Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - June 8, 2010

June 8, 2010

10 Ix, 17 Pax, 5 Caban

Salamat Ja! Vi kommer redo att diskutera många frågor med er! Just nu arbetar mörkret och dess undersåtar hårt för att hålla er gamla verklighet samman, och det involvera en del hemska knep, vilka visar sig vara ganska utmanande för dem. Deras värld var baserad på ekonomier och myndigheter som styrdes via hemliga överenskommelser, olagliga manipulationer, och helt vanliga förvrängningar av fakta. Detta sätt att sköta era samhällen har nu stött på väsentliga svårigheter: era ekonomier och livskraften av många större regeringar har blivit så förvrängda utav dessa systematiska ämbetsbrott att dessa institutioner inte längre är kapabla att lura ”alla människor varje gång”. Så, stor ilska har vuxit fram bland folket, tillsammans med en djup önskan att förändra denna själv tjänande röra till något som faktiskt gynnar världen. Våra Jordliga allierade ser detta och har därför fördubblat sina ansträngningar att med legala medel byta ut den olagliga förödelse som mörkret har skapat. Denna operation kan vända den gräsrotsilskan och frustreringen till Kärlek och hjälp till varje person på globen. Allt som återstår är att manifestera det i den rätta gudomliga ordningen.

Rätt gudomlig ordning betyder att denna förändring är koordinerad med alla andra förändringar som är redo att radikalt alterera detta vackra blå-gröna klot som ni bor på. Förändring händer simultant i er naturliga miljö, era globala samhällen, ert solsystem, och er Sol. Moder Jord observerar detta och har uttalat till sin Spirituella Hierarki att en del större transformeringar nu är behövliga. Dessa kommer att påverka er nivå av medvetande och djupt förändra verkligheten ni lever i. Mörkret har missat att informera er om dessa mycket välbehövliga reformer och följer en handlingsväg att använda er ökande ilska till sin egen förmån. Var förvissade om att mörkrets alla mörka plojer är dömda på förhand. Vi har sett dessa kabalister använda alla trick för att skjuta upp det oundvikliga! De har infört förfalskningar i räkenskaperna hos myndigheter, banker och företag, och har fått deras allestädes närvarande marionetter att uttala att de behövliga reformerna av ekonomin och bankerna skall bli senarelagda! Bakom denna ploj ligger deras desperation att se soppan de har skapat att bara försvinna. Detta kommer inte att hända.

Våra Jordliga allierade har gjort gott arbete för denna värld. Vi har hjälpt dem att sätta samman en serie av legala enheter som i praktiken byter ut de nuvarande olagliga myndigheterna och ekonomiska strukturer mot nya som är legala och kan bana vägen för ert galaktiska samhälle. Många allvarliga problem påverkar för närvarande er planet. Vi har hjälpt er genom att framföra lösningar till dessa problem och dessa kan finnas inom ert webbsamhälle. Härmed utmanar vi er att visa ert inneboende mod and styrka genom att ta er an denna möjlighet till att återta era stora naturliga krafter. Exempel: angående det monumentala oljeutsläppet i den Mexikanska Bukten, teknologier existerar som har tidigare har använts för att på ett säkert och icke giftigt sätt lösa denna typ av problem. Ledtråd: det finns som en färdigställd teknologi och kan återfinnas på två platser i USA. Kom samman och använd era resurser och kreativitet för att finna denna teknologi, och sätt den sedan till god användning för att ta hand om katastrofen. Ni innehar drivkraften och påhittigheten för att föra skandalen i Bukten till en ekologiskt säker avslutning.

Vad vi föreslår är ett projekt med globala proportioner, genom vilket ni kan ta tillbaka er makt och bevisa hur effektiva ni är när ni arbetar kollektivt mot ett mål. Denna operation kan demonstrera att ni är en kraft att räkna med! Våra Jordliga allierade arbetar hårt för att avsätta ett flertal större regimer och att sätta upp ett nytt globalt ekonomiskt system. Som vi har sagt, detta arbete är nästan gjort och inväntar den rätta tiden för att manifesteras. Det ovan föreslagna projektet är en möjlighet att medverka till att slå den mörka kabalen en gång för alla. Ni är en global ”armé” för fred, välstånd, och ökat medvetande, vilket har legat i dvala sedan urminnes tider. När väl de länge förväntade uttalandena påbörjas så kan denna armé släppas lös och lära känna glädjen av den första segern över mörkret, och sedan ta en aktiv del i vad som sedan utvecklar sig. Använd detta moment för att stödja de nya övergångsregeringarna och delta i återgången till frihet och välstånd!

Moder Jord fortsätter att öka aktiviteterna på hennes yta. Vulkaner närmar sig ett förstadium till utbrott och också verkliga utbrott runt om hela världen. Aktiviteter när det gäller jordbävningar ökar likaså. Våra observationer när det gäller de olika farozonerna på planeten indikerar att ni måste vara redo för en ny omgång av större skalv. När det gäller de mörka tjänarna, så har de sysselsatt sig med att störa Moder Jords övre atmosfär med olika exotiska teknologier, och detta har haft en mycket skadlig effekt på den lägre atmosfären. Intentionen här är att skapa förhållanden som är lämpliga för sjukdomar runt planeten. Mörkrets användande av tunga metaller skapade oroande situationer i det förgångna, vilket ledde till vår intervenering i dessa program då och då. Härnäst kommer vi att koordinera övergångsregeringarnas olika uttalanden med en handling som kommer att stänga dessa illegala hemliga baser som myndigheterna opererar.

Mörkret menat att destabilisera Moder Jord och att använda denna kalamitet för att behålla makten. Våra bröder från Agarta har observerat denna galenskap och har förhindrat detta förräderi från att nå någon framgång. Utsträckningen av paniken bland de styrande grupperna inom denna kabal orsakade en hel serie av liknande tanklösa plojer att bli godkända. Deras mest ambitiösa operationer är ett projekt för att attackera den Galaktiska Federationens baser som ligger under havet, eller mycket närmare ytan än Agarternas rike. Genom att använda teknologier som de fått från deras tidigare partners från Ankara Alliansen iscensatte denna kabal planer för att attackera våra scoutskepp och penetrera våra baser. Dessa operationer misslyckades och det ledde enbart till situationer som demonstrerade det enorma gapet mellan vår teknologi och deras. Detta fiasko förhöjdes deras paniknivå och visade dem med tydlighet att deras fall är närstående.

Dessa ständigt ökande antal motgångar har infört desperation bland de mörka. Då detta växer ser vi dem flyga fram och tillbaka runt planeten för att finna undsättning, men deras pläderingar ses med ogillande ögon vart de än vänder sig och deras tidigare allierade lämnar dem i gruset och de får klara sig själva. Detta kalla mottagande från tidigare bundsförvanter betonar är mer att deras undergång är nära förestående. När slutet kommer så är vi redo att förse alla dokument som våra Jordliga allierade behöver för att ställa dem inför rätta, snabbt och legalt. Ni skall snabbt föras ut ur den nuvarande turbulensen in i ett mer välmående tillstånd där ett antal otroliga teknologier kommer att ges till er. Använd dessa väl för att visa er respekt för Moder Jord och för att hjälpa era medföljare att bättre förstå hur de skall bli transformerade till fullt medvetna Varelser av Ljuset.

Första kontakt hänger i luften! Mycket händer nu, vilket lovar att öppna dörren till avslöjanden. När som de mörkas makt sinar, så var redo att agera. Var beredda att tjäna som brännpunkt för avslöjanden och första kontakt. Tidigare i detta meddelande bad vi er att leta runt omkring på nätet och i era kommuner för lösningar till det katastrofala oljeutsläppet i Mexikanska Bukten. Vi gav er en ledtråd angående var ni kan finna den redan existerande lösningen. Använd denna utmaning för att förbereda er själva för att bli ambassadörer för första kontakt. Kom samman i lösa grupper till att börja med, med målet att finna nya idéer för viktiga frågor och organisera aktionsgrupper för att finna lösningar. Sedan får ni hitta nätverk för att med stor kraft skicka ut denna information till världen!

Idag har vi introducerat ett nytt koncept för er att tänka på. Vi begär att ni tar upp denna övning för att påöka er tillit och förtroende, och utveckla självmakt. Låt oss tillsammans förändra det digra innehållet i era dagliga nyheter. Låt avslöjandena, sanningen, och kreativa lösningar till slut få ett utlopp! Låt oss tillsammans bygga en våg för manifestering av första kontakt, som inte kan stoppas. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge