Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 6 juni 2017


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 6 juni 2017

3 Eb, 5 Pax, 13 Caban

Selamat Balik! Allt utvecklas bra. De olika grupperna med Äldre i Kina har välvilligt samtyckt till ett mera grundligt och snabbare tillvägagångssätt för leveranssystemet. Det är bevis på att de Kinesiska Äldre verkligen lyssnar på en del av det vi säger till dem. Inte desto mindre förblir den utvalda metoden fortfarande alltför långsam för vår smak. Vi hoppas att det övergripande tillvägagångssätt som vi förordar alltmer blir mallen för detta mycket komplexa arbete.

Som vi sagt tidigare tror vi djupt att en snabbare metod för att distribuera fonderna behöver antas. Även om en del förändringar har antagits återstår fortfarande många steg för att systemet ska ha implementerat de förfaranden som vi tidigare har föreslagit. Fram till dess förväntar vi oss att de flaskhalsar som för närvarande finns inbyggda i systemet kommer att fortsätta att sakta ner allting. Vår preferens är att påskynda det här systemet och sedan tillåta NESARA-Republiken formellt komma till stånd. Vid den tidpunkten kan ett antal positiva saker äga rum. Det viktigaste för oss är naturligtvis disclosure (avslöjandet).

Det vi önskar er är framgång. Den här tiden ska vara en tid då ni verkligen kan ägna er åt era djupaste förhoppningar och drömmar. Det här landet ska inte längre vara ett land där ni hindras från att fullfölja alla era passioner. Använd den här tiden till att skapa nya realiteter och nya regeringar, för att övervinna de gamla sätten och skapa nya. Det är vår djupaste förhoppning att detta ska leda er till saker som inte bara formar den här nya världen utan också i glädje leder er till Första Kontakt och introducerar er för era andliga familjer och rymdfamiljer!

Den här nya verkligheten är vårt huvudmål. Vi känner att genom att tillåta er att snabbt gå framåt bara kan resultera i en rad viktiga konsekvenser. Ert nyfunna välstånd kommer att skapa förutsättningar som stöder nya regeringar och arresteringen av alla som försvarat den gamla verkligheten och bibehållit dess fasansfulla tillvägagångssätt. Er heliga uppgift är att i glädje gå mot fullt medvetande och en återförening med oss, med invånarna i Agartha och Himlen. I detta stöder vi er fullt ut liksom vi stöder det kommande skapandet av ert nya galaktiska samhälle. Gå vidare med detta omgivna av vår Kärlek och vårt Ljus. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag och vet att er stora uppgift nästan är över. Det Gudomliga har välsignat er med ett välståndspaket som är ett tecken på oändlig rikedom. De som fick den himmelska uppgiften att välsigna var och en av er med medel för att finansiera era passioner, kommer inom kort att hjälpa er med att uppfylla era högsta drömmar. Vi tackar Himlen och lovar att vi kommer att göra det som är nödvändigt för att manifestera era välsignelser! Förbli positiva och var redo att uppfylla era passioner!

Håll de här magiska önskemålen inom er och gör er redo för möjligheterna att snabbt utföra era uppgifter. Vi har förståelse för de få hinder som återstår. Ni Välsignade, var ständigt redo att se era olika drömmar bli verklighet. Med det här kommer ni att lära er en hel del om er själva och varandra. Som vi tidigare noterat finns vi här för att hjälpa till när det behövs och för att säkerställa er framgång. Vi är glada över att allt som välsignat träder fram gör det möjligt att manifestera en ny och magnifik verklighet. Det är verkligen en tid med Underverk och Mirakler!

Mycket var tvunget att ske för att ge möjlighet för allt detta att plötsligt framträda. De i Himlen och i Ljuset har gjort det som är nödvändigt för att allt detta ska kunna uppstå. Var och en av Mästarna har gemensamt arbetat för att se till att de gamla sätten äntligen kan avlägsnas. I det här nya landskapet med oändliga möjligheter, ta er tid att enkelt Välsigna och hängivet Tacka alla som gjort dessa fantastiska underverk möjliga. I det här Ljuset tackar vi också var och en av er för era gudomliga visioner och er underbara andliga hjälp. Hosianna! Hosianna!

Idag gav vi er en allmän rapport om det som händer runt det här stora blågröna klotet. Vi närmar oss den punkt där den här nya världen faktiskt kan manifestera en tid med stort välstånd och framträdandet av en del fantastiska mirakler. Låt oss tillsammans välkomna den här tidsåldern och släppa taget om den gamla!! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge