Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 30 maj 2017


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 30 maj 2017

6 Chicchan, 8 Pax, 13 Caban

Dratzo! Såsom tidigare rör sig pengarna gradvis framåt. Eftersom den här rörelsen går framåt på ett ytterst försiktigt sätt, är det svårt för hela processen att utvecklas så snabbt som vi föredrar. Det finns faktiskt skurkar och banditer överallt. Kom dock ihåg att det finns de som är mycket kapabla att säkerställa den garanterade säkerheten för varje försändelse. De nuvarande tillvägagångssätten är därför ganska onödiga. Vi ber därför att de metoder som vi så välvilligt föreslagit ska antas med kraft.

När detta sker är vi säkra på att den nuvarande situationen snabbt kan lösas. För närvarande utvecklas dessa betalningssystem till en metod som är långt mer långsam än man kunnat föreställa sig. Vi inser, precis som vi gjort tidigare, att den mörka kabalen fortfarande har förmågan att upprätthålla en viss makt. Det som nu behövs är att snabba upp takten i arresteringarna av kabalen och helt enkelt sopa bort dem och deras olagliga USA, INC från makten. Det finns ärligt talat stora summor i guld och andra ädla metaller för att säkerställa en snabb övergång och avsluta den här ledsamma verkligheten och istället föra in NESARA och dess underbara flagga!

Låt oss göra det så snabbt som möjligt så att vi kan eliminera alla underliga överenskommelser som för närvarande "trasslar till" arbetet. Huvudsyftet med allt som har föregått det här ögonblicket var helt enkelt att försäkra sig om att det mörka blev ordentligt besegrat och det Goda noggrant återställt. Det är sant att det mörka fanns överallt. Låt oss därför snabbt fånga in och isolera dem från allmänheten. Vi står såsom tidigare redo att genomföra den här processen så fort som vår teknologi tillåter.

Det vi säger är att alla som är inblandade snabbt ska etablera NESARA och dess underbara Republik. Som vi tidigare nämnt tar det alltför lång tid att slutföra den första delen av det här gudomliga uppdraget. Vi står till er tjänst för att uppnå ett mycket snabbare införande av det aktuella leveranssystemet. Det är väsentligt att som det gamla ordspråket säger "get on with it". Låt oss arbeta tillsammans, säkert och i glädjen att veta att allt detta verkligen kan slutföras på ett snabbare och säkrare sätt. I början var syftet med allt detta att framgångsrikt isolera det mörka. Låt oss i en anda av nyfunnen vishet gå vidare och avsluta det här snabbare!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! De stora gåvorna från Himlen är äntligen färdiga att välsigna er. Ta emot detta välstånd och försök uppnå era drömmar så att var och en av er kan uppnå sin passion. Ni ska lära er mycket om er själva och mycket mer om hur man snabbt bäst kan manifestera sina djupaste passioner. Allteftersom ni går framåt, kom ihåg varför ni gör det och hjälp varandra att uppnå era heliga mål.

Det som ni nu gudomligt gör är ett fullständigt mått på hur ni kan uppfylla er potential. Vi är säkra på att du har gjort en allmän skiss över hur du verkligen tänker åstadkomma din långvariga dröm. Det är vår avsikt att med en god mängd tankar och handlingar hjälpa till att jämna vägen för alla som arbetat med det här projektet. Det är inte lätt att arbeta i den här världen, särskilt om du inte har en väl uppgjord plan som är djupt och säkert förankrad i ditt sinne. Utveckla dessa förnuftiga tankar och känn i ditt hjärta att där det är möjligt kan Vi Mästare tillkallas och hjälpa dig att manifestera det som ska hjälpa mänskligheten och den här ständigt föränderliga världen.

Som vi noterade i början befinner ni er mycket nära att få ta emot era himmelska välsignelser. Ta nu den här tiden till att uppriktigt formulera det som verkligen behövs. Börja med den lämpliga början att tänka igenom vad du först behöver för att kunna starta ditt projekt. Planera för alla eventualiteter. Som sagt, vi kan hjälpa dig. Kalla på oss vid behov och fortsätt med detta välsignade projekt att hjälpa mänskligheten. Genom att göra detta, kan du under processen lära dig mer om dig själv. Vi välsignar var och en av er och ber bara att ni noga lyssnar på den inre röst som styr er. Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi att rapportera om det som händer över detta, det allra vackraste klot. Innan du handlar, gå in i dig själv och börja med ett gott hjärta och en välplanerad mängd handlingar. Tack vare er kan den här världen snart förvandlas till en ny underbar verklighet! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge