Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - February 9, 2010

February 9, 2010

8 Men, 18 Yax, 5 Caban

Selamat Balik! Vi återvänder med mer att diskutera med er. För tillfället avslutar våra Jordliga allierade vad som har varit en utdragen berg och dal bana med mörkret, fullt av plötsliga nedgångar och överraskningar runt varje hörn. Trots dessa utmaningar samlade sig vår allierade och var beslutsamma att se till att de oändliga mörka knepen inte lyckades spåra ur deras objektiv. De mörka motståndarna börjar bli ganska upprörda och panikslagna över det faktum att den vanliga rundan av deras spel inte har fungerat, och att kontrollen som de är vana vid att ha sedan årtusenden tappar de nu greppet om. Överenskommelse efter överenskommelse signerad av våra Jordliga allierade och deras partners fortsätter att göra det alltmer svårt för den mörka kabalen att uppehålla sitt sedan länge etablerade mönster av att sprida rädsla och manipulera. I själva verket så kommer denna taktik till intet, och det ända återstående medlet som har någon konsekvens är kontrollen av massmedia, vilket fortsätter att måla upp en verklighet genom att använda sig av lögner och inte alltför subtila insinuationer. Medan detta ytterligare ökar allmänhetens frustration, så indikerar det också till våra Jordliga allierade att mörkrets säck av knep nästan är tom.

Den ökande begränsningen av mörkrets dominans betyder att de allierade kan införa en del nyckel överenskommelser som har signerats med ett flertal länder, vilket gör det möjligt för dem att transportera en stor mängd guld till rätt ställen för att stödja det nya hårdvaluta systemet. Samtidigt har ett antal bankreformer införts i många länder, vilket kan förhindra kasinohandeln och tvättning av pengar som det nuvarande bank systemet lider av och som för några månader sedan nästan fick världsekonomin att gå under. Då dessa nya banköverenskommelser initieras byggs trycket upp enormt på USA Företaget att släppa sitt strypgrepp. Den Amerikanska Centralbanken är var problemet ligger. Huvuddelen av denna bank behöver gå under för att tillåta införandet av dessa kritiska reformer, vilkas första uppgift blir att ta ned vad som återstår av denna enhet. Detta sätter scenen för tt globalt skuldförlåtande, vilket är kritiskt för ett framgångsrikt lanserande av det nya systemet, eftersom det idag finns tillräckligt med bluffskulder för att snabbt sänka vilket nytt system som helst!

Det är därför som en universell skuldförlåtelse behöver deklareras snabbt. När det nya bank systemet sätter in måste de enorma illegala skulderna i det gamla systemet annulleras. Detta krav är en huvudpunkt. Ni startar nu på en process som kommer att leda, ganska snart, till ett globalt välstånd. Ni behöver också transformera de barriärer som har lyckats hålla er i en global säck och lättsamt kunnat manipuleras av den mörka kabalen. Denna upprensning kommer att föra in er frihet och de nya teknologierna, vilka kommer att göra möjligt saker och ting som nu verkar som mirakel, såsom hus och skyskrapor som sätts upp på 72 timmar från ingenting, och en flygande magnetisk lyftare som för folk och material från ena sidan av globen till den andra på mindre än en timme. Det kommer att finnas små generatorer som fungerar på plats utan behov ett elektriskt nät. Denna teknologi är av naturen multidimensionellt och är en produkt av andlig vetenskap, vilket är medvetande baserat. Detta kommer helt klart transformera ert vetenskapliga paradigm. Denna värld av äventyr väntar på avförandet av den gamla ordningen, vilken hänger i en tunn tråd.

Allt detta är ganska nära. Er värld sitter i ögat på ett enormt finansiellt storm system, vilket kan återföra ert samhälle till ett tillstånd av ekonomiskt tumult, värre än den som ni trodde att ni håller på att ta er ur under de senaste månaderna. Mörkret vet detta och vill göra en utmarsch med ett enormt vrål. Våra Jordliga allierade arbetar klockan runt för att förhindra att detta ”Damokles svärd” inte faller ned på oss. Deras strategi är att svälta detta mörker baserade system till åtlydnad, genom att förhindra kabalen från att ha tillgång till de många tillgångar genom vilka den förnyar och expanderar sitt stora välde och falska förmögenhet. Denna operation är framgångsrik, och tvingar kabalisterna att kontinuerligt ompröva sin överlevnadsstrategi. I kärnan av detta mörka välde ligger den Amerikanska Centralbanken, med sitt bedrägliga system av ackumuleringar av rikedomar och distribution. Kollapsen av denna enhet är en prioritet och kommer att öppna dammluckorna för förändringar.

Detta uthållighetskrig mot Centralbanken och det gamla finansiella systemet är tidsbegränsat. Många finansiella skulder i det gamla systemet når nu en punkt av kritisk massa, vilket skapar oro om hur snabbt det gamla systemet kan tas ned. Våra Jordliga allierade är nästan vid den punkten då det gamla monetära systemet kan imploderas. Det finns färdiga planer för att sätta upp det nya systemet snabbt och byta ut de globala fiat valutorna med nya regionala system. Dessa sex regioner blir ryggen på vad de globala välståndsprogrammen skall skapa. En snabb deflation är den första uppgiften för det nya systemet. Som vatten som finner sin egen nivå måste hårdvalutorna söka sina naturliga inneboende värden. Värdena kan bli någonstans runt 10 – 33% av den nuvarande kostnaden för mat, kläder och bostäder. Det autentiska värdet av värde metaller, baserade på en återgång till icke-manipulerad tillgång och efterfrågan, kommer spontant att finna sitt sanna värde.

De flesta ting i er värld har ett mycket för högt pris. Dessutom, när som välståndet införs och nya teknologier börjar ha en påverkan, kommer stora delar av er globala ekonomi att omformas till oigenkännlighet. Ert samhälle kan då börja röra sig bortom behovet av pengar, och bli en föregångare till ett galaktiskt samhälle. Er nuvarande ekonomiska modell är byggd på knapphet och permanentas utav en teknologisk nivå som medvetet inte är kapabelt att lösa detta kritiska fel. Enheter som kan åtgärda dess inbyggda brister är redo att bli introducerade utav era övergångsregeringar, och också av oss. Till och med er fundamentala beroende av jordbruk kan lätt bli löst: en materia produktionsenhet kan omedelbart skapa måltider med höga näringsvärden på beställning. Denna teknologi kan förse kläder, husrum och annat, också omedelbart. Som ni kan tänka er, själva naturen av ert globala samhälle transformeras då omedelbart.

En väsentlig målsättning med ert höjda medvetande är att föra er bort från ett beroende av er omgivning, vilket klart har en sådan skadlig påverkan på Moder Jords allmänna ekologiska hälsa. Med redskapen en andlig baserad vetenskap inför för att utvecklas bortom belastandet av er planets ekologi, kan ni kliva in i rollen som förvaltare och andlig vårdare av Moder Jord och hennes olika levnadssystem. Ni står inför en episk transformation som utrustar er med förmågor bortom vad era mest ambitiösa futurister skulle kunna ha tänkt ut! Ni kommer att frisläppas från era underdåniga roller som ni har axlat under de sista 13 tusen åren och återvända till er sanna position som fysiska änglar och medskapare of fysikaliteten. I denna roll kommer ni att bli de mäktiga Ljusen i er nya Stjärnnation!

Medvetande är ett superbt redskap för användande av gudomlig vetskap att utföra den gudomliga planen. Skaparen delade upp sin Skapelse i två värdar, den andliga och den fysiska och satte oss som förmedlare och vårdare av den fysiska världen. Detta är vad de stora mysterierna i era religioner handlar om. Anunnaki folket kom och såg att ni hade blivit mycket reducerade, och beslutade att hemsöka er än mer med sina lagar och självförstorande uttalanden. Ni visste inget annat och trodde på dem. Er historia, både nedskriven och ”förlorad” är full med deras manipulativa planer och bekväma halv-sanningar. Ni delades och fördes att slåss med varandra, förvirrade, obetydliga och maktlösa. Nu kommer tiden för att transformera allt detta och återföra er till att vara de vackra, Älskvärda Varelser som ni var skapade för att vara!

Idag fortsatte vi våra diskussioner. Se på vad som händer som en stor öppning som, till sist, öppnas för er. Första kontakt är enbart det sista äventyret under er resa i13 tusen år av samlande av kunskap, vilket ni nu skall använda för att utveckla härligheten som är Skapelsen. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge