Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - September 7, 2010

September 7, 2010

11 Chicchan, 7 Zip, 7 Ik

Selamat Jaran! Vi kommer åter med mer information om er värld, Moder Jord, och er upplyftning till fullt medvetande. I våra sista meddelanden har vi fokuserat på historien om UFO mörkandet och den angloamerikanska delen av den mörka kabalen. Vi pratade om hur denna grupp, vars slutmål var att bli favoriter för deras Anunnaki överherrar, följde en storplan som föddes för flera årtionden sedan. Denna plan skulle ha nått full mognad under mitten av 1990 talet, men Anunnaki folkets plötsliga byte av sida till Ljuset chockade och helt förvånade kabalisterna, vilket tvingade dem att komma fram med en helt ny plan för att säkra en global position av överhet. Efter en serie av motgångar mot slutet av 1990 talet så gav det amerikanska valet vid skiftet av årtusendet den överhet som de maktsugna sökte, och det stympade all kvarvarande opposition i USA och Storbritannien. En ny gemensam politik var nu möjlig. Den stora planen inkluderade också en stor drastisk inhemsk terror attack som ett första steg på vägen mot global dominans, så detta utfördes vederbörligen.

Under de senare decennierna blev en stor del av oljeindustrin nationaliserad och denna förändring i ägande oroade den angloamerikanska energikartellen djupt. Ett intrång i Mellanöstern behövdes för att återupprätta den nödvändiga starka arm dominansen som behövdes för framtida regionala förhandlingar. Samma sak var sant för Asien, Syd och Mellanamerika och Afrika. Olja var en passande global industri som kunde användas för att återskapa maktnätverken som hade övergivits av Anunnaki folket, och den mörka kabalen handlade raskt för att utföra strategin som hade satts på plats under de sista åren av det tjugonde århundradet. Samtidigt stärkte vi vår relation med grupperna och individerna som snabbt utvecklades till vår Jordliga allierade. Tillsammans samlade vi intelligens angående hur mörkrets stora plan skulle spelas ut. Vi var positionerade runt omkring New York City och såg de första hemska stegen av denna plan utspelas. Denna händelse involverade både känd och hemlig teknologi och var en övning för en händelse planerad för senare under samma årtionde: en holografisk föreställning av en rymdinvasion, med teknologi som kom ifrån deras mörka före detta utomjordiska allierade.

Teknologin som användes på World Trade Center var maskerat utav spektaklet av en mycket realistisk 3-D flygplans hologram (men utan de avslöjande ljuskällorna). Effekten, även om den var primitiv, var tillräcklig för att lura de som inte var bekanta med denna teknologi. Detta var kombinerat med en serie av fabricerade videos som konstant visades av de större TV kanalerna. Användandet av vapen med partikelstrålar och redan installerade explosionsladdningar avslutade den teatraliska showen, och allt gick fint med bara små fadäser. Vi kunde se att deras teknologi inte hade utvecklats mycket mer än vid de tillfällen på 1990 talet när de försökte iscensätta falska UFO invasioner. Vi informerade våra Jordliga allierade om detta och satte in medel för att förhindra dem från att använda denna teknologi i framtiden. Efter ett flertal misslyckade försök att använda holografisk teknologi, så vände sig kabalisterna till en kärnvapenskonflikt som ett sätt för att uppnå sina mål. De fokuserade sig på oroshärdarna i Asien och Mellanöstern, så vi sände våra förbindelsegrupper till dessa områden för att förhindra sådana vansinnigheter.

Helt uppenbart så fortsatte vi att upprepa, till de större atomvapen nationerna, att sådana farliga vapen inte är ett acceptabelt alternativ. Kärnvapen måste helt enkelt totalt avstås från! Ni går in i en era av fred och välstånd och det kräver ett globalt engagemang i form av avrustning. De som nu har makten representerar slutfasen på en mörk period av våld, rädsla och konstant svek och lögnaktighet! De vacklar och tror inte sina ögon eftersom deras förmodade oantastliga välde rasar samman och deras rikedomar, som länge slösades på deras olika nycker, försvinner. De nya regeringarna kommer att stämma dem och återföra bergen av tillgångar till folket. Den mörka kabalens dominans anstiftar en slutlig spasm av kaos runt omkring världen, precis som alla andra döende välden i det förgångna har gjort. Nya sätt och attityder blomstrar; möjligheter för en ny verklighet börjar framträda; och våra Jordligt allierade förbereder att sända en del häpnadsvärda avslöjanden.

Er värld står och balanserar på kanten av ett stup! Mörkret har för avsikt att ta er till randen av undergång. De är en mycket allvarligt elakartad bunt, och att ha att göra med dem är som att arbeta med ett gäng bortskämda och elakartade femåringar som har som avsikt att åsamka stor skada. Det kräver en process utav hot och lockelser, och en lämplig mängd av metoder liknade de som används för att fösa boskap för att få deras uppmärksamhet. De har blivit tillsagda åter och åter igen vad som förväntas av dem från Federationen och Himlen, men det mesta verkar gå in i ena örat och ut i det andra! Under dessa omständigheter har vi instruerat våra grupper att se till att dessa delar av deras atomvapen och andra hemliga vapen är funktionsodugliga, och dessa åtgärder förefaller att lyckas få dem att uppmärksamma vad det är vi säger under en kort tid. Sedan gör deras nationella grupper något mycket skandalöst igen och denna cykel upprepar sig självt. Ibland önskar vi innerligt att göra något för att skjuta balansen till fördel för våra Jordligt allierade!

Himlen har utfärdat en tidtabell och denna tidspress är nästan nu här. Vi betonar detta faktum varje dag till kabalen. Vi betonar också att en kärnvapenaktion från dem utlöser en omedelbar första kontakt, och denna vetskap har i själva verket fått dem att avhålla sig från många hemska planer. Var och en av era olika militärer i er värld har någon typ av vapen bärande farkoster i varierande utsträckning. Dessa mörka regeringar har använt dem mot oss, både bemannade och obemannade, utan framgång, och därmed betonas det än mer vad det är vi säger till dem. I själva verket förefaller det som att de tycker om detta katt och råtta spel, vilket är ytterligare en anledning till att avsätta dem från makten. De har i sanning ingen moral och vi har informerat våra Jordliga allierade om deras opålitlighet och betonar att de aldrig bör sättas i någon position av betydelse.

Den rådande tiden är full av förhandlingar och förberedelser. Vad som förefaller som oöverstigligt idag är borta i ett ögonblick i morgon. Ert globala samhälle står redo att falla samman; ekonomiska svårigheter går ej bort! I själva verket blir de djupare för var dag. De mörkas stulna rikedomar går upp i rök, och användandet av fiat valuta och deras elektroniska tillgångar upphör. En värde baserad hårdvaluta är en brygga till en tid av överflöd. Utsikterna för detta, tillsammans med det nya transparanta banksystemet, får de mörka att darra. När det gäller er så bör ni bara vara vid gott humör! Ljuset vet vad som skall göras, och allt ni behöver är att vara tålmodiga lite längre. En stor rörelse, med oss i ryggen, sveper över er värld och kommer att utplåna mörkrets grymma aktiviteter. En kollaps av denna värld är nära förestående; enbart ekonomin garanterar mörkrets waterloo!

Som ni vet, Moder Jord förbereder de inledande stegen för att låsa in hennes kontinentalplattor och detta orsakar ett antal stora jordbävningar. Denna ökande seismiska aktivitet resulterar också i mer vulkanutbrott, de flesta men inte alla äger rum på havsbotten. ”Eldringen” som omger Stilla Havet blir mer aktiv och antalet utbrott kommer att fördubblas inom de nästa månaderna. Dessa utbrott påverkar er atmosfär och er planets klimat. Vi har observerat att era väder system har blivit mer extrema, då låga och höga temperaturer och mängden av nederbörd tillökas. Det är ett annat tecken på att ni är i en tid av transformering från en verklighet till en annan.

Idag pratade vi om utvecklingar som för er närmare till en härlig tid med fred och välstånd. Ni står också vid dörren till en stor första kontakt med oss. Vi ser framemot vårt gemensamma firande och att handleda er genom er slutliga resa till fullt medvetande. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge