Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 13 juni 2017


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 13 juni 2017

10 Cauac, 2 Kayab, 13 Caban

Dratzo! Vet djupt i era hjärtan att ni är gudomligt förutbestämda att till slut få ta emot de nödvändiga fonder som kommer att förse er med alla resurser som leder till framgång. Under den här framgången kommer ni att visa er förvånansvärda potential för den här verkligheten. Håll blicken stadigt fäst på den grundläggande lösning som behövs för att övervinna alla hinder och gemensamt manifestera era storslagna drömmar! Vi, liksom Himlen är fullt hängivna detta. Känn även till att vissa element nu går samman och isolerar det mörkas hantlangare från er och låta den nya NESARA-Republiken komma till stånd.

De ekonomiska resurserna. som ni behöver går återigen framåt med en verkligt gudomlig fart. En drivkraft byggs upp som tillåter dem som har att göra med leveransen att nu öka takten av denna ytterst viktiga resurs. Vår vädjan har beaktats och vi förväntar oss att en del förvånansvärt underbara händelser kommer att ske inom den närmaste tiden. Dessutom kommer de som så avskyvärt har försenat dessa handlingar att avlägsnas från sitt alltmer växande elände. Så var säkra på att det bästa ligger framför er.

De framsteg som nu görs ligger i linje med den nya attityd som visas av våra allierade. De inser helt och fullt hur viktigt det är att försäkra alla att den nuvarande utvecklingen verkligen är villkorslös. Man vet att det mörka tidigare kunde manipulera den här leveransprocessen. Vi är övertygade om att detta inte längre är fallet. Nya säkerhetsåtgärder finns på plats för att säkerställa att ett konstant, stadigt avancemang förblir det normala. Med den här proceduren kommer den här oerhört komplexa situationen att fullbordas enligt det ursprungliga gudomliga tids-schemat. Var därför beredda på den tidpunkt då ni kommer att få ta emot ert utlovade välstånd och nya styre.

Det har varit en mycket lång och slingrig väg som vi på grund av omständigheterna har tvingats gå. Vi är väl medvetna om det ni har gått igenom. Gläd er därför över att allt detta snart är färdigt och ni verkligen kan fira. Fram till dess, var tålmodiga och i era hjärtan medvetna om att väntan verkligen varit värt det. Många stora händelser ligger nära. Därför kommer ni snart att få se alla de viktiga arresteringar som ni har väntat på. Mycket som förväntats har bara tagit lite längre tid än vad som först förklarades för er. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Andliga Händelser håller på att manifesteras. Vi har lagt märke till hur Himlen har bestämt sig för att föra fram många aspekter av vår nya verklighet i förgrunden. En viktig nyckel i detta är hur mängden av ny valuta förs fram. Som vi nämnde tidigare effektiviserar nu de som ansvarar för detta. Återigen förväntar vi oss att många tidigare problem kommer att utföras andligt korrekta. Dessa förfaranden kommer att göra det möjligt för Himlen och dess allierade att inte bara avsluta RV (revalveringen) utan också göra de snabba öppningar möjliga som krävs för att föra in de andliga programmen till NESARA-republiken och det nya finansiella systemet. Gud Välsigne Oss Alla!!!!

Således förväntar vi oss att allt ska gå så bra och lyckligt som det gudomligen planerats! Himlen har innerligt för avsikt att ni ska få deras storslagna välsignelser. Den här speciella processen har genomgått många modifieringar och, trots oförutsedda händelser, förväntas framgång ske som planerats. Vi ber er därför att fortsätta att hålla kvar era magnifika visioner. Många verkligt underbara saker, såsom isoleringen av det mörkas hantlangare, är på gång. Ni kommer att få uppleva allt detta på det sätt som Himlen så utomordentligt planerat! Detta framhäver några av de händelser som kommer att ge er den här nya verkligheten. Det finns mycket för er att vara tacksamma för.

Vi Mästare vill uppriktigt tacka er för det ni så välvilligt gör. Det är inte lätt för er att hålla dessa höga visioner utan att uppleva omedelbara resultat. Det är ett tecken på det stigande medvetandet inom er. Er största belöning är naturligtvis att faktiskt få bevittna arresteringarna, och framför allt, att få ta emot de där pengarna som länge lovats er. Under dessa magnifika stunder föds en länge förutbestämd framtid! Det är i detta Ljus från er gudomliga nåd som allt kommer att utvecklas! Hosianna! Hosianna!

Idag står vi verkligen på randen till de tider som länge förutsagts av Himlen. Förverkliga allt som ni har tänkt er slutföra. Använd sedan er stora inre styrka för att trycka er igenom allt det som fortfarande finns kvar. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge