Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - May 10, 2011

May 10, 2011

9 Oc, 8 Moan, 7 Ik

Selamat Jarin! Vi kommer tillbaka! De Uppstigna Mästarna fortsätter att göra sig gällande på er värld! Våra Jordallierade, med sin gudomliga hjälp, iordningställer inför de stora förändringar som kommer inom kort. Vi förbereder vår personal för en rad mer direkta samverkanden med era nya regeringar. Dessa interaktioner omfattar även den formella offentliggörandeprocessen och ett kommande program för tekniköverföringar från oss till er, vilket vi kommer att presentera.

Vi bedömer även vad som är mest angeläget för att stödja Moder Jord och hennes olika ekosystem. Ett antal av hennes livsnät är nu i ett kritiskt skede, och vi har sett till att preliminära hjälpmedel anvisas för att lösa dessa svåra situationer. Exempel på detta är Mexikanska Golfen och Arktis. Er senaste mörka kabals handlingar med oförminskad styrka har påtagligt förvärrat allvaret i situationen inom dessa två områden och det finns andra som är lika känsliga. Vi är redo att göra vår del för att tillfälligt balansera Gaia. Vi lägger också sista handen vid de inledande presentationerna som våra språkrör ska göra för er. Dessa chockerande tillkännagivanden kräver den rätta blandningen av sanning och uppriktighet.

Samtidigt har vi möten med våra Jordallierade för att besluta var de sista medlemmarna av den mörka kabalen ska placeras, och vi har valt ut flera platser där de kan förvaras under rättegångarna, vilka snabbt kommer att följa på deras massarresteringar. Detta görs för att stärka legitimiteten hos de nya caretaker-regeringarna. Ett stort antal kungörelser kommer att utmärka dessa nya förvaltningars första dagar, bland annat avslöjandet om stora, icke rapporterade fonder som skall tjäna som grund för att lösa statliga skulder och för att återställa många viktiga seviceorgan, såsom utbildningen av era barn. Andra fonder ska användas för att modernisera och förbereda dessa regimer för överföringen av deras hemliga teknologier till offentligheten. Dessutom finns det enorma skuldavskrivningsprogram och förfaringssätt för offentlig insyn som ska upprättas. En stor portion ansvar kommer att överlämnas till er. Var redo, Mina Kära, att stödja dessa viktiga förändringar och hjälp era samhällen i deras inriktning mot fullt medvetande.

Vi välsignar er! Vi är de Uppstigna Mästarna! Vi kommer i dag, kära bröder och systrar, för att tala om vissa aspekter hos det nya finansiella system som man ännu inte har berättat om. Först av allt, låt oss se på de så kallade BRIC-nationerna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina). Våra allierade på Jorden känner till hur viktiga dessa fyra är för en monetär reform och har i hemlighet tilldelat dem en rad viktiga uppgifter. Brasilien är en viktig nation av två orsaker. För det första är det viktigt att området kring Amazon-floden återställs till sin forna, ekologiskt fullt fungerande kapacitet. För det andra behöver Brasilien förse sin stora befolkning med en välmående livsstil. Monetära reformer och skuldavskrivningar ger henne resurser för att utföra båda uppgifterna. Samma sak gäller för Indien och Kina. Här behöver stora andliga arv bevaras och en befolkning på flera miljarder människor behöver flyttas över till ett tillstånd av välstånd. Återigen kommer monetära reformer och skuldavskrivningar att utgöra grunden, på vilken de nya regimerna kan inleda tillvägagångssätten för att ta itu med dessa kolossala utmaningar. En stor andlig renässans kommer att bli det centrala här!

Detta leder oss till Ryssland. Ryssland har hjälpt till med att utforma nya monetära förfaringssätt för Europa. Hennes stora guldreserver och geografiska position (grenslar över både Uralbergen och Kaukasus) ger henne en särskilt viktig roll huvudsakligen som medlare vid införandet av detta nya penningpolitiska program. Vi har arbetat tillsammans med henne genom att placera flera större förvaringsställen för guld och med att skydda dem. Dessutom har vi använt de speciella energierna kring det yttre Kaukasus-området för att skydda resten av vårt globala guldförvar från förstörelse av det mörka. Dessa aktiviteter har möjliggjorts genom en speciell grupp, som vi under tidens gång har uppmuntrat inne i Ryssland. Den här gruppen är avsedd att bilda en speciell övergångsregering med helhjärtat stöd från våra Jordallierade. Ryssland använder sin nya ekonomiska ställning i världen för att hjälpa de andra BRIC länderna att värva andra länder till att anta ett nytt globalt monetärt system.

Bröder och systrar, framstegen mot ett regimskifte fortsätter! Vi övervakar de sista raderna av rättsliga prövningar. Dessa omfattar ett massivt undertecknande för det nya ekonomiska systemet av en majoritet av nationer, vilka är överens om de formella BRIC- ländernas förslag. Slutförandet av dessa dokument sätter igång ett "vaktombyte" inom ett antal nationer. Dessa slutliga juridiska dokument innehåller villkor som gör slut på det långvariga väldet från USA:s affärsvärld och återför Amerika tillbaka till sitt ursprungliga konstitutionella styre. Denna utveckling länkas samman med den sista detaljerade redovisningen av era välståndsfonder. Målet är att få båda processerna att slutföras samtidigt. Då kan vi avsluta det sista steget i våra välfärdsprogram och tillsammans med den Galaktiska Federationen börja göra de nya regeringarna klara för avslöjandet (disclosure). Då blir vår uppgift att helt och fullt informera er om de nästa stegen i er gudomliga vandring till fullt medvetande.

Er vandring till fullt medvetande har varit vår primära uppgift under årtusenden. Alla har vi, på var och ens unika sätt, dagligen befattat oss med mänsklighetens andliga upplysning. Vi har använt förmedlingar från Gaias Andliga Hierarki för att sprida visdomen och insikten om att ni behöver utveckla er medvetenhet. Våra budskap och vår vägledning gör att ni dag för dag blir mer medvetna om vem ni verkligen är. Era framsteg vad gäller medvetandet är en nödvändig förutsättning för det som är planerat härnäst för er av Himlen. I Agartha ligger er slutdestination. Här ska den välutbildade, personliga mentorn som tilldelats dig av den Galaktiska Federationen och Himlen återföra dig till fullt medvetande. Då kommer vi att möta er och välkomna er mitt ibland oss! Vi, samtliga av oss, har ansvar för specifika uppgifter för att upprätthålla Gaia och för att sprida Ljuset över hela skapelsen!

Första- Kontakt- uppdraget har fokuserats på Moder Jord. Vi har speciellt övervakat det ständigt ökande antalet jordbävningar till havs i södra Stilla havet, i Atlanten och i Indiska oceanen. Dessa skalv börjar förändra det traditionella abduktions- och subduktionsmönstret hos kontinentalplattorna i södra Stilla Oceanen, i Centrala Indiska Oceanen, och i mitten av Atlanten. Detta förebådar med säkerhet att stora skalv kommer att inträffa inom kort antingen i närheten av Asien eller i norra Stillahavsområdet. En rad djupa resonanser av en viss typ ekar genom dessa regioner. Vi arbetar tillsammans med flera berörda parter för att förminska det som nu förebådas bli verkligt kolossala skalv och en del massiva långtgående tsunamis. Dessa fenomen är bara Gaias varning om att ni alla behöver vakna upp och bli medvetna om gryningen av en ny era.

Gör det som krävs för att förbereda er och acceptera att ni inte är ensamma! Acceptera att vi finns här och är redo att avslöja ett antal viktiga fakta för er. De Uppstigna Mästarna är i det närmaste redo att förändra er verklighet på ett ögonblick! Denna nya värld handlar om medvetande och om att låta galaxen slutligen välkomna er och ge er en komplimang för ert Nya Jag! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge