mästare med att se till att ni befinner er i ett tillstånd där ni kan be om himmelsk hjälp. Den här processen är för närvarande något skev, på grund av den matris som skapar den här nuvarande verkligheten. Denna matris håller nu på att försvagas enormt genom de stora energivågor som kommer från er galaktiska kärna. Dessa energivågor är till betydande hjälp i det som våra Jordallierade håller på att uppnå. Denna gemensamma operation står på randen till en underbar framgång. Det innebär att föra in den nya verkligheten, vilket innebär att återförena er med era familjer från Inre Jorden, med era Andliga familjer och Rymdfamiljer! Hosianna!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med storslagna glädjebudskap och fantastiska nyheter! Den mörka kabalen är sig själv nog. Den trotsar allt som våra jordallierade gör och därmed kommer tiden då dess makt går ifrån dem. Gaia betraktar de bara som en bricka i spelet och de använder sina hemska apparater för att göra onödiga punktinsatser mot våra olika allierade. Det mörka befinner sig nu på randen till sin undergång och våra många allierade kommer inom kort att tillämpa sina egna "coup de gras" för att besegra dessa onda klåpare. Framför er, mina Barn, ligger en mycket vacker verklighet fylld med glädje, frihet, välstånd och ett nytt sätt att regera som är hängivet er ömsesidiga lycka. Det gamla kommer att förkastas och en ny era, där man tar hand om Gaia, kommer att bli början på ert växande engagemang inför gudomligt tjänande. Tillsammans kommer vi att bilda en storslagen union till hjälp för alla på Gaias yta. Det kommer endast att finnas fred, samarbete och en växande medvetenhet om tjänandet, till varandra och till Gaia. Ni kommer att bygga upp en mycket vacker värld. Himlen kommer att stiga ner till Jorden! Halleluja! Halleluja!

Den här verkligheten befinner sig i en övergångsperiod. Den är välsignad och redo att utföra Himlens befallning. Stora vågor av gudomlig Kärlek ökar, även nu medan vi talar till er. Var villiga att lyssna och bli berörda av passionen i denna underbara rad av händelser. Den här världen förflyttar var och en av er in i ett högre och högre medvetande. Ni deltar i en rörelse som omfattar alla människor och alla nationer. Vår välsignade uppgift är att guida er mot mitten av detta högst älskvärda och gudomliga Ljus. Allteftersom ni exponeras, blir ni fysiskt annorlunda. Den här skillnaden är ytterst liten. Men den är en del i en process som skiftar den här verkligheten. Vi Mästare är entusiastiska över innebörden av det här stora andliga skiftet. Det förorsakar att många blir mera andligt orienterade. Varje dag finner vi Väsen som är villiga att be om vår hjälp och vi ber alla våra lojala att åstadkomma den där välsignade hjälpen. Ni befinner er mycket nära en högst välsignad ny dag!

Den här världen befinner sig nu i övergången från mörkrets fasor. Betyder det att allt kommer att förändras blixtsnabbt? Inte riktigt. Det ni behöver göra är att förbli positiva. Var beredda att ta emot. Var också redo att använda den här positiva energin till att stödja den här hjälpen att manifesteras. Gör detta och var medvetna om hur kraftfulla ni är och hur mycket mer positiva ni kommer att bli. Ni, kära Barn, är den här världens Ljus. Du är det Ljus som ingen kan släcka. Använd det till att föra den här tidens underverk till att snabbt bära frukt. Kom ihåg i allt detta vem du verkligen är. Var stark och ståndaktig. Låt det mörka veta att dess dagar med all rätt plötsligt kommer till ett slut. Ni är en uppsättning magnifika varelser som har förmånen att se mirakler, vilka mycket snart kommer att framträda inför er. Således, håll förmågan att vara stark och positiv. Vi står bakom er och framför er. Vi ska driva på och vägleda er till ett mycket välförtjänt målsnöre!!

Idag gav vi er en veckorapport om det som händer runtom på det här klotet. Anden befinner sig i ständig rörelse på den här världens vatten och förbereder den här globen inför sin högst storslagna övergång till en ny verklighet. Detta land är levande och redo att fyllas med mirakler och Himlens gudomliga handlingar. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge