Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 1 november 2016


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 1 november 2016

7 Men, 18 Tzec, 13 Caban

Dratzo! Processen att separera illuminaterna från folket fortsätter att gå framåt. Den nya NESARA-Republiken ringar snabbt in alla som på något sätt förblivit lojala mot koncernen USA:s sätt att regera. Detta är bara början på en operation som äntligen kommer att avlägsna dem som så länge olagligt styrt Amerika. I den här nya tiden är det tänkt att Amerika ska inta sin plats jämsides med dem som så modigt kämpat för att föra in den här uppsättningen GESARA-regeringar. Vi saluterar alla dessa modiga män och kvinnor som glatt offrat sig för att låta denna nya tid födas. Den globala RV (revalveringen) kommer snabbt att bli en global valutaomställning och även den lagliga inledningen till ett nytt ekonomiskt system. Denna arroganta kabals slutliga död kommer verkligen att bli som en skänk från ovan för människorna i den här världen. Den tillåter äntligen alla som är avsedda att bli föregångare för ett nytt välstånd att till sist få delta i den här processen. För övrigt tillåter den oss att äntligen få göra framställningar till världens regeringar om en ”declaration of understanding" (en förklarande deklaration) beträffande beskaffenheten hos detta ärofulla Första Kontakt- uppdrag. Denna globala affirmation är bara den första och viktigaste delen i våra inledande tillkännagivanden.

Vi har för avsikt att visa att den nya andligt orienterade regeringen har en kraftfull och himlasänd bundsförvant. Det är vårt syfte att använda vår första utsändning till att göra slut på all den propaganda som era filmer och TV-program har spridit om oss. Vi behöver alla göra en nystart och börja en generell beskrivning av vilka vi verkligen är. Vi har gjort upp en tidtabell för när skeppen ska göra sina inledande landningar runtom på den här planeten. Det är viktigt att ni lär känna oss. Mer viktigt är att den nya regeringen arbetar som planerat och ger er det välstånd och den frihet som ni så väl förtjänar. Masslandningarna kommer att äga rum så snart som ni har vant er vid att noggrant hålla utkik efter dem och är säkra på att allt sker i enlighet med det vi har berättat för er. Så snart vi känner att den här nya verkligheten fungerar och börjar uppnå sitt första mål, kommer vi att göra två saker: För det första behöver vi en masslandning för att göra er bekanta med era mentorer. För det andra kommer vi att presentera våra replikatorer för er. Allt ligger sedan öppet för en snabb väg mot fullt medvetande!

För länge sedan fick det mörka tillåtelse att sätta sina representanter som ansvariga för den här världen på ytan. Himlen berättade för dem att den nu innevarande tidpunkten skulle bli ett rent magiskt ögonblick för hela mänskligheten. Invånarna i Agartha kände till detta och berättade för Mästarna om de storslagna dekret som härrör från AEON. Dessa kraftfulla ”chants” (sånger) orsakade att stora förändringar började manifesteras här för bara några årtionden sedan. Dessa förändringar förde en av våra Vetenskaps- och Ingenjörsflottor till ert solsystem. Dessa modiga utforskare blev tillsagda att vara redo inför ett särskilt uppdrag som skulle vägleda er tillbaka till fullt medvetande. Således har vi deltagit i en medvetanderevolution som letts av Himlens mest erfarna Administratörer. De händelser som nu virvlar omkring er kommer att föra in en ny värld, fylld med frihet och välstånd. Använd den här tiden till att reflektera och göra upp snabbt genomförbara planer för ert underbara deltagande i detta magnifika äventyr för er ständigt växande mänskliga Själ! Vägen ligger nu öppen för er att lära från de tidigare gånger ni befunnit er här, och att rekonstruera de fantastiska underverk det innebär att närma sig ett möte med era Sanna Jag.

Den nu föreliggande återföreningen, som länge låtit vänta på sig, är en återförening mellan mänskligheten på ytan och de galaktiska människorna från denna stora sektor inom den galaktiska rymden. Er historia, såsom den fastställts av Anunnakis hantlangare, förnekade hur vi liknar varandra. Istället understryker man grovt potentiella skillnader. Hantlangarnas falska vetenskap försöker fastställa att ni är ättlingar till vissa apliknande varelser. Detta nonsens upprepas inom flera andra vetenskaper som fortsätter att förneka att en ihålig Inre Jord kan existera! Resultatet har blivit en mängd begränsad kunskap som behöver en rejäl revidering. Det är den kommande chocken hos många som djupt tror på dessa "fakta" som kommer att göra det möjligt för oss att formulera en ny vetenskap för allt. I denna samhörighet inom en uppsjö nya realiteter kommer ni också att inse er sanna historia. Den innehåller den exakta innebörden av Lemurien, Atlantis och era tre "Gyllene tidsåldrar”. I den här blandningen, som presenteras av era Uppstigna Mästare, kommer vi att ge er möjlighet att äntligen förstå varför ni är här, och hur viktig er återgång till fullt medvetande är! Vi kan bara säga Halleluja! Halleluja!

Välsignelser av nåd och glädje! Vi är era Uppstigna Mästare! Den senaste månaden har sett början på framgångar som kommer att leda till den nya NESARA-republiken och till utbetalningen av det stora globala välståndet. Det här projektet har bokstavligt talat tagit århundraden att slutföra. Anunnakis och deras hantlangares undergång har varit en lång, noggrant planerad ansträngning. Nu närmar sig detta till synes oändliga projekt sin fullbordan. Vi ber er alla att noggrant uppskatta frukterna av detta långvariga arbete. Våra olika medlemmar i det världsomspännande nätverket med hemliga, heliga sällskap har kunnat göra klart för det mörkas nederlag. De har även kunnat konstruera planer som med glädje och passion kommer att utföras av dem som vi nyligen instruerat om vad som behövs för att distribuera denna stora rikedom. Vi känner glädje över hur lätt allt detta har satts på plats för att utföras. Vi tackar och välsignar Himlen för hur väl dess storslagna planer lyckas med att förändra det här landet inför Ljuset. De närmaste månaderna kommer att bli mycket betydelsefulla.

Mest av allt vill vi tacka var och en av er för det ni har gjort, både kollektivt och individuellt. Era välsignelser och positiva visioner är en annan faktor i den storslagna framgång som Ljuset för närvarande åtnjuter. Tänk på vad era visioner åstadkommer. Ni gör ett nytt styre och en frihet möjlig, och garanterar ert eget underbara välstånd. Vi ber bara att ni håller fast vid era mästerliga visioner inför era många projekt. Detta är bara början. Snart kommer vi och undervisar er om er sanna historia. Använd denna historia till att förstå hur viktiga ni verkligen är. Gaia är beroende av er för att införa denna nya teknologi för att rensa upp er värld på ytan och att ni lovar att upprätthålla dess nya ursprungliga skick. I den här verkligheten kommer ni oundvikligen att lyckas. Vi önskar utöka vårt mentorskap hos er eftersom de mörka hantlangarna inte längre kan förhindra detta.

Relationen mellan er och oss kommer att avancera till en annan nivå. För tusen år sedan blev vi tillsagda att uppehålla en enkel och ständig kontakt med er. På grund av den här mörka världens natur, begränsades vi i att utföra denna heliga plikt. Nu, allteftersom de betungande villkoren faller samman, är vi öppna inför att börja ändra på vårt gemensamma umgänge. Våra rådsförsamlingar förbereder för närvarande ett nytt sätt för hur dessa händelser kan äga rum. Invånarna i Agartha erbjöd platser i Agartha där vi, om det behövs, kan ordna speciell undervisning, individuellt eller i grupp. Vi iordningställer dessa planer till att börja gälla precis innan våra rymdfamiljers masslandningar. Som ni kan se, finns en mycket mer inspirerande värld i beredskap för oss, och för er! Vi välkomnar dessa kommande förändringar och vet att de kan hjälpa er alla till att bättre förbereda er inför er framtid som fullt medvetna Ljusvarelser.

Idag har vi undersökt det som nu utspelar sig runt om på detta klot medan de sista bitarna i den här nya världen sätts på plats. Det har varit en lång resa. Vi närmar oss den tidpunkt då vi verkligen kan fira den här tidsåldern med frihet, välstånd och ny regering! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge