Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 8 september 2015

Sheldan Nidle - 8 september 2015

4 Batz, 4 Zip, 12 Manik

Selamat Jarin! Världen fortsätter att förändras. Den här omvandlingen är avsedd att avlägsna de sista spåren efter den mörka kabalen från era liv. Under det här årtusendet avancerade det mörka till en höjdpunkt den 11:e september, 2001 (sprängningen av World Trade Center i NewYork) och har sedan långsamt tonat bort. Våra allierade möter modigt denna avskyvärda motbjudande skara och tvingar den att dra sig tillbaka. Vi är mycket tacksamma över deras engagemang för frihetens sak, och för deras flit att juridiskt skapa medel för vår gemensamma framgång. De gamla familjerna applåderar likaledes deras kolossala insatser. Ett antal överenskommelser har undertecknats och sedan använts av våra modiga medarbetare för att driva dessa avskyvärda skurkar in i den glömska de verkligen förtjänar! Dessa missnöjda personer har i sin frånvaro av logik gjort sig av med mängder av ädelmetaller, vilka hade krävts för att avvärja oss, och har ägnat sin strategi åt att på olika sätt försöka sätta igång någon slags global storbrand. Samma sak kan sägas om hur de litade på att de med en rad olagliga finansiella aktiviteter på något sätt skulle kunna kringgå våra ansträngningar. Alla dessa värdelösa spektakel har fört oss till själva randen för framgång. Deras ständiga misstag är orsaken till deras oundvikliga undergång.

Er värld håller snabbt på att förändras. Det senaste årtiondet är ett årtionde då Himlen och dess många medicinska medhjälpare kom långväga ifrån för att hjälpa er till en ny verklighet. Medan denna omvandling sker har Gaia dessutom förberett en stor rad förändringar av världen på sin yta. Ursprungligen hade Gaia tre stora kontinenter ovanför oceanernas yta. Var och en var drottningen över sin ocean. Där fanns Mu i Stilla havet, Atlantis i Atlanten och det Stora Sri Lanka i Indiska Oceanen. Alla dessa tre kontinenter sjönk mellan början på det sista stora Jordåret och till omkring tretton tusen år sedan. Dessa stora tragedier är ett minne i det fördolda. Man finner dem i legender och myter som finns spridda över er historia. Var och en är en betydelsefull tanke, som var och en av er i er värld avlägset minns. De som nu studerar världshaven noterar att resterna av dessa kontinenter håller på att höja sig. Många kan därför förutsäga att återuppståndelsen av dessa uråldriga länder inte ligger långt borta. När vi studerar er historia och får redogörelser från invånarna i Agartha, verkar det som om dessa händelser är en viktig del i det som Gaia för närvarande planerar.

Vi ser på hela den här processen för att fastlägga när vår landning är möjlig. För närvarande håller ett antal händelser på att utformas, vilka utlovar möjligheter att hjälpa oss att besluta om ett möjligt datum för själva landningen. Först behöver ni befinna er i en position där er medvetandehöjning tillåter er att acceptera vår ankomst. Detta scenario är naturligtvis knutet till det formella tillkännagivandet av ny regering, i synnerhet i USA. Den nuvarande de facto regimen är djupt emot vår ankomst och emot ett slut på den decennier långa UFO-nedtystningen. Denna olagliga regims kommande fall kan äntligen ge plats för att en djup rad sanningar ska få sjunka in. Dessa sanningar är: Vi är välvilliga, vi är verkliga, och vi har för avsikt att helt och hållet hjälpa er tillbaka till fullt medvetande. Inte förrän nuvarande grad av fientlig inställning från er sida tas bort kan det nuvarande tillståndet förändras. Vi har gjort en rad överenskommelser med våra Jordallierade, som inser dessa sanningar och uppriktigt vill föra in en ny och mycket humanitär verklighet. Dessa mot Ljuset inriktade Varelser, har rikedom och resurser för att på ett storslaget sätt göra om er värld på ytan. Denna nuvarande dröm är mycket nära att bli verklighet!

Som ni kan se är Himlen och hennes allierade ivrigt sysselsatta med att iordningställa den här verkligheten inför en kraftfull förändring. Varje dag övervakar vi hur ert vackra blå klot håller på att förändras. Medan ni observerar hur naturen reagerar på det mörkas ödesdigra planer, inser ni också att många på er värld skapar en plan för att besegra det mörka och korrigerar vad det vill åstadkomma. Er framtid är tänkt att bli en tid då den här världen snabbt passerar från sin nuvarande ohälsosamma situation till något mycket annorlunda. Denna värld är en värld där USA:s de facto regering avgår och NESARA deklareras. Vi har haft förhandlingar med många som arbetar för detta mycket ädla syfte. Alla dessa samtal har endast haft ett grundläggande mål, att vi tillsammans ska skapa en välbärgad, fri och välmående ny värld. Då kommer era naturliga rättigheter att vara de dominerande och regeringen utformad för att vara "till, för och bestående av" folket. Mot bakgrunden av detta kan ni med vår och Himlens hjälp lätt göra er övergång in i en värld fylld med fullt medvetna Varelser. Detta är den gyllene värld som återförenar er med hela den galaktiska mänskligheten.

Välsignelser, Vi är era Uppstigna Mästare! Den här världen håller på att förändras i enlighet med önskemålen från vår Moder, Gaia. Hon guidar en omvandling som kommer att se ert andliga register klättra mot nya höjder. Allteftersom ni växer i medvetande blir ni mer medvetna om hur det här klotets energier växer mer och mer. Med detta menar vi att ni alltmer får förmågan att kunna se med ert inre öga hur den här verkligheten håller på att förändras. Den här tillväxten återspeglas i er medvetenhet om ekologins behov av elementen ren luft, rent vatten och ren mark. Teknologier som länge undanhållits kan snabbt leda till framgång. Det viktiga inslaget är den stora andliga kraft som ni äger. Allteftersom vi lär oss tänka positivt på ett kollektivt sätt och förvärvar möjligheterna att lägga gamla inlärda fördomar åt sidan, förbereder vi oss för en tid då våra förmågor till positiva sociala åtgärder kan föra oss samman i harmoni. Detta är vårt mål, så att vi verkligen kan hjälpa Gaia under hennes kommande förändringar.

Det här behovet att förändra ligger i luften. För länge sedan bad Himlen oss ??alla om att förbereda mänskligheten på ytan inför det som för närvarande sker. Du känner förändringarna i din kropp och själ, vilket är början på din återgång till fullt medvetande. Den här storslagna processen har man skrivit om under de senaste decennierna. Nu befinner ni er mitt i alla dessa gudomliga förändringar. En av de saker vi gör varje dag är att hjälpa till att lugna ner, bromsa in en del av förändringarna, vilka skulle kunna förändra den dagliga rytm som håller er balanserade. Detta görs för att hjälpa den Galaktiska Federationens sjukvårdsgrupper, och förbereda er inför det som behövs härnäst, allt medan ni driver er framåt mot era gudomliga mål för hälsa, välstånd och frihet. Vi förser er med nödvändig vägledning och ger er möjlighet att återfå spår av den frihet och Vilja som ni förlorade under det gamla Atlantis undergång.

Hur vi ger er andliga råd förändras precis som er globala medvetenhetsnivå förändras. Allt detta är en del i en större mängd uppfattningar som förändrar hur ni ser på den här världen. Kort sagt, detta globala samhälle behöver se över hur det fungerar, vad man tror på och viktigast av allt, hur vi ser på varandra. Dessa stora förändringar är ett resultat av alla de fysiska och mentala förändringar som ni för närvarande går igenom. Vår position är att förmedla till er hur Anden, i dess vidaste bemärkelse, ser på det. Gamla tillvägagångssätt dör och nya föds. I den här miljön behöver ni bättre förstå vad allt detta innebär och börja på ett nytt sätt, som mer inkluderande ser det sanna "flödet" i denna ständigt föränderliga värld. Vi Mästare ser vår roll på ett nytt sätt och önskar förmedla detta till er. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag, som alltid, har vi gett er vårt budskap. Det är ett budskap som handlar om hur det här jordklotet förändras och förändras till det bättre! Ni befinner er på randen till att möta era Andliga familjer, era familjer från Inre Jorden och Galaxen. Detta är en tid då ni accelererar en evolutionär essens som ni inte har känt på många årtusenden! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge